Liên kết Google Analytics và Ad Exchange

Để bắt đầu nhận dữ liệu từ Ad Exchange trong tài khoản Analytics, trước tiên bạn cần phải chọn một thuộc tính Analytics để liên kết với Ad Exchange. Nếu bạn chưa có tài khoản Analytics, hãy truy cập vào trang web Analytics để đăng ký một tài khoản mới.

Trước khi bắt đầu quá trình liên kết, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng thông tin đăng nhập Tài khoản Google có quyền truy cập Quản trị viên vào tài khoản Ad Exchange và AdSense của mình và có quyền Chỉnh sửa trên thuộc tính Analytics.

Nếu bạn đang cố liên kết một tài khoản mới và tài khoản Analytics hoặc tài khoản Google Ad Exchange của bạn đã bị đóng, thì bạn cần phải mở lại tài khoản đã đóng và xóa liên kết trước khi có thể liên kết với một tài khoản khác.

Cách liên kết tài khoản Analytics với tài khoản Ad Exchange:

  1. Kiểm tra để đảm bảo bạn đang sử dụng Thẻ nhà xuất bản của Google trên trang web của mình. Tìm hiểu thêm
  2. Thực hiện theo các bước được liệt kê ở đây.

Vui lòng đợi ít nhất 24 giờ để dữ liệu được điền vào báo cáo của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố