Display & Video 360-rapportene om brukeranskaffelse

Analysér Display & Video 360-dataene dine med de nye og oppdaterte Analytics 360-rapportene om brukeranskaffelse.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Når integreringen av Display & Video 360-rapportering er fullført, får du se et nytt sett med Display & Video 360-rapporter i Brukeranskaffelse > Google Marketing Platform-delen i alle rapporteringsvisningene for det tilknyttede Analytics 360-området. I tillegg kan du

  • se Display & Video 360-aktivitet skilt ut i en ny rad i Kilde/medium-rapporten
  • opprette segmenter ut fra Display & Video 360-dimensjoner

Hvis du også deltar i Campaign Manager-integreringen, får du se Floodlight-konverteringsdata i Floodlight-beregningsgruppen på Utforsker-fanen i hver rapport i Brukeranskaffelse > Google Marketing Platform > Display & Video 360-delen.

Merk: Valutakonvertering brukes i integrasjoner mellom annonseringsprodukter på Google Marketing Platform og Analytics

Hvis du bruker en annen valuta i Analytics-rapporteringsvisningen enn i Display & Video 360- eller Search Ads 360-kontoen din, konverterer Analytics automatisk Display & Video 360- eller Search Ads 360-kostnadsdataene til Analytics-valutaen ved å bruke valutakursen midt i rapporteringsperioden. Hvis du for eksempel har valgt 5. til 19. januar, bruker Analytics valutakursen fra 12. januar.

Display & Video 360-kostnadsdata brukes i Analytics-verdiene DV360-kostnader, eCPC for DV360, eCPM for DV360, eCPA for DV360 og Avkastning på annonsekostnader (ROAS) i DV360.

Search Ads 360-kostnadsdata brukes i Analytics-verdiene SA360-kostnad, CPC for SA360, Inntekt per klikk for SA360 og Avkastning på annonsekostnader (ROAS) i SA360.

 

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Display & Video 360-rapportene

Med denne integreringen får du følgende nye rapporter, som er tilgjengelige under Brukeranskaffelse > Google Marketing Platform > Display & Video 360:

  • Annonsører: Se Analytics-beregninger for alle annonsørene i Display & Video 360-kontoen din.
  • Rekvisisjoner: Se Analytics-beregninger for alle rekvisisjonene i Display & Video 360-kontoen din.
  • Ordrelinjer: Se Analytics-beregninger for alle ordrelinjene i Display & Video 360-kontoen din.
  • Reklamer: Se Analytics-beregninger for alle reklamene i Display & Video 360-kontoen din. Reklamer tilsvarer plasseringer i Campaign Manager og er de faktiske taggene som er tilordnet Display & Video 360-ordrelinjene. Flere reklamer kan være tilordnet en ordrelinje, og én enkelt reklame kan være tilknyttet flere forskjellige ordrelinjer.
  • Nettsteder: Se Analytics-beregninger for alle publisistnettstedene der Display & Video 360-annonsene dine vises.
  • Annonsemarkeder: Se Analytics-beregninger for alle annonsemarkedene der du har kjøpt Display & Video 360-visninger.

Klikk- og visningsøkter

Display & Video 360-rapportene inneholder Analytics-beregninger (f.eks. Økter og Fluktfrekvens) for både klikk- og visningsøkter som er tilordnet Display & Video 360-kampanjene dine. Klikkøkter er økter der brukerne har klikket på Display & Video 360-annonsen din før de har kommet til nettstedet ditt, og visningsøkter er økter der brukerne har sett Display & Video 360-annonsene dine før de har kommet til nettstedet ditt. 

En annen attribusjonsmodell

I Display & Video 360-rapportene brukes den såkalte CM-modellen som attribusjonsmodell (dvs. Campaign Manager-modellen). I de fleste andre Analytics-rapporter (f.eks. Kilde/Medium-rapporten) brukes en annen attribusjonsmodell. Denne kalles GA-modellen i alle integreringsrapporter og dimensjoner for Google Marketing Platform-annonseringsprodukter.

CM-modellen

I CM-modellen knyttes Analytics-økter til kampanjer ved at bare Display & Video 360 vurderes, mens alle andre kanaler som genererer trafikk til nettstedet ditt, ignoreres. Dette betyr at en Analytics-økt knyttes til en Display & Video 360-kampanje hvis brukeren noensinne har sett (Visninger) eller klikket på (Klikk) Display & Video 360-annonsen din når som helst innenfor tilbakeblikksvinduet før vedkommende besøkte nettstedet ditt.

Eksempel

Hvis en bruker ser på Display & Video 360-annonsen din, klikker på søkeannonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives økten Display & Video 360-kampanjen som en visningsøkt i Display & Video 360-rapportene. I alle andre Analytics-rapporter (deriblant Kilde/medium) tilskrives denne økten Søk.

Hvis en bruker klikker på Display & Video 360-annonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives økten på samme vis Display & Video 360-kampanjen som et klikk i Display & Video 360-rapportene. Hvis den samme brukeren neste dag klikker på et organisk søkeresultat og deretter besøker nettstedet ditt, tilskrives den nye økten fortsatt Display & Video 360-kampanjen som et klikk i Display & Video 360-rapportene.

GA-modellen («Siste ikke-direkte klikk»)

I de fleste andre Analytics-rapporter tilskrives Kilde/medium til hver økt basert på Siste ikke-direkte klikk-modellen, mens direkte besøk fra returnerende besøkende ignoreres og tilskrives en tidligere kampanje (hvis dette er aktuelt).

Eksempel

Hvis en bruker klikker på Display & Video 360-annonsen din og deretter besøker nettstedet ditt, blir Kilde/Medium-verdien for økten «dbm/cpm».

Hvis den samme brukeren neste dag klikker på et organisk søkeresultat og deretter besøker nettstedet ditt, merkes den nye økten med «google/organisk» som Kilde/medium i GA-modellen.

Klikk-beregningsgruppen

Utforsker-fanen i en hvilken som helst av Display & Video 360-rapportene kan du endre beregningsgruppe til Klikk, som viser beregninger som DV360-visningerDV360-klikk og DV360-konverteringer. Disse beregningene hentes direkte fra Display & Video 360, så de samsvarer nøyaktig med rapportene dine i Display & Video 360.

Hvis du slo på Deling av kostnadsdata under konfigureringen, ser du også DV360-kostnad og beslektede anslåtte beregninger (eCPC for DV360, eCPM for DV360, eCPA for DV360) på Utforsker > Klikk-fanen.

DV360-kostnader er samlede kostnadsdata som kalles Inntekt i Display & Video 360. Hvis du velger å importere kostnadsdata, deles bare totalkostnaden med Analytics. Ingen av de underliggende tallene er tilgjengelige i Analytics-kontoen din.

DV360-ROAS-beregningen er basert på Inntekt i Analytics, som spores ved hjelp av Analytics-sporingskoden. Dette er IKKE Floodlight-inntekter.

Brukeranskaffelse > All trafikk > Kilde/medium-rapporten

I integrasjonen av Display & Video 360-rapportering merkes trafikk som tilskrives Display & Video 360-kampanjer med GA-modellen, med Kilde=dbm og Medium=cpm.

Vær oppmerksom på at dersom du tidligere har brukt Campaign Manager-integreringen, ble denne trafikken merket med Kilde=dfa og Medium=cpm. Hvis du nå bruker Display & Video 360- og Campaign Manager-integreringen samtidig, blir Display & Video 360-trafikken i denne rapporten

  • vist på en separat rad (dbm/cpm)
  • deduplisert fra den generelle Display & Video 360-trafikkraden (dfa/cpm)

Display & Video 360-interne dimensjoner (Annonsør, Rekvisisjon, Ordrelinje, Reklame, Annonsemarked, Nettsted) er tilgjengelige som sekundære dimensjoner for ytterligere segmentering av Display & Video 360-dataene i denne rapporten.

Display & Video 360-dimensjoner i Segmenter

Med denne integreringen kan du også opprette segmenter på grunnlag av Display & Video 360-dimensjoner, slik at du kan sammenligne og analysere delsett av data i de fleste Analytics-rapportene.

Du kan for eksempel opprette et segment for alle brukere som kommer til nettstedet ditt etter å ha sett en annonse fra «T-skjorte»-kampanjen din i Display & Video 360. 

Finn ut mer om hvordan du bruker segmentgenereringsverktøyet.

Beslektede ressurser

Finn ut mer om integrering av Display & Video 360-rapportering i artiklene nedenfor:

Finn ut mer om andre Analytics-funksjoner som er nevnt i denne artikkelen:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt