Om verktøyet for sammenligning av modeller

Sammenlign opptil tre attribusjonsmodeller samtidig.

Med verktøyet for sammenligning av modeller kan du sammenligne hvordan forskjellige attribusjonsmodeller påvirker vurderingen av markedsføringskanalene dine.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Slik bruker du verktøyet for sammenligning av modeller

Velg en attribusjonsmodell (f.eks. Siste interaksjon) i verktøyet, så ser du antall konverteringer (eller konverteringsverdi, avhengig av hva du har valgt) for hver kanal i tabellen, slik det er beregnet i den aktuelle modellen. Du kan velge opptil tre attribusjonsmodeller samtidig og sammenligne resultatene fra hver modell i tabellen.

Når du skal vurdere hvor effektive kanalene dine er, kan du bruke attribusjonsmodeller som gjenspeiler annonseringsmålene og forretningsmodellene dine. Uansett hvilken modell du bruker, kan du teste antakelsene dine ved å eksperimentere. Øk eller reduser investeringen i en kanal i henhold til veiledningene i modellen, og se deretter resultatene i dataene.

Opprett en egendefinert attribusjonsmodell

I tillegg til standardmodellene kan du bruke verktøyet for sammenligning av modeller til å opprette, lagre og bruke en egendefinert modell som bruker reglene du angir. På denne måten kan du skreddersy modeller som spesifikt er tilpasset antakelsene du ønsker å få bekreftet i konverteringstraktdataene dine.

Du kan opprette opptil ti egendefinerte attribusjonsmodeller per datautvalg. Slik oppretter du en egendefinert attribusjonsmodell:

  1. Klikk på rullegardinmenyen for valg av modell, og velg Opprett ny egendefinert modell.
  2. Gi modellen et navn.
  3. Bruk Grunnmodell-rullegardinmenyen for å velge standardmodellen du vil bruke som utgangspunkt for den egendefinerte modellen. Grunnmodellen definerer hvordan kreditten distribueres til kontaktpunkter i banen før de egendefinerte kredittreglene brukes. Du kan velge Lineær, Første interaksjon, Siste interaksjon, Tidsrelatert verdifall og Plasseringsbasert som grunnmodeller.
  4. (Valgfritt) Sett Tilbakeblikksvindu til for å angi et tilbakeblikksvindu på 1 til 90 dager.
  5. (Valgfritt) Sett Juster kreditt for visninger til for å tilpasse måten visninger skal vurderes på.
  6. (Valgfritt) Sett Juster kreditt basert på brukerengasjement til for å fordele kreditt proporsjonalt basert på engasjementsberegninger.
  7. (Valgfritt) Sett Bruk egendefinerte kredittregler til for å angi betingelser som identifiserer kontaktpunkter i konverteringstrakten i henhold til karakteristikker som plassering (første, siste, i midten, assistanse) og kampanje- eller trafikkildetype (kampanje, søkeord eller andre dimensjoner). Når du har definert kontaktpunktene du vil identifisere, kan du angi hvordan konverteringskreditt skal fordeles til disse kontaktpunktene, i forhold til andre kontaktpunkter. I neste avsnitt finner du eksempler på egendefinerte kredittregler.
  8. Klikk på Lagre og bruk-knappen for å begynne å bruke den egendefinerte attribusjonsmodellen.

Vi gjør oppmerksom på at reglene spesifiserer relativ vekting av kontaktpunktene.

Eksempel

Eksempel: Lineær-modellen deler konverteringskreditt likt over kontaktpunkter. I en konverteringstrakt med fire interaksjoner er hvert kontaktpunkt vektet 25 %. Hvis du imidlertid bruker kreditten 2 på kanalen Betalt søk, og det tredje kontaktpunktet i trakten er Betalt søk, brukes kreditten slik:

1. Henvisning får 20 prosent. 2. Sosialt nettverk får 20 prosent. 3. Betalt søk får 40 prosent. 4. E-post får 20 prosent.

Vi gjør oppmerksom på at hvis du oppretter flere regler som gjelder samme kontaktpunkt, multipliseres vektingen for de overlappende reglene. Hvis du, som nevnt i eksempelet ovenfor, bruker en regel nummer to der merkevarespesifikke søk skal krediteres 0,1 ganger høyere (altså 10 % høyere) enn andre kontaktpunkter, skal kontaktpunktene for slike merkevarespesifikke søk som også matcher regelen for betalte søk, krediteres 2 x 0,1 ganger høyere, altså 20 % mer, enn andre kontaktpunkter.

Eksempler på egendefinerte kredittregler

Når du oppretter en egendefinert modell, angir du egendefinerte kredittregler. Her følger noen eksempler på regler du kan ta i bruk.

Hvis du anser direkte kontaktpunkter som besøk fra kunder du allerede har skaffet deg gjennom et annet markedsføringstiltak, kan det være lurt å redusere verdiene for direktekanalen. Hvis du vil halvere kreditten til direkte trafikk som er det siste kontaktpunktet i en serie med økter, kan du opprette følgende egendefinerte kredittregel:

ta med Plassering i bane samsvarer nøyaktig med siste
OG
ta med Kilde samsvarer nøyaktig med direkte

kreditér de andre interaksjonene i konverteringstrakten 0,5 ganger

Hvis du anser at økter via generelle søkeord er mer verdifulle enn økter via merkevaresøkeord, bør du redusere kreditten som kanalen for merkevaresøkeord får. På den måten kan du verdsette kanalene i den trakten kunden ble introdusert for merkevaren din i. Slik kan du halvere kreditten som gis merkevaresøkeord eller navigeringssøkeord i banen (angi søkeord eller bruk et regeluttrykk til å angi [brand terms]):

ta med søkeord som inneholder [brand terms]

kreditér de andre interaksjonene i konverteringstrakten 0,5 ganger

Slik unngår du å inkludere økter i banen som fører til avvisning:

ta med Avvis besøk som samsvarer nøyaktig med Ja

kreditér de andre interaksjonene i konverteringstrakten 0 ganger

Del en egendefinert attribusjonsmodell

Når du har laget og lagret en egendefinert attribusjonsmodell, kan du dele den direkte med andre. Du kan også dele den i løsningsgalleriet.

Du kan dele en egendefinert modell ved å åpne verktøyet for sammenligning av modeller. Gå til Egendefinerte modeller-delen i rullegardinmenyen for valg av modell, og klikk på delingsikonet Click the share icon to share the Custom Model with others. ved siden av den egendefinerte modellen du ønsker å dele. Velg delingstype, enten Del linken til malen eller Del i løsningsgalleriet. Klikk på Del.

Bare konfigurasjonsinformasjonen blir delt. Dataene dine holdes fortsatt skjult. Finn ut mer om hvordan du deler ressurser, deriblant hvordan du deler mange egendefinerte modeller samtidig.

Relaterte ressurser

Finn ut mer om standardattribusjonsmodellene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?