Display & Video 360-toepassingen en -analyse

Haal meer uit de rapportage-integratie van Display & Video 360.
Deze functie is alleen beschikbaar in Google Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.

Lees hoe u de integratie van Display & Video 360-rapportage met Analytics 360 kunt gebruiken om inzicht te krijgen in uw Display & Video 360-campagnes en deze te verbeteren.

In dit artikel:

Analytics-statistieken over betrokkenheid gebruiken om Display & Video 360-campagnes te optimaliseren

In de rapporten in het gedeelte Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360 gebruikt u de standaard statistiekgroep Sitegebruik op het tabblad Verkenner om de statistieken van Analytics over betrokkenheid te bekijken (bijvoorbeeld Pagina's/sessie en Gem. sessieduur) samen met Display & Video 360-dimensies.

Display & Video 360-biedingen en -budgetten optimaliseren

Als u wilt vaststellen welke van uw Display & Video 360-regelitems of -invoegopdrachten tot meer betrokkenheid leiden (bijvoorbeeld een lager bouncepercentage, hogere gem. sessieduur of meer pagina's/sessie), gaat u naar de rapporten Regelitems en Invoegopdrachten.

Overweeg hoger te bieden of het budget te verhogen in Display & Video 360 voor campagnes die meer betrokkenheid opleveren. Dit is met name effectief wanneer u voor optimalisatie niet van conversies kunt uitgaan omdat u een nieuwe campagne bekijkt die geen conversies genereert of omdat u een merkcampagne analyseert.

Display & Video 360-biedingen en -budgetten optimaliseren

Vergelijk sitebetrokkenheid die door alle uitwisselingen en sites wordt gegenereerd met behulp van de rapporten Uitwisseling en Sites. Identificeer sites en uitwisselingen die een grote hoeveelheid doorklik- of view-through-sessies genereren, maar een zeer zwakke betrokkenheid op de site. Sluit budgetten/biedingen in Display & Video 360 uit of verlaag ze voor slecht presterende sites en uitwisselingen.

Display & Video 360-advertentiemateriaal optimaliseren

Gebruik het rapport Advertentiemateriaal om sitebetrokkenheid te vergelijken die wordt gegenereerd door al uw advertentiemateriaal. Optimaliseer Display & Video 360-advertentiemateriaal door het gebruik ervan te verhogen of nieuwe varianten van dit advertentiemateriaal te maken die meer sitebetrokkenheid genereren.

De impact van view-through-verkeer van Display & Video 360 begrijpen

View-through-sessies zijn sessies waarin de bezoeker een vertoning van een Display & Video 360-campagne heeft gezien voordat deze naar uw site ging.

Stel vast of vertoningen van advertenties het gedrag van bezoekers beïnvloeden

Gebruik de rapporten in het gedeelte Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360 om de sitebetrokkenheid van View-through-sessies te vergelijken met  doorkliksessies of met het totale verkeer. Op die manier kunt u zien of de vertoningen van advertenties invloed hebben op het gedrag van bezoekers die na het zien van een Display & Video 360-advertentie naar uw site komen. 

Bijvoorbeeld: In het volgende screenshot van het rapport Adverteerders kunt u zien dat view-throughsessies een gem. sessieduur hebben van 6:08 minuten. Vergelijk deze statistiek voor view-through-sessies met de gem. sessieduur voor al het verkeer (weergegeven in de bovenste rij van de gegevenstabel in het rapport Acquisitie > Alle verkeer > Bron/medium) om te zien of Display & Video 360-vertoningen tot meer betrokken bezoekers leiden.

Op een dergelijke manier kunt u andere statistische gegevens vergelijken, zoals bouncepercentage, en ook dieper graven door specifieke campagnes te analyseren.

Avg. Session Duration for view through and click through

 

Display & Video 360 view-through-verkeer segmenteren voor verdere analyse

Met deze integratie kunt u Display & Video 360-dimensies gebruiken om aangepaste segmenten te maken. U kunt segmenten maken om specifiek Display & Video 360-verkeer te isoleren voor nadere analyse. 

U kunt bijvoorbeeld de tool Segmenten maken gebruiken om een nieuw segment te maken voor alle Display & Video 360 view-through-sessies van een bepaalde adverteerder, zoals GStore. Ga naar Geavanceerd > Voorwaarden en maak de volgende twee voorwaarden, verbonden met de operator EN:

 • DV360-adverteerder (CM-model) bevat GStore
 • CM-toeschrijvingstype (CM-model) bevat view-through

Bekijk het volgende screenshot voor hulp bij het maken van dit segment.

Create a view through segment

Nadat u de view-through-sessies heeft gesegmenteerd, kunt u die vergelijken met het standaardsegment Alle gebruikers voor statistieken van doelgroepen en om de verschillen in sitebetrokkenheid beter te begrijpen.

Voorbeeld: Display & Video 360 view-through-sessies vergelijken met Alle gebruikers op Leeftijd

Gebruik het gedeelte Leeftijd van het rapport Doelgroep > Demografie > Overzicht om het segment Display & Video 360 view-through-sessies te vergelijken met het standaardsegment Alle gebruikers

In dit voorbeeldaccount kunt u zien dat er een hoger percentage oudere doelgroepen aanwezig is in Display & Video 360 view-through-sessies. De leeftijdscategorie 45-54 beslaat ongeveer 15% van het totale aantal sitesessies, maar ligt rond de 30% voor Display & Video 360 view-through-sessies. 

 Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Age

Voorbeeld: Display & Video 360 view-through-sessies vergelijken met Alle gebruikers op Geslacht

Gebruik het gedeelte Geslacht van het rapport Doelgroep > Demografie > Overzicht om het segment DV360 view-through-sessies te vergelijken met het standaardsegment Alle gebruikers.

In dit voorbeeldaccount blijkt bij een vergelijking met Geslacht dat Display & Video 360 view-through-sessies een hoger percentage vrouwen hebben (~71%) in vergelijking met Alle gebruikers (~ 62%).

Comparing DBM View-through Sessions against All Sessions by Gender

Met dit type analyse kunt u nieuwe klantsegmenten ontdekken of meer inzicht krijgen in doelgroepen die reageren op uw advertentiecampagnes. Insights zoals hierboven kunnen helpen uw advertenties richting te geven om het juiste type doelgroepen te bereiken.

Analytics-doelgroepstatistieken gebruiken om Display & Video 360-campagnes te optimaliseren

Met de rapporten in het gedeelte Doelgroep kunt u het verkeer analyseren op categorieën zoals:

 • Demografie (leeftijd, geslacht)
 • Interesses (affiniteitscategorieën, marktsegmenten)
 • Geografie (taal, locatie)
 • Gedrag (nieuw versus terugkerend, frequentie en geschiedenis, engagement)
 • Technologie (browser en besturingssysteem)
 • Mobiele apparaten

Als u voor al uw Display & Video 360-verkeer een segment maakt, kunt u voor al deze dimensies de gedragingen zien van de gebruikers die zijn verworven met Display & Video 360-campagnes.

Als u bijvoorbeeld twee Display & Video 360-adverteerders heeft (GStore VS en GStore EU), kunt u met Segmenten maken het volgende custom segment maken. Ga naar Geavanceerd > Voorwaarden en maak de volgende twee voorwaarden verbonden met de operator OF:

 • DV360-adverteerder (CM-model) bevat GStore VS
 • DV360-adverteerder (CM-model) bevat GStore EU

Bekijk het volgende screenshot voor hulp bij het maken van dit segment.

Nadat u dit segment heeft gemaakt, past u het in een van de Doelgroep-rapporten toe om manieren te vinden voor het optimaliseren van uw Display & Video 360-account.

Voorbeeld: Display & Video 360-verkeer segmenteren op Mobiel apparaat en Leeftijd

Ga naar het rapport Doelgroep > Mobiel > Apparaten en voeg Leeftijd toe als een secundaire dimensie. 

In dit voorbeeldaccount tonen gebruikers met een Apple iPhone die in de leeftijdscategorie 25-34 vallen, veel meer betrokkenheid (lager bouncepercentage, meer pagina's/sessie en langere gem. sessieduur) dan de gemiddelde door Display & Video 360 gegenereerde gebruiker.

U kunt deze insights gebruiken om in Display & Video 360 een nieuw regelitem te maken met deze targetinginstelling en om hoger te bieden, zodat u meer soortgelijke gebruikers aantrekt.

Voorbeeld: Display & Video 360-verkeer segmenteren op Nieuwe gebruikers

Ga naar het rapport Doelgroep > Gedrag > Nieuwe/terugkerende bezoekers en voeg een Naam regelitem DV360 (GA-model) toe als een secundaire dimensie. 

In dit voorbeeldaccount genereert het regelitem DBM_Video_US een aanzienlijk deel van Nieuwe bezoekers (Gebruikers) met een relatief sterk engagement. U kunt met behulp van dit insight uw Display & Video 360-campagnes als volgt optimaliseren: blijf investeren in deze videocampagne als het uw doel is meer bezoekers aan te trekken.

Voor extra insights kunt u uw custom Display & Video 360-segment ook vergelijken met het standaardsegment Alle gebruikers in de Doelgroep-rapporten.

Specifieke remarketingdoelgroepen maken in Analytics

U kunt met behulp van deze integratie meer specifieke remarketingdoelgroepen in Analytics maken. U doet dit als volgt: maak segmenten op basis van Display & Video 360-dimensies en importeer die segmenten tijdens het maken van remarketingdoelgroepen.

U kunt deze lijsten vervolgens met het GDN of Display & Video 360 delen voor remarketing via onze bestaande integraties van Google Ads en Display & Video 360-remarketing.

Voorbeeld: maak een nieuwe remarketingdoelgroep

Gebruik Segment maken om een aangepast segment te maken dat alle gebruikers bevat die:

 • geklikt hebben op uw T-Shirt-advertentie in Display & Video 360,
 • meer dan één minuut op de site hebben doorgebracht,
 • nog niet hebben geconverteerd.

Ga naar Geavanceerd > Voorwaarden en maak deze vier voorwaarden, verbonden door de operator EN:

 • Type CM-attributie (CM-model) komt exact overeen met Doorklik
 • DV360-regelitem (CM-model) komt exact overeen met T-shirts
 • Tijd op pagina per gebruiker ≥ 60
 • Transacties per gebruiker = 0

Bekijk het volgende screenshot voor hulp bij het maken van dit segment.

U kunt ook een lijst maken van gebruikers die op een specifieke Display & Video 360-advertentie hebben geklikt en die interactie hebben gehad met een specifieke pagina op de site.

Gerelateerde bronnen

Lees meer over de integratie van Display & Video 360-rapportage in de volgende artikelen:

Meer informatie over andere functies die in dit artikel worden genoemd:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?