Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prehľady akvizícií služby Display & Video 360

Analyzujte svoje dáta služby Display & Video 360 pomocou nových a aktualizovaných prehľadov akvizícií v službe Analytics 360.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Keď bude integrácia prehľadov služby Display & Video 360 dokončená, v sekcii Akvizícia > Google Marketing Platform všetkých zobrazení vo vašom prepojenom vlastníctve služby Analytics 360 sa zobrazí nová skupina prehľadov služby Display & Video 360. Okrem toho:

  • uvidíte v novom riadku v prehľade Zdroj/médium rozčlenené aktivity služby Display & Video 360,
  • môžete vytvárať segmenty založené na dimenziách služby Display & Video 360.

Ak realizujete aj integráciu služby Campaign Manager 360, na karte Prieskumník každého prehľadu v sekcii Akvizícia > Google Marketing Platform > Display & Video 360 sa vám v skupine metrík Floodlight zobrazia údaje o konverziách funkcie Floodlight.

Poznámka: Konverzia meny v integráciách súpravy reklamných služieb Google Marketing Platform so službou Analytics

Ak vaše zobrazenie v službe Analytics používa odlišnú menu ako váš účet Display & Video 360 alebo Search Ads 360, Analytics automaticky konvertuje nákladové dáta služby Display & Video 360 alebo Search Ads 360 na menu v službe Analytics podľa konverzného kurzu uprostred časového obdobia prehľadu. Ak ste napríklad vybrali obdobie od 5. do 19. januára, Analytics použije konverzný kurz z 12. januára.

Nákladové dáta služby Display & Video 360 sa používajú v nasledujúcich metrikách služby Analytics: náklady v službe DV360, vylepšená CZK v službe DV360, eCTZ v službe DV360, eCPA v službe DV360návratnosť výdavkov na reklamu v službe DV360.

Nákladové dáta služby Search Ads 360 sa používajú v nasledujúcich metrikách služby Analytics: náklady v službe SA360, CZK v službe SA360, RPC v službe SA360návratnosť výdavkov na reklamu v službe SA360.

 

Obsah tohto článku:

Prehľady služby Display & Video 360

Táto integrácia vám prináša nasledujúce nové prehľady, ktoré sú k dispozícii v sekcii Akvizícia > Google Marketing Platform > Display & Video 360:

  • Inzerenti: V účte Display & Video 360 si môžete prezerať metriky služby Analytics týkajúce sa jednotlivých inzerentov.
  • Objednávky vloženia: Pozrite si metriky služby Analytics pre jednotlivé objednávky vloženia vo svojom účte Display & Video 360.
  • Riadkové položky: Pozrite si metriky služby Analytics pre jednotlivé riadkové položky vo svojom účte Display & Video 360.
  • Kreatívy: Pozrite si metriky služby Analytics pre jednotlivé kreatívy vo svojom účte Display & Video 360. Kreatívy zodpovedajú umiestneniam v službe Campaign Manager 360 a sú značkami priradenými k riadkovým položkám služby Display & Video 360. K riadkovej položke môžu byť priradené viaceré kreatívy a jedna kreatíva môže byť priradená k viacerým riadkovým položkám.
  • Weby: Pozrite si metriky služby Analytics pre jednotlivé weby vlastníkov, na ktorých sa zobrazujú vaše reklamy služby Display & Video 360.
  • Udalosti Exchange: Pozrite si metriky služby Analytics pre jednotlivé reklamné aukcie, z ktorých ste nakupovali zobrazenia v službe Display & Video 360.

Relácie prekliknutia a po zobrazení

Prehľady služby Display & Video 360 zobrazujú metriky služby Analytics (napríklad metriky RelácieMiera okamžitých odchodov) pre relácie prekliknutiapo zobrazení pripisované vašim kampaniam služby Display & Video 360.Relácie po prekliknutí sú relácie, v ktorých používatelia klikli na vašu reklamu služby Display & Video 360 skôr, než prešli na váš web, a relácie po zobrazení sú relácie, v ktorých používatelia videli vaše reklamy služby Display & Video 360 predtým, ako prešli na váš web.

Iný atribučný model

Prehľady služby Display & Video 360 používajú atribučný model, ktorý sa nazýva model CM360 (teda model Campaign Manager 360). Väčšina ostatných prehľadov služby Analytics (napríklad prehľad Zdroj/médium) používa odlišný atribučný model. Vo všetkých prehľadoch a dimenziách integrácie reklamných služieb súpravy Google Marketing Platform sa tento model nazýva model GA.

Model CM360

Model CM360 pripisuje relácie služby Analytics kampaniam tak, že berie do úvahy len Display & Video 360 a ignoruje všetky ostatné kanály, ktoré privádzajú návštevnosť na váš web. To znamená, že relácia služby Analytics sa priradí ku kampani služby Display & Video 360, ak používateľ niekedy uvidel (aktívne zhliadnutie) alebo klikol na (prekliknutie) vašu reklamu služby Display & Video 360 počas dĺžky spätného sledovania pred návštevou vášho webu.

