מידע על הכלי להשוואת מודלים

השווה עד 3 מודלים לייחוס בבת אחת.

הכלי להשוואת מודלים מאפשר לך להשוות את מידת ההשפעה של מודלים שונים לייחוס על ההערכה של ערוצי השיווק שלך.

במאמר זה:

כיצד להשתמש בכלי להשוואת מודלים

בחר מודל ייחוס (לדוגמה, אינטראקציה אחרונה) בכלי, והטבלה תציג את מספר ההמרות (או את ערך ההמרה, בהתאם לאפשרות שבחרת) עבור כל ערוץ, על פי החישוב של המודל שנבחר. ניתן לבחור עד שלושה מודלים לייחוס בכל פעם, ולהשוות את התוצאות של כל אחד מהמודלים בטבלה.

לצורך הערכת היעילות של הערוצים, השתמש במודלים לייחוס המשקפים את יעדי הפרסום ואת המודלים העסקיים שלך. חשוב שתבחן את ההשערות שלך על ידי ביצוע ניסויים, ללא קשר למודלים שבהם תבחר להשתמש. נסה להגדיל או להקטין את ההשקעה בערוץ על בס הפלט של המודל, ולאחר מכן סקור את התוצאות המתקבלות מהנתונים.

יצירת מודל ייחוס מותאם אישית

בנוסף למודלים המוגדרים כברירת מחדל, תוכל להשתמש בכלי להשוואת מודלים כדי ליצור, לשמור ולהחיל מודל מותאם אישית המשתמש בכללים שתציין. כך תוכל להתאים מודלים באופן ספציפי לקבוצת ההשערות שברצונך להעריך במסגרת הנתונים של נתיבי ההמרות שלך.

בכל תצוגה ניתן ליצור עד 10 מודלים מותאמים אישית של ייחוס. כדי ליצור מודל ייחוס מותאם אישית:

  1. לחץ על הרשימה הנפתחת לבחירת מודלים ובחר צור מודל מותאם אישית חדש.
  2. הזן שם עבור המודל שלך.
  3. השתמש בתפריט הנפתח מודל בסיסי כדי לבחור את מודל ברירת המחדל שבו תרצה להשתמש כנקודת פתיחה לעיצוב מודל מותאם אישית משלך. המודל הבסיסי מגדיר כיצד הקרדיט מחולק בין נקודות המגע עם הלקוח לאורך הנתיב, לפני החלת הכללים המותאמים אישית למתן קרדיט. ניתן לבחור באפשרויות לינארי, אינטראקציה ראשונה, אינטראקציה אחרונה, דעיכה לאורך זמן, ומבוסס על מיקום כמודלים בסיסיים.
  4. (אופציונלי) הגדר את חלון מבט לאחור כמופעל כדי לציין חלון מבט לאחור של 1-90 ימים.
  5. (אופציונלי) הגדר את התאם קרדיט הניתן להופעות כמופעל כדי להתאים אישית את אופן ההערכה של ההופעות.
  6. (אופציונלי) הגדר את התאם קרדיט בהתאם למעורבות המשתמשים כמופעל כדי לחלק את הקרדיט בצורה פרופורציונלית בהתאם לערכי המעורבות.
  7. (אופציונלי) הגדר את החל כללים מותאמים אישית למתן קרדיט כמופעל כדי להגדיר תנאים המזהים נקודות מגע עם הלקוח לאורך נתיב ההמרות בהתאם למאפיינים כגון מיקום (ראשון, אחרון, אמצעי, מסייע) ומסע הפרסום או סוג מקור התנועה (מסע פרסום, מילת מפתח, ומאפיינים אחרים). לאחר ההגדרה של נקודות המגע עם הלקוח הרצויות, ציין כיצד יחולק הקרדיט על ההמרה בין נקודות המגע הללו, בהשוואה לנקודות המגע האחרות. עיין בסעיף הבא כדי לראות דוגמאות של כללים מותאמים אישית למתן קרדיט.
  8. לחץ על הלחצן שמור והחל כדי להתחיל להשתמש במודל הייחוס המותאם אישית שלך.

שים לב שהכללים תמיד מציינים חלוקה יחסית של הקרדיט.

דוגמה

לדוגמה, המודל לינארי מחלק את הקרדיט על המרות בצורה שווה בין כל נקודות המגע עם הלקוח. בצורה הזו, בנתיב המרות עם ארבע אינטראקציות, כל נקודת מגע תקבל 25% מהקרדיט. עם זאת, אם תשייך קרדיט של 2 לערוץ חיפוש בתשלום, ונקודת המגע עם הלקוח השלישית בנתיב היתה חיפוש בתשלום, הקרדיט יוקצה באופן הבא:

1. גורם מפנה מקבל 20 אחוזים, 2. רשת חברתית מקבלת 20 אחוזים, 3. חיפוש בתשלום מקבל 40 אחוזים, 4. אימייל מקבל 20 אחוזים

לידיעתך, יצירת כללים מרובים שחלים על אותה נקודת מגע עם הלקוח תוביל להכפלת החשיבות של הכללים החופפים בתהליך הקצאת הקרדיט. כמו בדוגמה שלמעלה, אם כלל שני קבע שחיפוש מותג יקבל קרדיט של פי 0.1 מנקודות מגע אחרות עם הלקוח, נקודות המגע האלה של חיפוש מותג שגם תואמות לכלל שהוגדר עבור חיפוש בתשלום יקבלו פי 2‎ x 0.1 = 0.2 יותר קרדיט מנקודות מגע אחרות.

דוגמאות לכללים מותאמים אישית של מתן קרדיט

בעת יצירת מודל מותאם אישית, אתה מציין כללים מותאמים אישית למתן קרדיט. הנה כמה דוגמאות לכללים שייתכן שתרצה להחיל.

אם אתה סבור שנקודות מגע ישירות עם הלקוח מגיעות מלקוחות שכבר זכית בהם דרך ערוץ שיווק אחר, מומלץ להפחית את הערך של הערוץ הישיר. כדי להפחית בחצי את הקרדיט שניתן לתנועה ישירה המהווה את נקודת המגע האחרונה בסדרה של הפעלות, צור את הכלל המותאם אישית הבא למתן קרדיט:

כלול מיקום בנתיב שתואם במדויק לנקודת המגע האחרונה
וגם
כלול מקור שתואם במדויק לנקודת המגע הישירה

הקצה קרדיט של פי 0.5 מאינטראקציות אחרות בנתיב ההמרות

אם לפעילויות באתר שהגיעו ממילות מפתח כלליות יש ערך גבוה יותר בעיניך מאשר פעילויות באתר שהגיעו ממילות מפתח של מותג, אנו ממליצים לך להפחית את הקרדיט שניתן לערוץ מילות המפתח של המותג. כך תוכל להעריך כהלכה את הערוצים במשפך שחשפו את המותג שלך בפני הלקוח. כדי להפחית למחצית את הקרדיט שניתן למונחי חיפוש של מותג או של ניווט במקום כלשהו בנתיב, ציין מילות מפתח או השתמש בביטוי רגולרי כדי לציין [מונחי מותג]:

כלול מילת מפתח שמכילה [מונחי מותג]

הקצה קרדיט של פי 0.5 מאינטראקציות אחרות בנתיב ההמרות

כדי לא לתת קרדיט כלל להפעלות בנתיב שהסתיימו ביציאה מדף הכניסה:

כלול ביקור שהסתיים ביציאה מדף הכניסה שתואם במדויק לערך כן

הקצה קרדיט של פי 0 מאינטראקציות אחרות בנתיב ההמרות

שיתוף מודל ייחוס מותאם אישית

לאחר שיצרת ושמרת מודל ייחוס מותאם אישית, תוכל לשתף אותו ישירות עם אחרים, או לשתף אותו בגלריית הפתרונות.

כדי לשתף מודל מותאם אישית, פתח את הכלי להשוואת המודלים. ברשימה הנפתחת של בחירת המודלים, עבור אל הקטע מודלים מותאמים אישית ולחץ על סמל השיתוף Click the share icon to share the Custom Model with others. ליד המודל המותאם אישית שברצונך לשתף. בחר את סוג השיתוף, שתף קישור לתבנית או שתף בגלריית הפתרונות. לחץ על שתף.

רק מידע התצורה משותף. הנתונים שלך נשארים פרטיים. למידע נוסף על שיתוף נכסים, כולל הנחיות לשיתוף בו-זמנית של מספר מודלים מותאמים אישית.

משאבים קשורים

לקבלת מידע נוסף על מודלים של ייחוס המוגדרים כברירת מחדל.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?