Łączenie kont Google Analytics i Ad Exchange

Aby wyświetlać dane z Ad Exchange na koncie Analytics, musisz najpierw wybrać usługę Analytics, z którą chcesz połączyć Ad Exchange. Jeśli nie masz jeszcze konta Analytics, wejdź stronę Analytics, by je założyć.

Przed połączeniem kont upewnij się, że używasz Konta Google, które ma uprawnienia administratora na kontach Ad Exchange i AdSense oraz uprawnienia do edytowania w usłudze Analytics.

Jeśli chcesz połączyć nowe konto, a Twoje konto Analytics lub Google Ad Exchange jest obecnie zamknięte, to przed połączeniem go z innym kontem musisz ponownie je otworzyć i usunąć jego połączenie.

Aby połączyć konta Analytics i Ad Exchange:

  1. Upewnij się, że używasz w witrynie tagów wydawcy Google. Więcej informacji
  2. Wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Na pojawienie się danych w raportach trzeba zaczekać co najmniej 24 godziny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?