Par kohortām

Izpētiet rīcību un veiktspēju lietotāju grupās, ko saista kopīgas pazīmes.

Kohorta ir tādu lietotāju grupa, kuriem ir kāda kopīga pazīme, ko šajā pārskatā apzīmē Analytics kategorija. Piemēram, visi lietotāji ar vienu iegūšanas datumu ietilpst vienā kohortā. Pārskatā “Kohortas analīze” varat nošķirt un analizēt kohortas rīcību.

Šajā rakstā iekļautās tēmas

Kohortas datu skatīšana

Pārskats “Kohortas analīze” ir pieejams īpašumiem, kuros tiek izmantots Universal Analytics. Izsekošanas kodā nav jāievieš nekādas izmaiņas.

Lai skatītu kohortas datus, veiciet tālāk minētās darbības.

  1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
  2. Pārejiet uz savu skatu.
  3. Atveriet sadaļu Pārskati.
  4. Atlasiet vienumu Auditorija > Kohortas analīze.

Kohortas datu izmantošanas veidi

Kohortas analīze palīdz izprast atsevišķu lietotāju grupu rīcību, nošķirot tās no visiem lietotājiem. Tālāk ir minēti daži kohortas analīzes izmantošanas piemēri.

  1. Izpētiet atsevišķas kohortas, lai novērtētu reakciju uz īslaicīgiem mārketinga pasākumiem, piemēram, vienas dienas e-pasta kampaņām.
  2. Skatiet, kā atsevišķu lietotāju grupu rīcība un veiktspēja mainās ik pēc dienas, nedēļas vai mēneša atkarībā no tā, kad ieguvāt šos lietotājus.
  3. Kārtojiet lietotājus grupās, pamatojoties uz kopīgām pazīmēm, piemēram, iegūšanas datumu, un pēc tam izpētiet šo grupu rīcību atbilstoši tādai metrikai kā Lietotāju piesaiste vai Ieņēmumi.

Nākamās darbības

Izlasiet rakstu Pārskata “Kohortas analīze” izmantošana.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?