Άδεια

Το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης και διαμόρφωσης, για τη δημιουργία και την κοινή χρήση στοιχείων, καθώς και την ανάγνωση δεδομένων αναφοράς και την αλληλεπίδραση μαζί τους.

Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες στο Analytics, πρέπει να έχετε την κατάλληλη άδεια. Υπάρχουν 4 άδειες:

  • Διαχείριση χρηστών
  • Επεξεργασία
  • Συνεργασία
  • Ανάγνωση και ανάλυση

Κάθε άδεια μπορεί να παραχωρηθεί σε ένα ή περισσότερα επίπεδα: λογαριασμός, ιδιότητα ή αναλυτική προβολή.

Σχετικοί πόροι

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άδειες.