Denna artikel handlar om Universal Analytics-egendomar som upphör att bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). Börja använda en Google Analytics 4-egendom om du inte redan har gjort det.

Om beräknade mätvärden [beta]

Denna Universal Analytics-funktion är endast tillgänglig för webbplatser som använder gtag.js eller analytics.js. Om du använder ga.js (Klassisk Analytics) fungerar inte Länkuteslutningar.

Beräknade mätvärden är användardefinierade mätvärden som beräknas med hjälp av befintliga mätvärden. De bidrar till mer relevant analyser och ger större möjlighet att vidta åtgärder utan att lämna produkten.

Innehåll i artikeln:

Skapa beräknade mätvärden

Så här skapar du ett nytt beräknat mätvärde i Analytics:

 1. Logga in på Google Analytics..
 2. Klicka på Administratör och leta reda på önskad vy.
 3. Klicka på Beräknade mätvärden > Nytt beräknat mätvärde i kolumnen Vy.

Då visas skärmen Lägg till beräknat mätvärde:

Enhanced Ecommerce: Add Calculated Metric user interface

När du vill skapa ett beräknat mätvärde ska du fylla i fälten nedan. Klicka sedan på Skapa när du är klar.

 1. Namn – Ange ett beskrivande namn (till exempel ”Genomsnittligt ordervärde”. Namnet visas i mätvärdesväljaren för anpassade rapporter.
 2. Externt namn – Fylls i automatiskt med värdet i fältet Namn och får inte ändras. Du kan ändra det i samband med att du skapar det, men inte senare. Värdet i Externt namn måste vara unikt.
 3. Formattyp:
  • Heltal (med anpassningsbara decimaler)
  • Valuta (decimal)
  • Tid
  • Decimaltal
  • Procentandel (med anpassningsbara decimaler)
 4. Formel – När du börjar skriva visas en lista över fördefinierade mätvärden som du kan använda i en formel. Tillåtna operatorer:
  • plus (+)
  • minus (-)
  • dividerat med (/)
  • multiplicerat med (*)
  • parenteser
  • positiva grundtal (0–9), kan inbegripa decimaler
  Du kan inte använda minusoperatorn för att ange ett negativt tal (exempel: A-B stöds, men inte -B+A). Formlerna får högst vara 1 024 tecken långa. Upp till fem (standard) och 50 (360) beräknade mätvärden stöds på vynivå.

Obs! Du kan inte skapa ett nytt beräknat mätvärde baserat på ett annat anpassat beräknat mätvärde.

Fältet Formel och indataexempel

Med fältet Formel kan du snabbt skapa och modifiera formler med följande indata:

 • standardmätvärden – (till exempel Totalt antal händelser, Unika besökare)
 • anpassade mätvärden – (till exempel Antal medlemmar, resultat, premier eller poäng)
 • konstantvärden – (till exempel 1,31*Intäkt för valutakonvertering från USD till EUR)
  Vi rekommenderar att du lägger till 0,0 i heltal, till exempel 13,0.

Obs! Du kan inte kombinera valutavärden med andra typer av värden i fältet Formel, och detta kan leda till oväntade resultat.

Använda beräknade mätvärden

Beräknade mätvärden är tillgängliga i samband med sökfrågan på följande platser:

Obs! För att du ska få åtkomst till ett beräknat mätvärde via API måste alla ingående mätvärden också vara tillgängliga via API.

Exempel på användning

Exempel 1: Intäkt per användare

CalculatedMetricsRevenuePerUser
 • Namn: Intäkt per användare
 • Externt namn: (fylls i automatiskt)
 • Formattyp: Valuta (decimal)
 • Formel: {{Intäkt}} / {{Användare}}

Exempel 2: Valutakonvertering

CalculatedMetricsGBPtoEUR
 • Namn: Intäkt från GBP till EUR
 • Externt namn: (fylls i automatiskt)
 • Formattyp: Valuta (decimal)
 • Formel: {{Intäkt}} * 1,27

Relaterade resurser

Resurser för utvecklare  google-developers-svg

Följ de miljöspecifika anvisningarna i våra utvecklarhandböcker när du vill skapa beräknade mätvärden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false