Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prípady použitia a analýza služby Display & Video 360

Využívajte integráciu prehľadov služby Display & Video 360 na maximum.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Zistite, ako môžete použiť integráciu prehľadov služby Display & Video 360 so službou Analytics 360 na pochopenie a zlepšenie svojich kampaní služby Display & Video 360.

Obsah tohto článku:

Optimalizácia kampaní služby Display & Video 360 pomocou metrík interakcie služby Analytics

V prehľadoch Akvizícia > Google Marketing Platform > Display & Video 360 môžete pomocou predvolenej skupiny metrík Používanosť webu na karte Prieskumník zobraziť metriky interakcií zo služby Analytics (napr. metriky Počet stránok na reláciuPriem. trvanie relácie) spolu s dimenziami služby Display & Video 360.

Optimalizácia ponúk a rozpočtov v službe Display & Video 360

Ak chcete zistiť, ktoré riadkové položky alebo objednávky vloženia služby Display & Video 360 vám prinášajú viac interakcií (napríklad dosahujú nižšiu mieru okamžitých odchodov, vyššie priemerné trvanie relácie alebo vyšší počet stránok na reláciu), pozrite si prehľady Riadkové položkyObjednávky vloženia.

Zvážte zvýšenie cenových ponúk alebo rozpočtov pre kampane v službe Display & Video 360, ktoré vám prinášajú viac interakcií. Je to užitočné najmä v prípade, že sa nemôžete spoľahnúť na konverzie na základe optimalizácie, napríklad pri novej kampani, ktorá nemá dostatok konverzií, alebo pri analýze kampane zameranej na propagáciu značky.

Optimalizácia zacielenia na weby a výmeny v službe Display & Video 360

Interakcie s webom vyvolané všetkými výmenami alebo webmi môžete porovnať pomocou prehľadov VýmenaWeby. Zistite, ktoré weby a výmeny vám prinášajú vysoké počty relácií prekliknutia alebo po zobrazení, ale len veľmi nízku interakciu s webom. Vylúčte alebo znížte rozpočty alebo cenové ponuky v službe Display & Video 360 pre weby a výmeny s nízkou výkonnosťou.

Optimalizácia kreatív služby Display & Video 360

Ak chcete porovnať interakcie s webom, ktoré boli vyvolané všetkými vašimi kreatívami, použite prehľad Kreatívy. Optimalizujte kreatívy služby Display & Video 360 zvýšením použitia alebo vytvorením nových variácií kreatív, ktoré vedú k vyššej interakcii s webom.

Pochopenie vplyvu návštevnosti po aktívnom zhliadnutí zo služby Display & Video 360

Pripomíname, že relácie po zobrazení sú relácie, v ktorých návštevník videl zobrazenie z kampane v službe Display & Video 360 predtým, ako prešiel na váš web.

Zisťovanie vplyvu zobrazení reklamy na správanie návštevníkov na webe

Pomocou prehľadov Akvizícia > Google Marketing Platform > Display & Video 360 môžete porovnať interakcie s webom v prípade relácií po zobrazení a relácií po prekliknutí alebo ich porovnať s celkovou návštevnosťou a zistiť, či zobrazenia reklamy ovplyvňujú správanie používateľov prichádzajúcich na váš web po zhliadnutí reklamy služby Display & Video 360. 

Napríklad na nasledujúcej snímke obrazovky prehľadu Inzerenti môžete vidieť, že relácie po zobrazení majú priemerné trvanie relácie 6:08 minúty. Ak chcete zistiť, či k vám zobrazenia v službe Display & Video 360 privádzajú viac návštevníkov prejavujúcich záujem, porovnajte túto metriku pre relácie po zobrazenípriemerným trvaním relácie pre všetku návštevnosť (nachádza sa v hornom riadku tabuľky s dátami v prehľade Akvizícia > Všetka návštevnosť > Zdroj/médium).

Podobne môžete porovnať aj ďalšie metriky, ako je napríklad Miera okamžitých odchodov, a získať ďalšie podrobnosti z konkrétnych kampaní.

Avg. Session Duration for view through and click through

 

Segmentácia návštevnosti z aktívneho zhliadnutia v službe Display & Video 360 na ďalšiu analýzu

Táto integrácia vám umožňuje používať dimenzie služby Display & Video 360 na vytváranie vlastných segmentov. Môžete vytvárať segmenty, aby ste izolovali špecifickú návštevnosť zo služby Display & Video 360 a mohli vykonať ďalšiu analýzu. 

Môžete napríklad použiť Nástroj na tvorbu segmentov a vytvoriť pomocou neho nový segment pre všetky relácie služby Display & Video 360 po zobrazení od konkrétneho inzerenta, ako je napríklad GStore. Prejdite do sekcie Rozšírené > Podmienky, vytvorte nasledujúce dve podmienky a spojte ich operátorom AND:

 • Inzerent v službe DV360 (model CM) obsahuje GStore
 • Typ atribúcie služby CM (model CM) obsahuje Relácia po zobrazení

Ako pomôcku na vytvorenie tohto segmentu môžete použiť nasledujúcu snímku obrazovky.

Create a view through segment

Po segmentovaní relácií po zobrazení ich môžete porovnať s predvoleným segmentom Všetci používatelia, aby ste získali štatistiky o publiku a mohli lepšie pochopiť rozdiel v interakciách s webom.

Príklad: Porovnanie relácií po zobrazení so všetkými používateľmi podľa veku v službe Display & Video 360

Ak chcete porovnať segment relácií po zobrazení služby Display & Video 360 s predvoleným segmentom všetkých používateľov, použite sekciu Vek prehľadu Publikum > Demografické údaje > Prehľad

V tomto vzorovom účte môžete vidieť, že v reláciách po zobrazení služby Display & Video 360 sa nachádza vyššie percento staršieho publika. Veková skupina 45 – 54 predstavuje približne 15 % z celkového počtu relácií na webe, ale v prípade relácií po zobrazení služby Display & Video 360 je to takmer 30 %. 

 Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Age

Príklad: porovnanie relácií po zobrazení so všetkými používateľmi podľa pohlavia v službe Display & Video 360

Ak chcete porovnať segment relácií po zobrazení v službe DV360 s predvoleným segmentom všetkých používateľov, použite sekciu Pohlavie prehľadu Publikum > Demografické údaje > Prehľad.

Porovnanie podľa pohlavia v tomto vzorovom účte naznačuje, že v reláciách po zobrazení služby Display & Video 360 majú ženy vyššie percentuálne zastúpenie (približne 71 %) než pri segmente všetkých používateľov (približne 62 %).

Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Gender

Tieto typy analýz vám môžu pomôcť odhaliť nové segmenty zákazníkov alebo lepšie pochopiť, ktoré publikum reaguje na vaše reklamné kampane. Štatistiky ako tie, čo sú uvedené vyššie, vám tiež môžu pomôcť pri vytváraní stratégií pre kreatívy tak, aby ste prilákali ten správny typ publika.

Optimalizácia kampaní služby Display & Video 360 pomocou štatistík publika služby Analytics

Prehľady v sekcii Publikum vám umožňujú analyzovať návštevnosť podľa kategórií, ako sú napríklad:

 • demografické údaje (vek, pohlavie);
 • záujmy (kategórie záujmov, segmenty podľa nákupných úmyslov);
 • geografia (jazyk, oblasť);
 • správanie (noví vs. vracajúci sa používatelia, frekvencia a aktuálnosť, interakcia);
 • technológie (prehliadač a operačný systém);
 • mobilné zariadenia.

Vytvorením segmentu pre celú návštevnosť zo služby Display & Video 360 môžete zistiť, ako sa používatelia sprostredkovaní kampaňami služby Display & Video 360 správajú z hľadiska týchto dimenzií.

Ak napríklad máte dvoch inzerentov zo služby Display & Video 360 (GStore USGStore EU), môžete v Nástroji na tvorbu segmentov vytvoriť nasledujúci vlastný segment. Prejdite do sekcie Rozšírené > Podmienky, vytvorte tieto dve podmienky a spojte ich operátorom OR:

 • Inzerent v službe DV360 (model CM) obsahuje GStore US
 • Inzerent v službe DV360 (model CM) obsahuje GStore EU

Ako pomôcku na vytvorenie tohto segmentu môžete použiť nasledujúcu snímku obrazovky.

Po vytvorení tohto segmentu môžete pomocou neho v ľubovoľnom prehľade publika vyhľadať možnosti na optimalizáciu svojho účtu Display & Video 360.

Príklad: Segmentácia návštevnosti zo služby Display & Video 360 podľa mobilného zariadeniaveku

Prejdite na prehľad Publikum > Mobilné zariadenia > Zariadenia a pridajte Vek ako sekundárnu dimenziu. 

V tomto vzorovom účte používatelia zariadení Apple iPhone vo veku 25 – 34 rokov prejavujú oveľa väčší záujem (nižšia miera okamžitých odchodov a dosahujú väčší počet stránok na reláciu a dlhšie priemerné trvanie relácie) než priemerný používateľ, ktorý prichádza zo služby Display & Video 360.

Na základe tejto štatistiky môžete vytvoriť novú riadkovú položku s týmto nastavením zacielenia v službe Display & Video 360 a ponúkať vyššie ceny, aby ste získali viac takýchto používateľov.

Príklad: segmentácia návštevnosti zo služby Display & Video 360 podľa nových používateľov

Prejdite do sekcie Publikum > Správanie > Noví vs. vracajúci sa a ako sekundárnu dimenziu pridajte stĺpec DV360 – názov riadkovej položky (model GA)

V tomto vzorovom účte je to riadková položka DBM_Video_US, ktorá získava významné množstvo nových návštevníkov (používateľov) s relatívne vysokým záujmom. Na základe tejto štatistiky môžete optimalizovať svoje kampane v službe Display & Video 360 ďalším investovaním do tejto videokampane, ak je vaším cieľom získať ďalších používateľov.

Ak chcete získať ďalšie štatistiky, môžete tiež porovnať v prehľadoch publika svoj vlastný segment služby Display & Video 360 s predvoleným segmentom všetkých používateľov.

Vytvorenie podrobných remarketingových segmentov publika v službe Analytics

Pomocou tejto integrácie môžete vytvoriť podrobnejšie remarketingové segmenty publika v službe Analytics vytvorením segmentov na základe dimenzií služby Display & Video 360 a následným importovaním týchto segmentov počas procesu vytvárania remarketingového publika.

Tieto zoznamy potom môžete zdieľať so sieťou OSG alebo službou Display & Video 360 na remarketingové účely prostredníctvom našich existujúcich integrácií služby Google Adsremarketingu v službe Display & Video 360.

Príklad: Vytvorenie nového remarketingového segmentu publika

Pomocou nástroja na tvorbu segmentov môžete vytvoriť vlastný segment, v ktorom budú zahrnutí všetci používatelia, ktorí:

 • klikli na vašu reklamu na tričká v službe Display & Video 360,
 • strávili viac ako jednu minútu na vašom webe,
 • ešte neuskutočnili konverziu.

Prejdite do sekcie Rozšírené > Podmienky, vytvorte nasledujúce štyri podmienky a spojte ich operátorom AND:

 • Typ atribúcie služby CM (model CM) sa presne zhoduje s prekliknutiami
 • Riadková položka služby DV360 (model CM) sa presne zhoduje s výrazom „Tričká“.
 • Čas na stránke na používateľa ≥ 60.
 • Počet transakcií na jedného používateľa = 0.

Ako pomôcku na vytvorenie tohto segmentu môžete použiť nasledujúcu snímku obrazovky.

Môžete tiež vytvoriť zoznam používateľov, ktorí klikli na konkrétnu kreatívu služby Display & Video 360 a boli v interakcii s konkrétnou stránkou na webe.

Súvisiace zdroje

Ďalšie informácie o integrácii prehľadov služby Display & Video 360 nájdete v nasledujúcich článkoch:

Získajte ďalšie informácie o ostatných funkciách, ktoré boli spomenuté v tomto článku:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false