Konfigurasjon av koden for å spore Ad Exchange-nettsteder i Analytics

For at Ad Exchange-rapportering for en nettside skal kunne vises i Analytics, må den aktuelle nettsiden inneholde:

Vær oppmerksom på at rekkefølgen på kodebitene er svært viktig. Vi anbefaler at du plasserer kodebitene i følgende rekkefølge i HTML-koden til nettsiden:

  1. Analytics-sporingskoden plasseres like etter den innledende <head>-taggen.
  2. Ad Exchange-koden plasseres mellom <body>- og </body>-taggen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?