הדוחות שבקטע 'צירוף משתמשים > Display & Video 360'

ניתוח נתוני Display & Video 360 בעזרת הדוחות החדשים והמעודכנים של צירוף המשתמשים ב-Analytics 360.
התכונה הזו זמינה רק ב-Google Analytics 360, חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.

כשמפעילים את האפשרות של שילוב נתוני דיווח מ-Display & Video 360, מוצגים דוחות חדשים של Display & Video 360 בקטע צירוף משתמשים > Google Marketing Platform של כל התצוגות המפורטות בנכס המקושר של Analytics 360. בנוסף:

  • יוצג פירוט של הפעילות ב-Display & Video 360 בשורה חדשה בדוח מקור/אמצעי הגעה לאתר.
  • יהיה אפשר ליצור פלחים על בסיס מאפיינים ב-Display & Video 360.

אם משתמשים גם בשילוב של Campaign Manager, יוצגו נתוני ההמרות מ-Floodlight בקבוצת המדדים של Floodlight בכרטיסייה סייר של כל דוח בקטע צירוף משתמשים > Google Marketing Platform‏ > Display & Video 360.

הערה: המרת מטבע בשילובים של Analytics ומוצרי פרסום של Google Marketing Platform

אם המטבע בתצוגה שלכם ב-Analytics שונה מהמטבע בחשבון Display & Video 360 או Search Ads 360, המערכת של Analytics ממירה באופן אוטומטי את נתוני העלות של Display & Video 360 או Search Ads 360 למטבע של Analytics, לפי שער החליפין בנקודת האמצע של טווח זמן הדיווח. למשל, אם טווח הזמן שנבחר הוא 5 בינואר עד 19 בינואר, מערכת Analytics תשתמש בשער ההמרה של 12 בינואר.

המערכת משתמשת בנתוני העלות של Display & Video 360 במדדי Analytics הבאים: עלות ב-DV360, אופטימיזציית עלות לקליק (eCPC) ב-DV360, עלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) ב-DV360, עלות בפועל להמרה (eCPA) ב-DV360 והחזר על הוצאות פרסום (ROAS) ב-DV360.

המערכת משתמשת בנתוני העלות של Search Ads 360 במדדי Analytics הבאים: עלות ב-SA360, עלות לקליק (CPC) ב-SA360, הכנסה לקליק ב-SA360 והחזר על הוצאות פרסום (ROAS) ב-SA360.

 

במאמר זה:

הדוחות של Display & Video 360

לאחר השילוב הזה, הדוחות החדשים הבאים יופיעו בקטע צירוף משתמשים > Google Marketing Platform‏ > Display & Video 360:

  • מפרסמים: מדדים של Analytics לכל מפרסם בחשבון Display & Video 360.
  • סדרי הכנסה: מדדים של Analytics לכל סדר הכנסה בחשבון Display & Video 360.
  • פריטים: מדדים של Analytics לכל פריט בחשבון Display & Video 360.
  • מודעות קריאייטיב: מדדים של Analytics לכל מודעת קריאייטיב בחשבון Display & Video 360. מודעות הקריאייטיב תואמות למיקומים ב-Campaign Manager. אלו הם התגים שמוקצים בפועל לפריטים ב-Display & Video 360. ייתכן שלכל פריט תוקצה יותר ממודעת קריאייטיב אחת, וייתכן שמודעת קריאייטיב אחת תמופה אל כמה פריטים.
  • אתרים: מדדים של Analytics לכל אתר של יצרן תוכן שבו מוצגות המודעות מ-Display & Video 360.
  • בורסות: מדדים של Analytics לכל בורסת מודעות שממנה נקנו חשיפות ב-Display & Video 360.

ביקורים בעקבות קליקים ובעקבות צפיות

בדוחות של Display & Video 360 מוצגים מדדים מ-Analytics (כמו ביקורים ושיעור עזיבה) לביקורים בעקבות קליקים וצפיות המיוחסים לקמפיינים ב-Display & Video 360. ביקורים בעקבות קליקים הם ביקורים שבהם משתמשים לחצו על המודעה ב-Display & Video 360 לפני שהגיעו לאתר. ביקורים בעקבות צפיות הם ביקורים שבהם משתמשים צפו במודעות ב-Display & Video 360 לפני שעברו אל האתר. 

מודל ייחוס שונה

בדוחות של Display & Video 360 נעשה שימוש במודל ייחוס שנקרא מודל CM (כלומר, המודל של Campaign Manager). ברוב הדוחות האחרים של Analytics (כמו למשל הדוח מקור/אמצעי הגעה לאתר) נעשה שימוש במודל ייחוס שונה. מודל זה נקרא מודל Google Analytics בכל הדוחות והמאפיינים של שילוב מוצרי הפרסום של Google Marketing Platform.

מודל CM

מודל CM מייחס ביקורים מ-Analytics לקמפיינים ב-Display & Video 360. לשם כך הוא מתייחס רק ל-Display & Video 360 ומתעלם מכל שאר הערוצים שמביאים תנועה לאתר. פירוש הדבר שביקורים ב-Analytics ימופו לקמפיין של Display & Video 360 אם המשתמש צפה במודעה מ-Display & Video 360 (ביקור בעקבות צפייה) או לחץ עליה (ביקור בעקבות קליק) בפרק זמן כלשהו במהלך חלון המבט לאחור, לפני שביקר באתר.

דוגמה

אם משתמש יצפה במודעה מ-Display & Video 360 ואז ילחץ על מודעת החיפוש וייכנס לאתר, הדוחות של Display & Video 360 ייחסו את הביקור לקמפיין מ-Display & Video 360 ויחשיבו אותו כביקור בעקבות צפייה. עם זאת, כל שאר הדוחות של Analytics (כולל מקור/אמצעי הגעה לאתר) ייחסו את הביקור לחיפוש.

באופן דומה, אם משתמש ילחץ על מודעה מ-Display & Video 360 וייכנס לאתר, הדוחות של Display & Video 360 ייחסו את הביקור לקמפיין מ-Display & Video 360 ויחשיבו אותו כביקור בעקבות קליק. אם למחרת אותו משתמש ילחץ על תוצאת חיפוש אורגנית וייכנס לאתר, הדוחות של Display & Video 360 עדיין ייחסו את הפעילות החדשה באתר לקמפיין מ-Display & Video 360 כביקור בעקבות קליק.

מודל Google Analytics ("קליק לא ישיר אחרון")

רוב הדוחות האחרים של Analytics מייחסים מקור/אמצעי הגעה לאתר לכל ביקור על סמך המודל קליק לא ישיר אחרון. המודל הזה מתעלם מביקורים ישירים של מבקרים חוזרים ומייחס אותם לקמפיין קודם (אם יש קמפיין כזה).

דוגמה

אם משתמש ילחץ על מודעה מ-Display & Video 360 וייכנס לאתר שלכם, תיוג המקור/אמצעי ההגעה לאתר של הביקור יהיה 'dbm/עלות לאלף חשיפות'.

לעומת זאת, אם למחרת אותו משתמש ילחץ על תוצאת חיפוש אורגני וייכנס לאתר, מודל Google Analytics יתייג את המקור/אמצעי ההגעה לאתר של הביקור החדש כ-Google/אורגני.

קבוצת המדדים קליקים

אפשר להשתמש בכרטיסייה סייר שבדוחות של Display & Video 360 כדי לשנות את קבוצת המדדים לקליקים. לאחר השינוי הזה יוצגו מדדים כמו חשיפות ב-DV360, קליקים ב-DV360 והמרות ב-DV360. המדדים אלה מאוחזרים ישירות מ-Display & Video 360, ולכן הם יתאימו במדויק לדוחות של Display & Video 360.

אם הפעלתם שיתוף נתוני עלות במהלך ההגדרה, תראו גם את המדד עלות ב-DV360 ומדדים מחושבים קשורים (אופטימיזציית עלות לקליק (eCPC) ב-DV360‏, עלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) ב-DV360, עלות בפועל להמרה (eCPA) ב-DV360) בכרטיסייה סייר > קליקים.

המדד עלות ב-DV360 כולל נתוני עלות מצטברת שנקראים הכנסה ב-Display & Video 360. אם בוחרים לייבא נתוני עלות, רק נתוני העלות המצטברת ישותפו עם Analytics. ההתפלגות של עלות מצטברת זו לא תהיה זמינה בחשבון Analytics.

המדד החזר על הוצאות פרסום (ROAS) ב-DV360 מחושב לפי ההכנסה ב-Analytics. המעקב אחרי המדד הזה מבוצע באמצעות קוד מעקב של Analytics. לא מדובר במדד 'הכנסה' של Floodlight.

הדוח צירוף משתמשים > כלל התנועה > מקור/אמצעי הגעה לאתר

כשמשלבים את הדיווח מ-Display & Video 360, תנועה שמקורה בקמפיינים של Display & Video 360 עם ייחוס של מודל Google Analytics יסומנו כמקור=dbm ואמצעי הגעה לאתר=cpm.

חשוב לזכור שאם השתמשתם בעבר בשילוב של Campaign Manager, התנועה הזו סומנה כמקור=dfa ואמצעי הגעה לאתר=cpm. אם אתם משתמשים עכשיו גם בשילוב של Display & Video 360 וגם בשילוב של Campaign Manager בו-זמנית, התנועה של Display & Video 360 בדוח הזה:

  • תופיע בשורה נפרדת (dbm / cpm).
  • תוסק משורת התנועה הכללית של Campaign Manager‏ (dfa / cpm).

אפשר להשתמש במאפיינים המקוריים של Display & Video 360 (מפרסם, סדר הכנסה, פריט, קריאייטיב, בורסה, אתר) כמאפיינים משניים ליצירת פלחים נוספים של נתוני Display & Video 360 בדוח הזה.

יצירת פלחים לפי המאפיינים של Display & Video 360

באמצעות השילוב הזה אפשר גם ליצור פלחים לפי המאפיינים של Display & Video 360, וכך להשוות ולנתח קבוצות משנה של נתונים ברוב הדוחות של Analytics.

למשל, אפשר ליצור פלח של כל המשתמשים שהגיעו לאתר אחרי שראו מודעה מקמפיין בשם "חולצות קצרות" ב-Display & Video 360. 

רוצים לדעת איך משתמשים בבונה הפלחים?

משאבים קשורים

במאמרים הבאים אפשר למצוא מידע נוסף על השילוב של נתוני דיווח מ-Display & Video 360:

במאמרים הבאים אפשר למצוא מידע נוסף על התכונות האחרות של Analytics שמוזכרות כאן:

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה