Tillatelser

Med tillatelser menes retten til å utføre administrative oppgaver og konfigureringsoppgaver, opprette og dele elementer og lese og bruke rapportdata.

Hvis du vil bruke visse funksjoner i Analytics, må du ha den riktige tillatelsen. Det finnes fire tillatelser:

  • Administrer brukere
  • Rediger
  • Samarbeid
  • Lese og analysere

De ulike tillatelsene kan innvilges på ett eller flere nivåer: konto-, område- eller visningsnivå.

Linker til beslektet innhold