Łączenie kont Google Analytics i Ad Exchange

Aby wyświetlać dane z Ad Exchange na koncie Analytics, musisz najpierw wybrać usługę Analytics, z którą chcesz połączyć Ad Exchange. Jeśli nie masz jeszcze konta Analytics, wejdź na stronę Analytics, by je założyć.

Przed połączeniem kont upewnij się, że używasz konta Google, które ma uprawnienia administratora na kontach Ad Exchange i AdSense oraz uprawnienia do edycji w usłudze Analytics.

Jeśli chcesz połączyć nowe konto, a Twoje konto Analytics lub Google Ad Exchange jest obecnie zamknięte, to przed połączeniem go z innym kontem musisz ponownie je otworzyć i usunąć jego połączenie.

Aby zintegrować Analytics z Ad Exchange:

  1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
  2. Kliknij ?, aby otworzyć Centrum pomocy dotyczące usługi.
  3. W sekcji „Skontaktuj się z nami” kliknij Potrzebujesz dodatkowej pomocy?.
  4. Kliknij Inne problemy, a następnie wybierz opcję Pomoc przez e-mail.
  5. W sekcji Rodzaj problemu wybierz Łączenie z Google Ad Managerem i odpowiedz na pytania.

Po zatwierdzeniu możesz włączyć ustawienie Udostępnianie danych Analytics w obszarze Google Ad Manager > Administracja > Wszystkie ustawienia sieci.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?