Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak používate vlastníctvo v službe Universal Analytics, pozrite si sekciu Universal Analytics tohto centra pomoci.

Stránka správy

Na stránke správy máte prístup k správcovským funkciám účtu Analytics. Túto stránku otvoríte kliknutím na položku Správca vľavo dole.

 

Stránka správy pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 ponúka iné možnosti ako stránka správy pre vlastníctvo v službe Universal Analytics.

Napríklad stĺpec Vlastníctvo na stránke správy v službe Google Analytics 4 obsahuje odkaz na streamy údajov, ktorý sa na stránke správy v službe Universal Analytics nezobrazuje.

Na stránke správy v službe Universal Analytics máte tretí stĺpec s hlavičkou Zobrazenia. Google Analytics 4 túto funkciu neponúka.

Stránka správy pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4

Stránka správy pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4

Stránka správy pre vlastníctvo v službe Universal Analytics

Screenshot showing admin tab selected at top of page
Stránka správy pre vlastníctvo v službe Universal Analytics

Pomocou týchto nástrojov môžete vytvárať nové vlastníctva, meniť povolenia používateľov, pridávať integrácie, nastavovať filtre, importovať údaje a vykonávať ďalšie úlohy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false