Przykłady użycia i analizy dotyczące Display & Video 360

Wykorzystaj optymalnie integrację raportów Display & Video 360.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Google Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform

Dowiedz się, jak możesz korzystać z integracji raportów Display & Video 360 z Analytics 360, by analizować i optymalizować swoje kampanie Display & Video 360.

Tematy w tym artykule:

Wykorzystywanie danych Analytics o zaangażowaniu użytkowników do optymalizacji kampanii Display & Video 360

W raportach Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Display & Video 360 skorzystaj z domyślnej grupy danych Wykorzystanie witryny na karcie Eksplorator, by wyświetlić dane Analytics o zaangażowaniu użytkowników (np. Strony/sesjaŚr. czas trwania sesji) wraz z wymiarami Display & Video 360.

Optymalizowanie stawek i budżetów w Display & Video 360

Aby sprawdzić, które elementy zamówienia lub zamówienia reklamowe Display & Video 360 zwiększają zaangażowanie użytkowników (np. obniżają Współczynnik odrzuceń, wydłużają Śr. czas trwania sesji lub zwiększają wartość Strony/sesja), skorzystaj z raportów Elementy zamówieniaZamówienia reklamowe.

Rozważ podniesienie stawek lub zwiększenie budżetu w Display & Video 360 dla kampanii, które stymulują zaangażowanie. Jest to szczególnie skuteczne, gdy nie można polegać na zoptymalizowanych konwersjach, np. kiedy tworzysz nową kampanię jeszcze nie zawierającą konwersji lub analizujesz kampanię związaną z marką.

Optymalizowanie kierowania na witryny i giełdy w Display & Video 360

Porównaj zaangażowanie w witrynę generowane przez wszystkie giełdy i strony, korzystając z raportów Giełda i Witryny. Sprawdź, które witryny i giełdy przynoszą dużą liczbę sesji Po kliknięciu lub Po wyświetleniu, jednak bardzo niewielkie zaangażowanie w witrynę. Zmniejsz budżet/stawkę w Display & Video 360 na strony i giełdy o niskiej skuteczności lub wyklucz je.

Optymalizowanie kreacji w Display & Video 360

Użyj raportu Kreacje, by porównać zaangażowanie witryny generowane przez wszystkie kreacje. Zoptymalizuj kreacje Display & Video 360, zwiększając wykorzystanie lub tworząc nowe powiązania tych kreacji, które zwiększają zaangażowanie w witrynie.

Znaczenie ruchu po wyświetleniu w Display & Video 360

Pamiętaj, że sesje po wyświetleniu to sesje, w których użytkownik zobaczył wyświetlenie z kampanii Display & Video 360, zanim dotarł na Twoją stronę.

Jak sprawdzić, czy wyświetlenia reklam wpływają na zachowanie użytkowników witryny

Skorzystaj z raportów Pozyskiwanie > Google Marketing Platform > Display & Video 360, by porównać zaangażowanie w witrynie generowane przez sesje po wyświetleniu z zaangażowaniem generowanym przez sesje po kliknięciu lub z całym ruchem. W ten sposób sprawdzisz, czy wyświetlenia reklam wpływają na zachowanie użytkowników, którzy odwiedzają Twoją witrynę, kiedy zobaczą reklamę Display & Video 360. 

Na przykład na poniższym zrzucie ekranu przedstawiającym raport Reklamodawcy widać, że Śr. czas trwania sesji w przypadku sesji Po wyświetleniu wynosi 6:08 minuty. Porównaj te dane dotyczące sesji po wyświetleniu ze Śr. czasem trwania sesji dla całego ruchu (w górnym wierszu tabeli danych w raporcie Pozyskiwanie > Cały ruch > Źródło/medium), by sprawdzić, czy wyświetlenia reklam Display & Video 360 zwiększają zaangażowanie użytkowników.

W podobny sposób możesz porównywać inne dane, np. Współczynnik odrzuceń, a także poszerzać analizę, zagłębiając się w konkretne kampanie.

Avg. Session Duration for view through and click through

 

Segmentacja ruchu po wyświetleniu w Display & Video 360 do dalszej analizy

Ta integracja umożliwia tworzenie własnych segmentów na podstawie wymiarów z Display & Video 360. Przez tworzenie segmentów możesz wyodrębnić konkretny rodzaj ruchu Display & Video 360 do dalszej analizy. 

Możesz np. skorzystać z Kreatora segmentów, by utworzyć nowy segment dla wszystkich sesji Display & Video 360 po wyświetleniu określonego reklamodawcy, takiego jak GStore. Przejdź do opcji Zaawansowane > Warunki i utwórz następujące dwa warunki połączone operatorem AND:

 • Reklamodawca DV360 (Model CM) zawiera GStore
 • Typ przypisania CM (Model CM) zawiera Po kliknięciu

W utworzeniu tego segmentu pomoże Ci poniższy zrzut ekranu.

Create a view through segment

Gdy utworzysz segment Po wyświetleniu, możesz porównać te sesje z domyślnym segmentem Wszyscy użytkownicy, by lepiej poznać odbiorców i zrozumieć różnicę w zaangażowaniu użytkowników w witrynie.

Przykład: porównanie sesji Display & Video 360 po wyświetleniuwszystkich użytkowników według wieku

Skorzystaj z sekcji Wiek w raporcie Odbiorcy > Dane demograficzne > Przegląd, by porównać segment Sesje Display & Video 360 po wyświetleniu z domyślnym segmentem Wszyscy użytkownicy

Na tym przykładowym koncie widać, że odsetek starszych użytkowników jest większy w sesjach Display & Video 360 po wyświetleniu. Przedział wiekowy 45–54 stanowi około 15% wszystkich sesji w witrynie, ale ten odsetek zbliża się do 30% w przypadku sesji Display & Video 360 po wyświetleniu

 Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Age

Przykład: porównanie sesji Display & Video 360 po wyświetleniuwszystkich użytkowników według płci

Skorzystaj z sekcji Płeć w raporcie Odbiorcy > Dane demograficzne > Przegląd, by porównać segment Sesje DV360 po wyświetleniu z domyślnym segmentem Wszyscy użytkownicy.

Na tym przykładowym koncie porównanie według Płci wskazuje, że sesje Display & Video 360 po wyświetleniu mają większy odsetek kobiet (około 71%) w porównaniu z sesjami Wszystkich użytkowników (około 62%).

Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Gender

Takie analizy pomogą Ci dotrzeć do nowego segmentu klientów lub zrozumieć, jacy odbiorcy odpowiadają na Twoje kampanie reklamowe. Dostarczają też informacji, które możesz wykorzystać w strategiach tworzenia treści, by przyciągać odpowiedni typ odbiorców.

Korzystanie ze statystyk odbiorców Analytics do optymalizacji kampanii Display & Video 360

Raporty w sekcji Odbiorcy umożliwiają analizowanie ruchu według kategorii takich, jak:

 • Dane demograficzne (Wiek, Płeć);
 • Zainteresowania (Kategorie podobieństwa, Segmenty na rynku);
 • Geografia (Język, Lokalizacja);
 • Zachowanie (Nowi a powracający, Częstotliwość wizyt, Zaangażowanie);
 • Technologia (Przeglądarka i system);
 • Urządzenia mobilne.

Dzięki utworzeniu segmentu dla całego ruchu Display & Video 360 możesz sprawdzić, jak użytkownicy pozyskani w kampaniach Display & Video 360 zachowują się w tych wszystkich wymiarach.

