Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Universal Analytics, οι οποίες θα σταματήσουν την επεξεργασία δεδομένων την 1η Ιουλίου 2023 (την 1η Οκτωβρίου 2023 για ιδιοκτησίες Analytics 360). Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Άδεια

Το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης και διαμόρφωσης για τη δημιουργία και την κοινή χρήση στοιχείων, καθώς και την ανάγνωση δεδομένων αναφοράς και την αλληλεπίδραση μαζί τους.

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο Analytics, πρέπει να έχετε την κατάλληλη άδεια. Υπάρχουν 4 ρόλοι:

  • Διαχειριστής
  • Συντάκτης
  • Αναλυτής
  • Αναγνώστης

Κάθε ρόλος μπορεί να εκχωρηθεί σε ένα ή περισσότερα επίπεδα: λογαριασμός, ιδιοκτησία ή αναλυτική προβολή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false