Дозвола

Право да обављате администраторске и конфигурационе задатке, да правите и делите елементе, да читате податке у извештајима и ступате у интеракцију са њима.

За коришћење одређених функција у Аналитици морате да имате одговарајућу дозволу. Постоје 4 дозволе:

  • Управљање корисницима
  • Измена
  • Сарадња
  • Читање и анализа

Све дозволе могу да се доделе на једном или више нивоа: на нивоу налога, производа или приказа.

Сродни линкови