Jeśli masz np. dwóch reklamodawców Display & Video 360 (GStore USGStore UE), możesz utworzyć w Kreatorze segmentów taki segment niestandardowy. Przejdź do opcji Zaawansowane > Warunki i utwórz dwa następujące warunki połączone operatorem OR:

 • Reklamodawca DV360 (Model CM) zawiera GStore US
 • Reklamodawca DV360 (Model CM) zawiera GStore UE

W utworzeniu tego segmentu pomoże Ci poniższy zrzut ekranu.

Po utworzeniu tego segmentu zastosuj go w dowolnym raporcie w sekcji Odbiorcy, by poszukać sposobów optymalizacji konta Display & Video 360.

Przykład: segmentacja ruchu w Display & Video 360 według urządzenia mobilnegowieku

Przejdź do raportu Odbiorcy > Ruch mobilny > Urządzenia i dodaj Wiek jako wymiar dodatkowy. 

Na tym przykładowym koncie użytkownicy korzystający z telefonów iPhone w grupie wiekowej 25–34 są dużo bardziej zaangażowani (niższy Współczynnik odrzuceń, większa wartość Strony/sesja i dłuższy Śr. czas trwania sesji) niż przeciętny użytkownik na koncie Display & Video 360.

Możesz wykorzystać te informacje do utworzenia nowego elementu zamówienia z takim ustawieniem kierowania w Display & Video 360 i zwiększyć stawki, by zdobyć więcej podobnych użytkowników.

Przykład: segmentacja ruchu w Display & Video 360 według nowych użytkowników

Otwórz raport Odbiorcy > Zachowanie > Nowi a powracający i dodaj Nazwę elementu zamówienia DV360 (model GA) jako dodatkowy wymiar. 

Na tym przykładowym koncie Element zamówienia DBM_Video_US przynosi znaczną część Nowych użytkowników o stosunkowo wysokim zaangażowaniu. Jeśli chcesz zwiększyć liczbę użytkowników, możesz wykorzystać tę wiedzę, by zoptymalizować kampanie Display & Video 360 przez dalsze inwestowanie w tę kampanię wideo.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz też porównać swój niestandardowy segment Display & Video 360 z domyślnym segmentem Wszyscy użytkownicy w raportach Odbiorcy.

Tworzenie szczegółowych grup odbiorców remarketingu w Analytics

Skorzystaj z tej integracji, by uzyskać bardziej szczegółowe grupy odbiorców remarketingu w Analytics przez utworzenie segmentów na podstawie wymiarów Display & Video 360, a następnie zaimportowanie tych segmentów w procesie tworzenia list odbiorców remarketingu.

Możesz udostępnić te listy usługom sieci reklamowej Google lub Display & Video 360 na potrzeby remarketingu, korzystając z naszych integracji Google AdsRemarketingu Display & Video 360.

Przykład: tworzenie nowej grupy odbiorców remarketingu

Użyj Kreatora segmentów, by utworzyć niestandardowy segment zawierający wszystkich użytkowników, którzy:

 • kliknęli Twoją reklamę koszulek z Display & Video 360;
 • spędzili na stronie więcej niż 1 minutę;
 • nie wykonali jeszcze konwersji.

Przejdź do opcji Zaawansowane > Warunki i utwórz te cztery warunki połączone operatorem AND:

 • Typ atrybucji CM (Model atrybucji CM) ściśle pasuje do Po kliknięciu.
 • Element zamówienia DV360 (Model CM) ściśle pasuje do koszulki.
 • Czas spędzony na stronie na użytkownika ≥ 60.
 • Transakcje na użytkownika = 0.

W utworzeniu tego segmentu pomoże Ci poniższy zrzut ekranu.

Możesz też utworzyć listę użytkowników, którzy kliknęli konkretną kreację Display & Video 360 i weszli w interakcję z określoną stroną w witrynie.

Powiązane materiały

Więcej informacji o integracji raportów Display & Video 360 znajdziesz w tych artykułach:

Dowiedz się więcej o innych funkcjach wspomnianych w tych artykułach:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem