Σχετικά με το Εργαλείο σύγκρισης μοντέλων

Συγκρίνετε ταυτόχρονα έως 3 μοντέλα απόδοσης.

Το Εργαλείο σύγκρισης μοντέλων σάς επιτρέπει να συγκρίνετε πώς διαφορετικά μοντέλα απόδοσης επηρεάζουν την αποτίμηση των καναλιών μάρκετινγκ που διαθέτετε.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Τρόπος χρήσης του Εργαλείου σύγκρισης μοντέλων

Επιλέξτε ένα μοντέλο απόδοσης (για παράδειγμα, Τελευταία αλληλεπίδραση) στο εργαλείο και ο πίνακας θα εμφανίσει τον αριθμό των μετατροπών (ή την αξία μετατροπής, ανάλογα με την επιλογή σας) για κάθε κανάλι, όπως έχει υπολογιστεί από το συγκεκριμένο μοντέλο. Μπορείτε να επιλέξετε έως τρία μοντέλα απόδοσης κάθε φορά και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα από κάθε μοντέλο στον πίνακα.

Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καναλιών σας, χρησιμοποιήστε τα μοντέλα απόδοσης που αντικατοπτρίζουν τους διαφημιστικούς σας στόχους και τα επιχειρηματικά μοντέλα που εφαρμόζετε. Ανεξάρτητα από τα μοντέλα που χρησιμοποιείτε, δοκιμάστε τις υποθέσεις σας με πειραματισμούς. Αυξήστε ή μειώστε την επένδυση σε κάποιο κανάλι σύμφωνα με την εξαγωγή μοντέλου και, στη συνέχεια, παρακολουθήστε τα αποτελέσματά σας στα δεδομένα.

Δημιουργία προσαρμοσμένου μοντέλου απόδοσης

Εκτός από τα προεπιλεγμένα μοντέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο σύγκρισης μοντέλων, για να δημιουργήσετε, να αποθηκεύσετε και να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο που χρησιμοποιεί τους κανόνες που έχετε καθορίσει. Αυτό σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε μοντέλα συγκεκριμένα στο σύνολο των υποθέσεων που θέλετε να αξιολογήσετε στα δεδομένα διαδρομών μετατροπών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 10 προσαρμοσμένα μοντέλα απόδοσης ανά προβολή. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο απόδοσης:

  1. Κάντε κλικ στον αναπτυσσόμενο επιλογέα μοντέλου και επιλέξτε Δημιουργία νέου προσαρμοσμένου μοντέλου.
  2. Εισαγάγετε ένα όνομα για το μοντέλο σα.
  3. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Βασικό μοντέλο, για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο μοντέλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο έναρξης για το προσαρμοσμένο μοντέλο σας. Το βασικό μοντέλο προσδιορίζει πώς κατανέμεται η πίστωση στα σημεία επαφής στη διαδρομή, προτού εφαρμοστούν οι προσαρμοσμένοι κανόνες πίστωσης. Ως βασικά μοντέλα μπορείτε να επιλέξετε τα εξής: Γραμμικό, Πρώτη αλληλεπίδραση, Τελευταία αλληλεπίδραση, Εξασθένηση στο χρόνο και Βάσει θέσης.
  4. (Προαιρετικά) Ρυθμίστε το Παράθυρο ανασκόπησης στη θέση Ενεργοποίηση, για να καθορίσετε ένα παράθυρο ανασκόπησης 1-90 ημερών.
  5. (Προαιρετικά) Ρυθμίστε το στοιχείο Προσαρμογή πίστωσης για εμφανίσεις στη θέση Ενεργοποίηση, για να προσαρμόσετε τον τρόπο αποτίμησης των εμφανίσεων.
  6. (Προαιρετικά) Ρυθμίστε το στοιχείο Προσαρμογή πίστωσης βάσει αφοσίωσης χρήστη στη θέση Ενεργοποίηση, για να κατανείμετε την πίστωση αναλογικά βάσει των μετρήσεων αφοσίωσης.
  7. (Προαιρετικά) Ρυθμίστε το στοιχείο Εφαρμογή προσαρμοσμένων κανόνων πίστωσης στη θέση Ενεργοποίηση, για να καθορίσετε συνθήκες που προσδιορίζουν σημεία επαφής στη διαδρομή μετατροπής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας θέσης (πρώτη, τελευταία, μεσαία, βοηθητική), καθώς και τον τύπο πηγής επισκεψιμότητας ή καμπάνιας (Καμπάνια, Λέξη-κλειδί και άλλες ιδιότητες). Αφού καθορίσετε τα σημεία επαφής που θέλετε να προσδιορίσετε, καθορίστε πώς αυτά τα σημεία επαφής θα κατανέμουν την πίστωση μετατροπής σε σχέση με άλλα σημεία επαφής. Δείτε την επόμενη ενότητα για παραδείγματα προσαρμοσμένων κανόνων πίστωσης.
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και εφαρμογή, για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προσαρμοσμένο μοντέλο απόδοσης.

