Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Testowanie kampanii remarketingowych

Tworzenie jednakowych grup odbiorców remarketingu do testów.

Możesz utworzyć wiele identycznych grup odbiorców remarketingu i stosować je w różnych kampaniach. Później możesz porównać skuteczność tych kampanii i ustalić, która jest lepsza.

Tematy w tym artykule:

Wymiar Grupa użytkowników – informacje

Analytics losowo przypisuje każdego z Twoich użytkowników do jednej ze 100 grup. W przypadku każdego użytkownika wymiar Grupa użytkowników (wartości od 1 do 100) wskazuje grupę, do której został on przypisany. Uwzględniając warunek Grupa użytkowników w definicji odbiorców, możesz utworzyć wiele różnych grup odbiorców, które będą się różnić tylko wartością Grupa użytkowników. Możesz następnie porównywać wyniki różnych kampanii dla identycznych odbiorców.

Możesz np. utworzyć dwie grupy odbiorców remarketingu z takimi samymi atrybutami Wiek, Płeć i Miejscowość, ale różną Grupą użytkowników. Możesz następnie wyświetlać różne wersje kampanii remarketingowej poszczególnych grupom odbiorców, by sprawdzić, która wersja jest najskuteczniejsza.

Tworzenie grup odbiorców

Ten przykład pokazuje, jak zdefiniować dwie demograficzne grupy odbiorców identyczne pod względem Wieku, Płci i Lokalizacji (Miejscowość) i jak je zróżnicować za pomocą wartości Grupa użytkowników.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz utworzyć listę odbiorców.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Definicje list odbiorców > Odbiorcy.
 4. Kliknij + Nowi odbiorcy (Więcej informacji o tworzeniu list odbiorców).
 5. W Kroku 1 wybierz widok Analytics obejmujący dane użytkowników dla odbiorców, a następnie wybierz konto reklamowe, na którym chcesz używać tych odbiorców.
 6. W Kroku 2 kliknij Utwórz nową.
 7. W Narzędziu do tworzenia listy odbiorców użyj filtrów grup demograficznych, by wybrać kategorie Wiek i Płeć oraz określić Lokalizację (Miejscowość).
  Narzędzie do tworzenia listy odbiorców z filtrami danych demograficznych
 8. Użyj filtrów Warunki, by określić Grupę użytkowników mniejszą lub równą 50
  Narzędzie do tworzenia listy odbiorców z filtrem Warunki
 9. Kliknij Zastosuj, a następnie nazwij grupę odbiorców (np. Testowa grupa odbiorców do kampanii remarketingowej A) i ją zapisz.
 10. Zacznij od punktu 4 powyżej, by utworzyć drugą grupę odbiorców:
  • W Narzędziu do tworzenia listy odbiorców użyj filtrów danych demograficznych, by wybrać takie same Wiek i Płeć jak w poprzedniej grupie odbiorców i określić tę samą Lokalizację.
  • Użyj filtrów Warunki, by określić Grupę użytkowników większą niż 50.
  • Kliknij Zastosuj, a następnie nazwij grupę odbiorców (np. Testowa grupa odbiorców do kampanii remarketingowej B) i ją zapisz.

Testowanie

Aby przetestować obie kampanie w Google Ads:

Ocena wyników

Wyniki kampanii oceniasz w Analytics.

Zaloguj się na konto Analytics i przejdź do widoku, w którym chcesz ocenić wyniki.

Utwórz dwa segmenty, z których każdy będzie oparty na nazwie kampanii remarketingowej, którą testujesz. Na przykład:

 • Segment 1: kampania ściśle pasuje do kampanii remarketingowej A
 • Segment 2: kampania ściśle pasuje do kampanii remarketingowej B

Następnie możesz porównać dane obu tych segmentów w raportach Analytics.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false