Извештаји „Аквизиција“ за Display & Video 360

Анализирајте Display & Video 360 податке помоћу нових и ажурираних извештаја „Аквизиција“ у Аналитици 360.
Ова функција је доступна само у Google аналитици 360, која је део Google Marketing Platform-а.
Сазнајте више о Google Marketing Platform-у.

Када се заврши интеграција са извештајима за Display & Video 360, видећете нови скуп извештаја Display & Video 360 у одељку Аквизиција > Google Marketing Platform за све приказе у повезаном производу Аналитике 360. Поред тога:

  • Видећете рашчлањену активност за Display & Video 360 у новом реду у извештају Извор/медијум.
  • Можете да правите сегменте на основу аспеката Display & Video 360.

Ако учествујете у интеграцији са Campaign Manage-ом, у сваком извештају ћете видети податке о Floodlight конверзијама у групи показатеља Floodlight на картици Истраживач у одељку Аквизиција > Google Marketing Platform > Display & Video 360.

Напомена: Конверзија валуте у интеграцијама Google Marketing Platform производа за оглашавање и Аналитике

Ако приказ Аналитике не користи исту валуту као налог за Display & Video 360 или Search Ads 360, Аналитика аутоматски конвертује податке о трошковима за Display & Video 360 или Search Ads 360 у валуту Аналитике по девизном курсу који је важио на средини временског опсега извештаја. На пример, ако сте изабрали период од 5. до 19. јануара, Аналитика користи девизни курс за 12. јануар.

Подаци о трошковима за Display & Video 360 се користе у показатељима Аналитике: DV360 цена, DV360 побољшана цена по клику, DV360 ефективна цена за хиљаду приказа, DV360 ефективна цена по конверзији и DV360 повраћај трошкова оглашавања.

Подаци о трошковима за Search Ads 360 се користе у следећим показатељима Аналитике: SA360 цена, SA360 цена по клику, SA360 приход по клику и SA360 повраћај трошкова оглашавања.

 

У овом чланку:

Извештаји Display & Video 360

Ова интеграција вам пружа следеће нове извештаје доступне у одељку Аквизиција > Google Marketing Platform > Display & Video 360:

  • Оглашавачи: Погледајте показатеље Аналитике за сваког оглашавача у оквиру Display & Video 360 налога.
  • Налози за уметање: Погледајте показатеље Аналитике за сваки налог за уметање у оквиру Display & Video 360 налога.
  • Ставке поруџбина: Погледајте показатеље Аналитике за сваку ставку поруџбине у оквиру Display & Video 360 налога.
  • Огласи: Погледајте показатеље Аналитике за сваки оглас у оквиру Display & Video 360 налога. Огласи одговарају одредиштима за пласман у Campaign Manager-у и представљају стварне ознаке додељене ставкама поруџбина Display & Video 360. Ставци поруџбине може да се додели више од једног огласа, а један оглас може да се мапира у више ставки поруџбина.
  • Сајтови: Погледајте показатеље Аналитике за сваки сајт објављивача на ком се приказују Display & Video 360 огласи.
  • Размене: Погледајте показатеље Аналитике за сваку размену огласа из које сте купили Display & Video 360 приказе.

Сесије по клику и по приказу

Извештаји Display & Video 360 приказују показатеље Аналитике (као што су Сесије и Стопа посете само једне странице) за сесије По клику и По приказу приписане Display & Video 360 кампањама. Сесије По клику су оне у којима су корисници кликнули на Display & Video 360 оглас у неком тренутку пре него што су дошли на ваш сајт, а сесије По приказу су оне у којима су корисници видели Display & Video 360 огласе пре него што су отишли на ваш сајт. 

Другачији модел приписивања

Извештаји Display & Video 360 користе модел приписивања који се зове CM модел (тј. модел Campaign Manager-а). Већина других извештаја Аналитике (као што је извештај Извор/медијум) користе други модел приписивања. Тај модел се у свим извештајима и аспектима Google Marketing Platform интеграције производа за оглашавање назива GA модел.

CM модел

CM Model приписује сесије Аналитике кампањама ове услуге тако што узима у обзир само Display & Video 360 и занемарује све друге канале који усмеравају саобраћај ка сајту. То значи да ће сесија Аналитике бити мапирана у Display & Video 360 кампању ако корисник некада већ видео ваш Display & Video 360 оглас (По приказу) или кликнуо на њега (По клику) у било ком тренутку у периоду праћења пре него што је дошао на ваш сајт.

Пример

Ако корисник види ваш Display & Video 360 оглас, а затим кликне на оглас на Мрежи за претрагу и посети ваш сајт, Display & Video 360 извештаји приписују сесију кампањи ове услуге као сесију По приказу. Међутим, сви остали извештаји Аналитике (укључујући Извор/медијум) би приписали ову сесију Мрежи за претрагу.

Слично томе, ако корисник кликне на ваш Display & Video 360 оглас, а затим посети сајт, Display & Video 360 извештаји приписују сесију Display & Video 360 кампањи као сесију По клику. Ако следећег дана исти корисник кликне на резултат бесплатне претраге и посети ваш сајт, Display & Video 360 извештаји ће ипак приписати нову сесију Display & Video 360 кампањи као сесију По клику.

Модел Google аналитике („Последњи клик који није директан“)

Већина осталих извештаја Аналитике приписује Извор/медијум свакој сесији на основу модела Последњи клик који није директан, у ком се директне посете поновних јединствених посетилаца занемарују и приписују претходној кампањи (ако постоји).

Пример

Ако корисник кликне на ваш Display & Video 360 оглас и посети ваш сајт, Извор/медијум сесије ће бити dbm/цена по хиљаду приказа.

Међутим, ако следећег дана исти корисник кликне на резултат бесплатне претраге и посети ваш сајт, модел Google аналитике ће обележити Извор/медијум нове сесије као „Google/бесплатна претрага“.

Група показатеља Кликови

Користите картицу Истраживач у било ком извештају Display & Video 360 да бисте променили групу показатеља на Кликови, која приказује показатеље као што су DV360 приказиDV360 кликови и DV360 конверзије. Ови показатељи се директно преузимају из производа Display & Video 360, па ће се тачно подударати са вашим Display & Video 360 извештајима.

Ако сте током подешавања омогућили Дељење података о трошковима видећете и показатељ DV360 цена и повезане израчунате показатеље (DV360 побољшана цена по клику, DV360 ефективна цена за хиљаду приказа, DV360 ефективна цена по конверзији) на картици Истраживач > Кликови.

DV360 цена представља збирне податке о трошковима који су познати као Приход у производу Display & Video 360. Ако одлучите да увезете податке о трошковима, са Аналитиком ћете делити само обједињене податке о трошковима. На налогу Аналитике неће бити доступан детаљан приказ ових обједињених података о трошковима.

Показатељ DV360 повраћај трошкова оглашавања се израчунава на основу показатеља Приход у Аналитици, који се прати помоћу кода за праћење Аналитике. Ово НИЈЕ приход из Floodlight-а.

Извештај Аквизиција > Сав саобраћај > Извор/медијум

Помоћу интеграције са Display & Video 360 извештајима саобраћај који потиче из Display & Video 360 кампања онако како их је приписао модел Google аналитике биће означен као Извор=dbm и Медијум=цена за хиљаду приказа.

Ако сте претходно користили интеграцију са Campaign Manager-ом, имајте у виду да је овај саобраћај био означен као Извор=dfa и Медијум=цена за хиљаду приказа. Ако сада истовремено користите интеграције са производом Display & Video 360 и Campaign Manager-ом, онда се Display & Video 360 саобраћај у овом извештају:

  • појављује у свом засебном реду (dbm/цена за хиљаду приказа).
  • дуплира из општег реда саобраћаја Campaign Manager-а (dfa/цена за хиљаду приказа).

Изворни аспекти за Display & Video 360 (Оглашавач, Налог за уметање, Ставка поруџбине, Оглас, Размена, Сајт) су доступни као секундарни аспекти за даље сегментирање Display & Video 360 података у овом извештају.

Аспекти Display & Video 360 у сегментима

Помоћу ове интеграције можете да правите и сегменте засноване на аспектима Display & Video 360, што вам омогућава да поредите и анализирате подскупове података у већини извештаја Аналитике.

На пример, можете да направите сегмент свих корисника који долазе на ваш сајт након што су видели оглас из Display & Video 360 кампање „Мајице“. 

Сазнајте више о томе како да користите креатор сегмената.

Сродни ресурси

У следећим чланцима можете да сазнате више о интеграцији са Display & Video 360 извештајима:

Сазнајте више о другим функцијама Аналитике које су наведене у овом чланку:

Да ли је овај чланак био користан?
Како то можемо да побољшамо?