Έχετε υπόψη ότι όλοι οι κανόνες καθορίζουν σχετική κατανομή πίστωσης.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, το Γραμμικό μοντέλο διαχωρίζει ομοιόμορφα την πίστωση μετατροπής στα σημεία επαφής. Επομένως, σε μια διαδρομή μετατροπμε τέσσερις αλληλεπιδράσεις, κάθε σημείο επαφής θα λάβει το 25% της πίστωσης. Ωστόσο, αν πιστώσετε με 2 το κανάλι Πληρωμένη αναζήτηση και το τρίτο σημείο επαφής στη διαδρομή ήταν Πληρωμένη αναζήτηση, η πίστωση θα εφαρμοστεί ως εξής:

1. H παραπομπή λαμβάνει 20, 2. Το κοινωνικό δίκτυο λαμβάνει 20%, 3. Η πληρωμένη αναζήτηση λαμβάνει 40%, 4. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λαμβάνει 20%

Έχετε υπόψη ότι αν δημιουργήσετε πολλούς κανόνες που εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο επαφής, η στάθμιση πίστωσης για τους κανόνες που συμπίπτουν θα πολλαπλασιαστεί. Όπως και στο παραπάνω παράδειγμα, αν εφαρμοζόταν ένας δεύτερος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η Επώνυμη αναζήτηση θα πιστωνόταν 0,1 φορές την απόδοση των άλλων σημείων επαφής, εκείνα τα σημεία επαφής Επώνυμης αναζήτησης που θα πληρούσαν και τα κριτήρια του κανόνα που καθορίστηκε για την Πληρωμένη αναζήτηση θα λάμβαναν 2 x 0,1 = 0,2 φορές την πίστωση άλλων σημείων επαφής.

Παραδείγματα προσαρμοσμένων κανόνων πίστωσης

Κατά τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου μοντέλου, πρέπει να καθορίσετε προσαρμοσμένους κανόνες πίστωσης. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα κανόνων που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Αν πιστεύετε ότι τα σημεία επαφής για την Επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές προέρχονται από πελάτες που έχουν ήδη κερδηθεί μέσω κάποιας άλλης προσπάθειας μάρκετινγκ, ίσως θέλετε να μειώσετε την αξία του καναλιού Επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές. Για να μειώσετε κατά το ήμισυ την πίστωση που δίδεται στην επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές που είναι το τελευταίο σημείο επαφής σε μια σειρά περιόδων σύνδεσης, δημιουργήστε τον ακόλουθο προσαρμοσμένο κανόνα πίστωσης:

Συμπεριλάβετε τη Θέση στη διαδρομή που αντιστοιχεί ακριβώς στην τελευταία
ΚΑΙ
συμπεριλάβετε την Πηγή που αντιστοιχεί ακριβώς στην άμεση

πίστωση 0,5 φορές επί άλλες αλληλεπιδράσεις στη διαδρομή μετατροπής

Αν θεωρείτε τις γενικές περιόδους σύνδεσης λέξεων-κλειδιών πιο πολύτιμες από τις περιόδους σύνδεσης λέξεων-κλειδιών επωνυμίας, θα πρέπει να μειώσετε την πίστωση που δίδεται στο κανάλι λέξεων-κλειδιών επωνυμίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποτιμήσετε κατάλληλα τα κανάλια στη διοχέτευση που παρουσίασε στον πελάτη την επωνυμία σας. Για να μειώσετε κατά το ήμισυ την πίστωση που δίδεται στους όρους αναζήτησης επωνυμίας ή στους όρους αναζήτησης πλοήγησης οπουδήποτε στη διαδρομή, προσδιορίστε λέξεις-κλειδιά ή χρησιμοποιήστε μια τυπική έκφραση, για να προσδιορίσετε [όρους επωνυμίας]:

Συμπεριλάβετε μια Λέξη-κλειδί που να περιέχει [όρους επωνυμίας]

πίστωση 0,5 φορές επί άλλες αλληλεπιδράσεις στη διαδρομή μετατροπής

Για να μη δώσετε πίστωση σε περιόδους σύνδεσης στη διαδρομή που προκύπτουν σε μια εγκατάλειψη:

Συμπεριλάβετε την Επίσκεψη εγκατάλειψης που αντιστοιχεί ακριβώς σε Ναι

πίστωση 0 φορές επί άλλες αλληλεπιδράσεις στη διαδρομή μετατροπής

Κοινή χρήση προσαρμοσμένου μοντέλου απόδοσης

Αφού δημιουργήσετε και αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο απόδοσης, μπορείτε να το μοιραστείτε απευθείας με άλλους ή να το μοιραστείτε στο Gallery λύσεων.

Για να μοιραστείτε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο, ανοίξτε το Εργαλείο σύγκρισης μοντέλων. Στον αναπτυσσόμενο επιλογέα μοντέλου, μεταβείτε στην ενότητα Προσαρμοσμένα μοντέλα και κάντε κλικ στο εικονίδιο κοινής χρήσης Click the share icon to share the Custom Model with others. δίπλα στο προσαρμοσμένο μοντέλο που θέλετε να μοιραστείτε. Επιλέξτε τον τύπο κοινής χρήσης, είτε Κοινή χρήση συνδέσμου προτύπου είτε Κοινή χρήση στο Gallery λύσεων. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.

Μόνο οι πληροφορίες διαμόρφωσης χρησιμοποιούνται από κοινού. Τα δεδομένα σας παραμένουν ιδιωτικά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κοινής χρήσης πολλών προσαρμοσμένων μοντέλων ταυτόχρονα.

Σχετικοί πόροι

Μάθετε σχετικά με τα προεπιλεγμένα μοντέλα απόδοσης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;