Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Άδεια

Το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης και διαμόρφωσης για τη δημιουργία και την κοινή χρήση στοιχείων, καθώς και την ανάγνωση δεδομένων αναφοράς και την αλληλεπίδραση μαζί τους.

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο Analytics, πρέπει να έχετε την κατάλληλη άδεια. Υπάρχουν 4 ρόλοι:

  • Διαχειριστής
  • Συντάκτης
  • Αναλυτής
  • Αναγνώστης

Κάθε ρόλος μπορεί να εκχωρηθεί σε ένα ή περισσότερα επίπεδα: λογαριασμός, ιδιοκτησία ή αναλυτική προβολή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false