Κάδος απορριμμάτων

Επαναφορά λογαριασμών, ιδιοτήτων και αναλυτικών προβολών που βρίσκονται στον Κάδο απορριμμάτων.

Ο Κάδος απορριμμάτων περιέχει λογαριασμούς, ιδιότητες και αναλυτικές προβολές που έχουν επισημανθεί για διαγραφή. Μπορείτε να επαναφέρετε στοιχεία από τον Κάδο απορριμμάτων, προτού διαγραφούν οριστικά, εντός 35 ημερών.

Σε αυτό το άρθρο:

Σχετικά με τον Κάδο απορριμμάτων

Ο Κάδος απορριμμάτων είναι μια περιοχή προσωρινής διατήρησης για λογαριασμούς, ιδιότητες και αναλυτικές προβολές, πριν από τη διαγραφή τους. Οι λογαριασμοί, οι ιδιοκτησίες και οι αναλυτικές προβολές μεταφέρονται στον Κάδο απορριμμάτων και διατηρούνται για 35 ημέρες, προτού διαγραφούν οριστικά.

Ο Κάδος απορριμμάτων εμφανίζει μια λίστα όλων των στοιχείων που επισημαίνονται για διαγραφή, το χρήστη που τις επισήμανε για διαγραφή και την ημερομηνία κατά την οποία θα διαγραφούν οριστικά. Μπορείτε να επαναφέρετε ένα στοιχείο, επιλέγοντάς το και μεταφέροντάς το έξω από τον Κάδο απορριμμάτων. Χρειάζεται να διαθέτετε άδεια επεξεργασίας στο λογαριασμό, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στον Κάδο απορριμμάτων.

Μετά από 35 ημέρες στον Κάδο απορριμμάτων, το Analytics διαγράφει οριστικά το στοιχείο και καταγράφει τη διαγραφή στο Ιστορικό αλλαγών, με προσδιορισμένο χρήστη το Σύστημα Analytics.

Ποια στοιχεία επαναφέρονται

Με την επαναφορά λογαριασμού ή ιδιότητας γίνεται αυτόματη επαναφορά των συνιστωσών ιδιοτήτων ή/και αναλυτικών προβολών, από τις οποίες εξαιρούνται τυχόν ιδιότητες ή/και αναλυτικές προβολές που μεταφέρθηκαν μεμονωμένα στον Κάδο απορριμμάτων. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός A περιέχει την ιδιότητα P1 και τις αναλυτικές προβολές V1 και V2:

  • Παράδειγμα 1: Η αναλυτική προβολή V2 μεταφέρεται στον Κάδο απορριμμάτων. Αργότερα, ο λογαριασμός A μεταφέρεται στον Κάδο απορριμμάτων. Η επαναφορά του λογαριασμού A επαναφέρει αυτόματα την ιδιότητα P1 και την αναλυτική προβολή V1, αλλά όχι την αναλυτική προβολή V2. Η αναλυτική προβολή V2 παραμένει στον Κάδο απορριμμάτων.
  • Παράδειγμα 2: Ο λογαριασμός A μεταφέρεται στον Κάδο απορριμμάτων. Η επαναφορά του λογαριασμού A επαναφέρει αυτόματα την ιδιότητα P1, καθώς και τις αναλυτικές προβολές V1 και V2.
  • Παράδειγμα 3: Η αναλυτική προβολή V2 μεταφέρεται στον Κάδο απορριμμάτων. Αργότερα, ο λογαριασμός A μεταφέρεται στον Κάδο απορριμμάτων. Η επαναφορά της αναλυτικής προβολής V1 επαναφέρει αυτόματα την ιδιότητα P1 και το λογαριασμό A, αλλά όχι την αναλυτική προβολή V2. Η αναλυτική προβολή V2 παραμένει στον Κάδο απορριμμάτων.

Κατά την επαναφορά λογαριασμού, ιδιότητας ή αναλυτικής προβολής από τον Κάδο απορριμμάτων, όλες οι ρυθμίσεις και οι διαμορφώσεις (στόχοι, φίλτρα, άδειες χρήστη, σύνδεσμοι προς άλλα προϊόντα Google κ.λπ.) διατηρούνται.

Για όσο διάστημα βρίσκονται στοιχεία (λογαριασμοί, ιδιότητες, αναλυτικές προβολές) στον Κάδο απορριμμάτων, δεν γίνεται επεξεργασία δεδομένων. Για τις βασικές αναφορές, η επεξεργασία δεδομένων συνεχίζεται εντός μιας ώρας από τη στιγμή που τα στοιχεία θα επαναφερθούν από τον Κάδο απορριμμάτων. Η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο συνεχίζεται εντός δευτερολέπτων.

Τρόπος επαναφοράς λογαριασμού, ιδιότητας ή αναλυτικής προβολής

Για επαναφορά λογαριασμού, ιδιότητας ή αναλυτικής προβολής:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Analytics. Αν όλοι οι λογαριασμοί σας στο Analytics έχουν διαγραφεί, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Analytics, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στον Κάδο απορριμμάτων.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
  3. Στη στήλη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, κάντε κλικ στην επιλογή Κάδος απορριμμάτων.
  4. Εντοπίστε το στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε, πραγματοποιώντας αναζήτηση στον πίνακα ή χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης στον πίνακα.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;