Display & Video 360 – analyse og bruksområder

Få mest mulig ut av integreringen av Display & Video 360-rapportering.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Finn ut hvordan du kan bruke integreringen av Display & Video 360-rapportering med Analytics 360 for å få bedre oversikt over Display & Video 360-kampanjene dine og finne muligheter til å forbedre dem.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Optimaliser Display & Video 360-kampanjer ved hjelp av Analytics-engasjementsberegninger

Brukeranskaffelse > Google Marketing Platform > Display & Video 360-rapportene kan du bruke standardgruppen av Nettstedbruk-beregninger på Utforsker-fanen for å se Analytics-engasjementsberegninger (f.eks. Sider per økt og Gj.sn. varighet av økten) inndelt etter Display & Video 360-dimensjoner.

Optimaliser budene og budsjettene for Display & Video 360

For å se hvilke av Display & Video 360-ordrelinjene eller -rekvisisjonene dine som genererer størst engasjement (f.eks. lavere Fluktfrekvens, høyere Gj.sn. øktvarighet eller flere Sider per økt), gå til Ordrelinjer- og Rekvisisjoner-rapportene.

Det kan være lurt å by høyere eller øke budsjettet i Display & Video 360 for kampanjer som gir høyere engasjement. Dette er spesielt nyttig når du ikke kan bruke budoptimaliserte konverteringer – enten fordi kampanjen er ny og ikke har noen konverteringer, eller fordi du analyserer en merkevarekampanje.

Optimaliser Display & Video 360-målrettingen for nettsteder og annonsemarkeder

Du kan se hvor høyt nettstedsengasjement som er generert via alle annonsemarkeder eller nettsteder, ved hjelp av Annonsemarked- og Nettsteder-rapportene. Her kan du identifisere nettsteder og annonsemarkeder som genererer et høyt antall klikk- eller visningsøkter, men svært lite engasjement på nettstedet. Ekskluder eller reduser budsjettene eller budene i Display & Video 360 for nettstedene eller annonsemarkedene du får dårlige resultater med.

Optimaliser Display & Video 360-reklamer

Ved hjelp av Reklamer-rapporten kan du sammenligne engasjementet på nettstedet du oppnår med hver av reklamene dine. Optimaliser Display & Video 360-reklamene ved å øke bruken eller opprette nye varianter av de aktuelle reklamene som fører til økt engasjement på nettstedet.

Forstå effekten av Display & Video 360-visningstrafikk

Husk at visningsøkter er økter der den besøkende har sett en annonsevisning fra en Display & Video 360-kampanje før vedkommende gikk til nettstedet ditt.

Sjekk om brukernes atferd på nettstedet påvirkes av annonsevisninger

Med Brukeranskaffelse > Google Marketing Platform > Display & Video 360-rapportene kan du sammenligne nettstedsengasjementet for visningsøkter kontra klikkøkter eller trafikken generelt for å se om atferden til brukerne som kommer til nettstedet ditt etter å ha sett en Display & Video 360-annonse, påvirkes av annonsevisningene dine. 

I skjermdumpen av Annonsører-rapporten nedenfor ser du for eksempel at visningsøkter har en Gj.sn. øktvarighet på seks minutter og åtte sekunder. For å se om Display & Video 360-visningene fører til mer engasjerte besøkende, kan du sammenligne denne beregningen for visningsøkter med den gjennomsnittlige øktvarigheten for all trafikk (som du finner på den øverste raden i datatabellen i Brukeranskaffelse > All trafikk > Kilde/medium-rapporten).

Du kan også sammenligne andre beregninger, for eksempel Fluktfrekvens, og gå i dybden ved å se på mer detaljert informasjon om bestemte kampanjer.

Avg. Session Duration for view through and click through

 

Segmentér Display & Video 360-visningstrafikken for videre analyse

Med denne integreringen kan du opprette egendefinerte segmenter ved hjelp av Display & Video 360-dimensjoner. Du kan opprette segmenter for å isolere bestemte deler av Display & Video 360-trafikken for videre analyse. 

Du kan for eksempel bruke segmentgenereringsverktøyet for å opprette et nytt segment for alle Display & Video 360-visningsøkter fra en bestemt annonsør, for eksempel GStore. Gå til Avansert > Betingelser, opprett de følgende to betingelsene, og knytt dem sammen med en OG-operator:

 • DV360-annonsør (CM-modell) inneholder GStore
 • CM-attribusjonstype (CM-modell) inneholder visning

Bruk skjermdumpen nedenfor som referanse når du skal opprette dette segmentet.

Create a view through segment

Når du har segmentert visningsøktene, kan du sammenligne dem med Alle brukere-standardsegmentet for å få innsikt i målgruppen din og danne deg et bedre bilde av forskjellen i engasjement på nettstedet.

Eksempel: Sammenlign Display & Video 360-visningsøkter med Alle brukere-dimensjonen inndelt etter aldersgruppe

Du kan bruke Aldersgruppe-delen i Målgruppe > Demografi > Oversikt-rapporten til å sammenligne Display & Video 360-visningsøkter-segmentet med Alle brukere-standardsegmentet. 

I denne eksempelkontoen kan du se at prosentandelen eldre brukere er større for Display & Video 360-visningsøkter. Aldersgruppen 45–54 er representert i omtrent 15 % av alle øktene på nettstedet, mens andelen er nærmere 30 % for Display & Video 360-visningsøkter

 Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Age

Eksempel: Sammenlign Display & Video 360-visningsøkter med Alle brukere-dimensjonen inndelt etter kjønn

Bruk Kjønn-delen i Målgruppe > Demografi > Oversikt-rapporten til å sammenligne DV360-visningsøkter-segmentet med Alle brukere-standardsegmentet.

I denne eksempelkontoen viser en sammenligning ut fra kjønn at Display & Video 360-visningsøktene har en høyere prosentandel kvinner (omtrent 71 %) enn Alle brukere (omtrent 62 %).

Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Gender

Med denne typen analyse kan det bli enklere å finne nye kundesegmenter eller få en bedre forståelse av målgruppene som viser interesse for annonsekampanjene dine. Statistikk av denne typen kan også danne grunnlaget for reklamestrategiene dine og bidra til at du tiltrekker deg de rette målgruppene.

Optimaliser Display & Video 360-kampanjer ved hjelp av Analytics-målgruppestatistikk

Med rapportene i Målgruppe-delen kan du analysere trafikken din etter blant annet følgende kategorier:

 • Demografi (Aldersgruppe, Kjønn)
 • Interesser (Interessekategorier, Markedsaktuelt)
 • Geografi (Språk, Sted)
 • Atferd (Nye kontra returnerende, Frekvens og forrige økt, Engasjement)
 • Teknologi (nettleser og OS)
 • Mobilenheter

Hvis du oppretter et segment for all Display & Video 360-trafikken din, kan du se atferden til brukere som er kommet via Display & Video 360-kampanjer, for alle disse dimensjonene.

Hvis du for eksempel har to Display & Video 360-annonsører (GStore US og GStore EU), kan du opprette det egendefinerte segmentet nedenfor via segmentgenereringsverktøyet. Gå til Avansert > Betingelser, opprett de to følgende betingelsene, og knytt dem sammen med en ELLER-operator:

 • DV360-annonsør (CM-modell) inneholder GStore US
 • DV360-annonsør (CM-modell) inneholder GStore EU

Bruk skjermdumpen nedenfor som referanse når du skal opprette dette segmentet.

Når du har opprettet dette segmentet, kan du bruke det i alle Målgruppe-rapportene for å finne måter å optimalisere Display & Video 360-kontoen din på.

Eksempel: Segmentér Display & Video 360-trafikk etter Mobilenhet og Aldersgruppe

Gå til Målgruppe > Mobil > Enheter-rapporten, og legg til Aldersgruppe som sekundærdimensjon. 

I denne eksempelkontoen er brukere på Apple iPhone i aldersgruppen 25–34 langt mer engasjerte (lavere fluktfrekvens, flere sider per økt og lengre gj.sn øktvarighet) enn en gjennomsnittlig bruker som er kommet via Display & Video 360.

På grunnlag av denne innsikten kan du opprette en ny ordrelinje med tilsvarende målrettingsinnstilling i Display & Video 360, og angi et høyere bud for å skaffe flere lignende brukere.

Eksempel: Segmentér Display & Video 360-trafikk etter Nye brukere

Gå til Målgruppe > Atferd > Nye kontra returnerende-rapporten, og legg til Ordrelinjenavn for DV360 (GA-modellen) som sekundær dimensjon. 

I denne eksempelkontoen står DBM_Video_US-ordrelinjen for en betydelig del av Nye besøkende (brukere) med et relativt høyt engasjement. På grunnlag av denne statistikken kan du optimalisere Display & Video 360-kampanjene dine ved å fortsette å bruke penger på denne videokampanjen – hvis da målet ditt er å skaffe flere brukere.

Du kan få tilgang til enda mer statistikk ved å sammenligne standardsegmentet for Display & Video 360 med Alle brukere-standardsegment i Målgruppe-rapportene.

Opprett granulære remarketingmålgrupper i Analytics

Med denne integreringen kan du lage mer granulære remarketingmålgrupper i Analytics ved å opprette segmenter basert på Display & Video 360-dimensjoner og så importere disse segmentene når du oppretter remarketingmålgrupper.

Du kan deretter dele disse listene med GDN eller Display & Video 360 for remarketing via de eksisterende integreringene våre for Google Ads og Display & Video 360-remarketing.

Eksempel: Opprett en ny remarketingmålgruppe

Bruk segmentgenereringsverktøyet for å opprette et egendefinert segment som inneholder alle brukere som

 • har klikket på Display & Video 360-annonsen din for T-skjorter
 • har brukt mer enn ett minutt på nettstedet ditt
 • ikke har gjennomført konverteringer ennå

Gå til Avansert > Betingelser, opprett de fire betingelsene nedenfor, og knytt dem sammen med OG-operatoren:

 • CM-attribusjonstype (CM-modell) samsvarer nøyaktig med klikk
 • DV360-ordrelinje (CM-modell) samsvarer nøyaktig med T-skjorter
 • Tid på siden per bruker ≥ 60
 • Transaksjoner per bruker = 0

Bruk skjermdumpen nedenfor som referanse når du skal opprette dette segmentet.

Du kan også opprette en liste over brukere som har klikket på en bestemt Display & Video 360-reklame og benyttet en bestemt side på nettstedet.

Beslektede ressurser

Finn ut mer om integrering av Display & Video 360-rapportering i artiklene nedenfor:

Finn ut mer om de andre funksjonene som er nevnt i denne artikkelen:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?