הרשאה

הזכות לבצע משימות שקשורות לניהול ולהגדרה, ליצור ולשתף נכסים דיגיטליים, וגם לקרוא נתוני דוחות ולבצע בהם פעולות.

כדי להשתמש בתכונות מסוימות ב-Analytics, נדרשת הרשאה מתאימה. יש 4 סוגי הרשאות:

  • ניהול משתמשים
  • עריכה
  • שיתוף עריכה
  • קריאה וניתוח

ניתן להעניק כל הרשאה ברמה אחת או יותר: החשבון, הנכס או התצוגה המפורטת.

קישורים רלוונטיים