Всичко за инструмента за сравняване на модели

Сравнявайте до три модела на приписване едновременно

Инструментът за сравняване на модели Ви позволява да сравнявате как различните модели на приписване въздействат върху остойностяването на маркетинговите Ви канали.

В тази статия:

Как да използвате инструмента за сравняване на модели

Изберете модел на приписване (например Последно взаимодействие) в инструмента и таблицата показва броя на реализациите (или стойността на реализациите в зависимост от избора Ви) за всеки канал съгласно изчислението по този модел. Можете да изберете до три модела на приписване едновременно и да сравнявате резултатите от всеки от тях в таблицата.

Когато оценявате ефективността на каналите си, използвайте модели на приписване, които отразяват рекламните Ви цели и бизнес моделите Ви. Независимо кой модел или съответно модели използвате, тествайте предположенията си, като експериментирате. Увеличавайте или намалявайте инвестициите си в канал, както Ви насочва изходящата информация от модела, след това наблюдавайте резултатите си в данните.

Създаване на персонализиран модел на приписване

Освен стандартните модели можете да използвате инструмента за сравняване на модели, за да създадете, запазите и приложите персонализиран модел, в който се използват посочените от Вас правила. Това Ви позволява да пригодите моделите конкретно към набора от предположения, които искате да оцените в данните си за пътя до реализация.

Можете да създадете до 10 персонализирани модела на приписване за един изглед на собственост. За да създадете персонализиран модел на приписване:

  1. Кликнете върху падащото меню за избор на модел и посочете Създаване на нов персонализиран модел.
  2. Въведете име за модела си.
  3. Използвайте падащото меню на основния модел, за да изберете стандартния модел, който искате да използвате като отправна точка за персонализирания си модел. Основният модел дефинира как ще се разпределя заслугата сред точките на съприкосновение в пътя, преди да се приложат персонализираните правила за приписване. Като основен модел можете да изберете Линеен, Първо взаимодействие, Последно взаимодействие, Затихване с време и Въз основа на позиции.
  4. (По избор) Настройте прозореца за ретроспективен преглед на Вкл., за да го определите на 1 – 90 дни.
  5. (По избор) Настройте Коригиране на признаването за импресии на Вкл., за да персонализирате начина на остойностяване на импресиите.
  6. (По избор) Настройте Корекция на признаването въз основа на ангажираността на потребителите на Вкл., за да разпределите заслугата пропорционално въз основа на показателите за ангажираността.
  7. (По избор) Настройте Прилагане на правила за персонализирано признаване на Вкл., за да дефинирате условията, които идентифицират точките на съприкосновение в пътя до реализацията според характеристики като позиция (първа, последна, средна, подпомагаща) и тип на кампанията или източника на трафика (кампания, ключова дума и други величини). След като дефинирате точките на съприкосновение, които искате да идентифицирате, можете да посочите как да им бъде приписана заслуга за реализация по отношение на другите. Вижте следващата секция за други примери.
  8. Кликнете върху бутона Запазване и прилагане, за да започнете да използвате персонализирания си модел за приписване.

Имайте предвид, че всички правила посочват относително разпределение на заслугата.

Пример

Линейният модел например разделя заслугата за реализацията поравно между точките на съприкосновение. Следователно в път до реализация с четири взаимодействия всяка точка на съприкосновение ще получи по 25%. Ако обаче приложите заслуга от 2 за канала Платено търсене и това е била третата точка на съприкосновение в пътя, заслугата ще се разпредели по следния начин:

1. Referral gets 20 percent, 2. Social Network gets 20 percent, 3. Paid Search gets 40 percent, 4. Email gets 20 percent

Имайте предвид, че ако създадете няколко правила, които се прилагат към една и съща точка на съприкосновение, теглото на заслугата за припокриващите се от тях ще се умножи. Както в примера по-горе, ако се приложи второ правило, че Търсене по марка трябва да получи с 0,1 по-голяма заслуга, отколкото останалите точки на съприкосновение, тогава тези, които също отговарят и на правилото, дефинирано за Платено търсене, ще получат 2 x 0,1 = 0,2 пъти по-голяма заслуга, отколкото останалите.

Примери за персонализирани правила на приписване

Когато създавате персонализиран модел, посочвате персонализирани правила на приписване. Следват няколко примерни правила, които можете да приложите.

Ако смятате, че директните точки на съприкосновение са от клиенти, които вече са спечелени чрез друга маркетингова дейност, може да поискате да намалите стойността на директния канал. За да намалите наполовина заслугата, приписвана на директен трафик, който е последната точка на съприкосновение в поредица от сесии, изберете следното:

Включете Позиция по пътя Точно съвпадение последна
И
Включва Източник Точно съвпадение директно

признаване с коефициент 0,5 спрямо другите взаимодействия в пътя до реализация

Ако смятате, че сесиите, задействани от общи ключови думи, са по-ценни, отколкото от маркови ключови думи, ще поискате да намалите заслугата, приписвана на канала на втората категория. Това Ви позволява да оценявате правилно каналите във фунията, които са представили марката Ви пред клиента. За да намалите наполовина заслугата, приписвана на свързани с марката термини или насочващи думи за търсене където и да е в пътя, посочете ключови думи или използвайте регулярен израз, за да конкретизирате [свързани с марката термини]):

Включва Ключова дума Съдържа [свързани с марката термини]

признаване с коефициент 0,5 спрямо другите взаимодействия в пътя до реализация

За да не приписвате заслуга на сесиите в пътя, които водят до отпадане:

Включва Посещение с отпадане Точно съвпадение Да

признаване с коефициент 0 спрямо другите взаимодействия в пътя до реализация

Споделяне на персонализиран модел на приписване

След като създадете и запазите персонализиран модел на приписване, можете да го споделите директно с други хора или в Галерията за решения.

За да споделите персонализиран модел, отворете инструмента за сравняване на модели. В падащото меню за избор на модел отворете секцията Персонализирани модели и кликнете върху иконата за споделяне Click the share icon to share the Custom Model with others. до персонализирания модел, който искате да споделите. Изберете типа споделяне – Споделяне на връзката на шаблона или Споделяне в Галерията за решения. Кликнете върху Споделяне.

Ще бъде споделена само информацията за конфигуриране. Данните Ви остават поверителни. Научете повече за споделянето на активи, включително как да споделяте много персонализирани модели едновременно.

Свързани ресурси

Научете за стандартните модели на приписване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?