Liên kết Google Analytics và Ad Exchange

Để bắt đầu nhận dữ liệu từ Ad Exchange trong tài khoản Analytics của mình, trước tiên, bạn phải chọn một tài sản Analytics để liên kết với Ad Exchange. Nếu bạn chưa có tài khoản Analytics, hãy truy cập vào trang web Analytics để đăng ký một tài khoản mới.

Trước khi bạn bắt đầu quá trình liên kết, hãy đảm bảo bạn đang đăng nhập bằng một Tài khoản Google có quyền truy cập Quản trị viên đối với các tài khoản Ad Exchange và AdSense của bạn, đồng thời có quyền Chỉnh sửa đối với tài sản Analytics đó.

Nếu đang cố gắng liên kết với một tài khoản mới trong khi tài khoản Analytics hoặc tài khoản Google Ad Exchange của bạn hiện đã đóng, bạn cần phải mở lại tài khoản đã đóng đó và xóa mối liên kết trước khi có thể liên kết với một tài khoản khác.

Để tích hợp Analytics với Ad Exchange, bạn hãy thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics 360 của bạn.
  2. Nhấp vào ? để mở trang trợ giúp sản phẩm.
  3. Trong mục Liên hệ với chúng tôi, hãy nhấp vào Bạn cần thêm trợ giúp?.
  4. Nhấp vào Các vấn đề khác, rồi chọn Hỗ trợ qua email.
  5. Trong mục "Loại vấn đề", hãy chọn "Liên kết Google Ad Manager" và trả lời các câu hỏi.

Sau khi được phê duyệt, bạn có thể bật chế độ cài đặt Chia sẻ dữ liệu Analytics trong Google Ad Manager > Quản trị > Tất cả chế độ cài đặt mạng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?