Príklad

Ak si používateľ zobrazí vašu reklamu služby Display & Video 360, potom klikne na vašu reklamu vo vyhľadávaní a navštívi váš web, prehľady služby Display & Video 360 pripíšu reláciu kampani služby Display & Video 360 ako reláciu po zobrazení. Všetky ostatné prehľady v službe Analytics (vrátane prehľadu Zdroj/médium) však pripíšu túto reláciu vyhľadávaniu.

Podobne platí, že ak používateľ klikne na vašu reklamu služby Display & Video 360 a potom navštívi váš web, prehľady služby Display & Video 360 pripíšu reláciu kampani služby Display & Video 360 ako prekliknutie.Ak ten istý používateľ na ďalší deň klikne na výsledok organického vyhľadávania a navštívi váš web, prehľady služby Display & Video 360 budú aj naďalej pripisovať novú reláciu kampani služby Display & Video 360 ako prekliknutie.

Model GA (posledné nepriame kliknutie)

Väčšina ostatných prehľadov služby Analytics pripisuje jednotlivým reláciám zdroj alebo médium na základe modelu posledného nepriameho kliknutia, v ktorom sú priame návštevy vracajúcich sa návštevníkov ignorované a pripísané predchádzajúcej kampani (ak existuje).

Príklad

Ak používateľ klikne na vašu reklamu služby Display & Video 360 a navštívi váš web, zdroj alebo médium relácie bude dbm/ctz.

Ak však rovnaký používateľ klikne ďalší deň na výsledok organického vyhľadávania a navštívi váš web, model Google Analytics označí zdroj alebo médium novej relácie ako google/organic.

Skupina metrík Kliknutia

Na karte Prieskumník v ktoromkoľvek z prehľadov služby Display & Video 360 zmeňte skupinu metrík na možnosť Kliknutia. Táto skupina metrík zobrazuje metriky ako Zobrazenia v službe DV360, Kliknutia v službe DV360Konverzie v službe DV360. Tieto metriky sa načítavajú priamo zo služby Display & Video 360, takže sa budú presne zhodovať s vašimi prehľadmi v službe Display & Video 360.

Ak ste pri nastavovaní povolili zdieľanie údajov o nákladoch, na karte Prieskumník > Kliknutia sa vám zobrazia aj metriky Cena v službe DV360 a súvisiace vypočítané metriky (Vylepšená CZK služby DV360, eCTZ v službe DV360, eCZA v službe DV360).

Cena v službe DV360 predstavuje súhrnné nákladové dáta, ktoré sa v službe Display & Video 360 nazývajú výnosy. Ak sa rozhodnete importovať nákladové dáta, so službou Analytics sa budú zdieľať len súhrnné náklady. V účte Analytics nebude k dispozícii ich podrobný rozpis.

Metrika ROAS v službe DV360 sa vypočítava na základe výnosov v službe Analytics, ktoré sa sledujú pomocou kódu sledovania služby Analytics. Nejde o výnosy vo funkcii Floodlight.

Prehľad Akvizícia > Všetka návštevnosť > Zdroj/médium

V prípade integrácie prehľadov služby Display & Video 360 bude návštevnosť prichádzať z kampaní služby Display & Video 360 na základe atribúcie podľa modelu Google Analytics a jej zdroj bude označený ako dbm a médium ako ctz.

Pripomíname, že ak ste v minulosti používali integráciu služby Campaign Manager 360, zdroj tejto návštevnosti bol označený ako dfa a médium ako ctz. Ak v súčasnosti používate integráciu služby Display & Video 360 aj integráciu služby Campaign Manager 360, potom sa návštevnosť zo služby Display & Video 360 v tomto prehľade:

  • zobrazuje v samostatnom riadku (dbm/cpm),
  • odvodzuje od riadka všeobecnej návštevnosti zo služby Campaign Manager 360 (dfa/ctz).

Natívne dimenzie služby Display & Video 360 (Inzerent, Objednávka vloženia, Riadková položka, Kreatíva, Exchange, Web) sú k dispozícii ako sekundárne dimenzie na ďalšiu segmentáciu údajov služby Display & Video 360 v tomto prehľade.

Dimenzie služby Display & Video 360 v segmentoch

Táto integrácia vám tiež umožňuje vytvárať segmenty na základe dimenzií služby Display & Video 360, vďaka čomu môžete porovnávať a analyzovať podmnožiny údajov vo väčšine prehľadov služby Analytics.

Môžete napríklad vytvoriť segment všetkých používateľov, ktorí prichádzajú na váš web po zobrazení reklamy z vašej kampane „Tričká“ v službe Display & Video 360.

Ďalšie informácie o používaní tvorby segmentov

Súvisiace zdroje

Viac sa o integrácii prehľadov služby Display & Video 360 dozviete v nasledujúcich článkoch:

Ďalšie informácie o ostatných funkciách služby Analytics, ktoré boli spomenuté v tomto článku, nájdete tu:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false