הרשאה

הזכות לבצע משימות של ניהול ותצורה, ליצור ולשתף נכסים, ולקרוא נתוני דוחות ולקיים עמם אינטראקציה.

כדי להשתמש בתכונות מסוימות ב-Analytics, עליך להיות בעל הרשאה מתאימה. יש 4 הרשאות:

  • ניהול משתמשים
  • עריכה
  • שיתוף
  • קריאה וניתוח

ניתן להעניק כל הרשאה ברמה אחת או יותר: חשבון, נכס או תצוגה מפורטת.

משאבים קשורים

מידע נוסף על הרשאות.

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה