Cele inteligentne

Optymalizuj skuteczność Google Ads, używając najlepszych wizyt w Twojej witrynie jako konwersji.

Najlepszą metodą optymalizacji stawek, reklam i witryny jest mierzenie bezpośrednich konwersji za pomocą śledzenia konwersji w Google Ads lub transakcji e-commerce zaimportowanych z Analytics. Jeśli jednak nie mierzysz jeszcze konwersji, Cele inteligentne umożliwią Ci łatwe używanie najlepszych sesji jako konwersji. Następnie możesz optymalizować skuteczność Google Ads za pomocą Celów inteligentnych.

Potrzebujesz uprawnień do edycji na poziomie widoku, by wykonywać zadania lub korzystać z funkcji opisanych w tym artykule.

Tematy w tym artykule:

Jak działają Cele inteligentne

Cele inteligentne konfiguruje się na poziomie widoku danych. Wykorzystują one systemy uczące się do badania dziesiątek sygnałów związanych z sesjami witryny, aby ustalić, które z nich najprawdopodobniej doprowadzą do konwersji. Każdej sesji jest przypisywana ocena, a sesje uznane za „najlepsze” zostają przekształcone w Cele inteligentne. Przykładami sygnałów uwzględnianych w modelu Celów inteligentnych są: czas trwania sesji, liczba stron na sesję, lokalizacja, urządzenie oraz przeglądarka. (Inteligentne listy remarketingowe w podobny sposób wyszukują najlepszych użytkowników).

Cele inteligentne wybierają około 5% najwyżej ocenianych sesji w Twojej witrynie pochodzących z Google Ads. Następnie ten próg jakościowy jest stosowany do wszystkich sesji w Twojej witrynie, w tym do ruchu z kanałów innych niż Google Ads. Po włączeniu Celów inteligentnych w Analytics można je zaimportować do Google Ads.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby używać Celów inteligentnych

Aby móc używać Celów inteligentnych, musisz spełnić określone wymagania wstępne i wykonać następujące czynności:

 1. Połącz konto Analytics z kontem Google Ads.
 2. Powiązane konta Google Ads muszą wysyłać wystarczającą ilość ruchu do Twojej witryny. Aby możliwe było skonfigurowanie Celów inteligentnych Google Ads, kliknięcia reklam Google Ads muszą spowodować co najmniej 500 sesji Analytics w ciągu ostatnich 30 dni.

  Jeśli powiązane konto spadnie poniżej 250 sesji w ciągu ostatnich 30 dni w wybranym widoku, Cele inteligentne będą dezaktywowane, dopóki liczba sesji nie wzrośnie do co najmniej 500.

 3. Widok raportów nie może otrzymywać więcej niż 10 mln sesji w ciągu 30 dni.
 4. Twoje konto Analytics musi mieć włączone w Udostępnianiu danych ustawienie Produkty i usługi Google. Poniżej znajdziesz instrukcje:
Dowiedz się, jak włączyć Udostępnianie danych
Ustawienia konta > Opcje udostępniania danych
Włączanie udostępniania danych

Krok 1. Włącz Cele inteligentne

Jeśli Cele inteligentne są dostępne w Twoim widoku, możesz je włączyć, wybierając Cel inteligentny jako typ celu w zwykłej procedurze konfiguracji celów:

Instrukcja konfiguracji Celów inteligentnych
 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniego widoku.
 3. W kolumnie WIDOK kliknij Cele.
 4. Kliknij + NOWY CEL.
 5. Wybierz Cel inteligentny (jeśli jest dostępny).
 6. Nazwij swój Cel inteligentny i kliknij Zapisz.

Żadne dodatkowe ustawienia ani zmiany nie są potrzebne. (Nie bez powodu nazwaliśmy tę funkcję „Celami inteligentnymi”).

Okno konfiguracji celów
Konfigurowanie Celów inteligentnych
Jeśli masz dla tej usługi wybraną kategorię branży, krok Opis celu będzie trochę inny od tego, który pokazaliśmy w tym miejscu. Zignoruj te różnice i wybierz Cele inteligentne.

Krok 2. Importuj Cele inteligentne do Google Ads

Aby używać Celów inteligentnych do optymalizacji skuteczności Google Ads, musisz najpierw zaimportować je do Google Ads.

Instrukcje importowania celów i transakcji Analytics do Google Ads
 1. Po aktywowaniu Celów inteligentnych w Analytics zaloguj się na konto Google Ads, kliknij Narzędzia, a następnie w obszarze Pomiar skuteczności kliknij Konwersje.
 2. W obszarze Działanie powodujące konwersję kliknij przycisk +.
 3. Kliknij Importuj i wybierz opcję Google Analytics.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Wybierz elementy, które chcesz importować i kliknij Importuj i kontynuuj.

Google Ads rozpocznie importowanie danych z konta Analytics. Dane historyczne sprzed importu nie będą uwzględnione.

Więcej informacji o importowaniu celów i transakcji Analytics do Google Ads

Krok 3. Zoptymalizuj skuteczność Google Ads dzięki Celom inteligentnym

Jeśli chcesz optymalizować skuteczność Google Ads za pomocą Celów inteligentnych, wypróbuj elastyczną strategię automatycznego określania docelowej stawki CPA. Możesz też korzystać z samodzielnego określania stawki CPC, jeśli chcesz sterować stawkami ręcznie.

Po zaimportowaniu Celów inteligentnych do Google Ads pozwól im pracować przez kilka tygodni, aby zgromadzić wystarczająco dużo danych. Następnie, aby zacząć optymalizować skuteczność Google Ads za pomocą Celów inteligentnych, podziel koszt reklam przez liczbę ukończonych Celów inteligentnych. Będzie to Twój koszt pozyskania (CPA). Podobnie możesz ustawić docelowy CPA w Google Ads.

Przykład:

Przez dwa tygodnie Twoje wydatki w Google Ads sięgnęły 2000 PLN i masz 80 konwersji Celów inteligentnych. Stąd średni CPA dla sesji Celów inteligentnych w tym okresie wynosi 25 PLN (2000 PLN / 80 = 25 PLN). Jest to Twój średni koszt pozyskania sesji z wysokim prawdopodobieństwem opartym na modelu Celów inteligentnych.
W tym przykładzie Twój docelowy CPA w Google Ads powinien być ustawiony na 25 PLN.

Raport Cele inteligentne

Skuteczność swoich Celów inteligentnych możesz sprawdzić w raporcie Cele inteligentne. Aby go wyświetlić, użyj menu Konwersje > Cele > Cele inteligentne. W tym raporcie widać, w czym natężenie ruchu dla Celów inteligentnych różni się od natężenia ruchu dla innych celów. Możesz też uwzględnić wymiar Cel inteligentny zrealizowany w raportach niestandardowych.

Raport Cele inteligentne pokazuje prognozowaną skuteczność Celów inteligentnych jeszcze przed ich włączeniem w Twoim widoku (oczywiście przy założeniu, że Cele inteligentne są dla Ciebie dostępne). Dzięki temu jeszcze przed wykonaniem całej powyższej procedury możesz ocenić, czy Cele inteligentne to dla Ciebie właściwy wybór.

Zarówno raport Cele inteligentne, jak i wymiar Cel inteligentny zrealizowany są dostępne tylko w widokach, w których te funkcje są obsługiwane.

Ograniczenia Celów inteligentnych

Cele inteligentne mają następujące ograniczenia.

 • Celów inteligentnych nie można konfigurować ani dostosowywać.
 • Każdy widok może mieć tylko jeden Cel inteligentny.
 • Cele inteligentne zajmują od 1 do 20 dostępnych boksów celów (jak każdy inny cel).
 • Cele inteligentne są obecnie dostępne tylko w widoku witryny. Nie można ich używać w widokach aplikacji mobilnych.
 • Cele inteligentne nie są dostępne w widokach, które otrzymują ponad milion działań dziennie.
 • Cele inteligentne nie obsługują konwersji po obejrzeniu (VTC) ani konwersji na różnych urządzeniach w Google Ads.

Dlaczego moje Cele inteligentne nagle się zmieniają?

Model Celów inteligentnych może okresowo dostosowywać się do zmian w konfiguracji witryny lub w ruchu. Jeśli na przykład dodasz nową konwersję z wysokim współczynnikiem konwersji lub istniejąca konwersja, która miała wysoki współczynnik konwersji, odnotuje spadek, możesz zauważyć znaczące zmiany w Celach inteligentnych podczas dostosowywania modelu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?