Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Obliczone dane (wersja beta) – informacje

Ta funkcja Universal Analytics jest dostępna tylko dla witryn korzystających z pliku gtag.js lub analytics.js. W przypadku korzystania z pliku ga.js (standardowa wersja Analytics) wykluczanie witryn odsyłających nie będzie działać.

Obliczone dane to dane definiowane przez użytkownika, które są obliczane na podstawie istniejących już danych, umożliwiając dokładniejszą analizę i podjęcie działań bez wylogowywania się z usługi.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie obliczonych danych

Aby utworzyć w Analytics nowe obliczone dane:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i otwórz odpowiedni widok danych.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Obliczone dane > NOWE OBLICZONE DANE.

Pojawi się interfejs Dodaj obliczone dane:

Enhanced Ecommerce: Add Calculated Metric user interface

Aby utworzyć obliczone dane, musisz wypełnić poniższe pola i kliknąć przycisk Utwórz.

 1. Nazwa – podaj nazwę opisową (np. „Średnia wartość zamówienia”). Będzie ona widoczna w selektorze danych w raportach niestandardowych.
 2. Nazwa zewnętrzna – wstawiana automatycznie na podstawie wartości wpisanej w polu Nazwa. Nie należy jej modyfikować. Można ją wprawdzie zmienić podczas tworzenia, ale później jej modyfikowanie jest już niemożliwe. Wartość Nazwa zewnętrzna musi być niepowtarzalna.
 3. Typ formatowania:
  • Liczba całkowita (z możliwością dostosowania liczby miejsc po przecinku)
  • Waluta (wartość dziesiętna)
  • Czas
  • Liczba zmiennoprzecinkowa
  • Odsetek (z możliwością dostosowania liczby miejsc po przecinku)
 4. Wzór – gdy zaczniesz pisać w tym polu, pojawi się lista zdefiniowanych wstępnie danych, których możesz używać do stworzenia wzoru. Dopuszczalne operatory:
  • plus (+)
  • minus (-)
  • znak dzielenia (/)
  • znak mnożenia (*)
  • nawiasy okrągłe
  • dodatnie liczby kardynalne (0–9), mogą obejmować ułamki dziesiętne
  Nie można używać minusa do oznaczania wartości ujemnych (A-B jest dozwolone, ale -B+A już nie). Wzory mogą zawierać maksymalnie 1024 znaki. Na poziomie widoku danych obsługiwane jest maksymalnie pięć (konto standardowe) lub 50 (konto Analytics 360) obliczonych danych.

Uwaga: użycie innych niestandardowych obliczonych danych do utworzenia nowych obliczonych danych nie jest obsługiwane.

Korzystanie z pola „Wzór” i przykłady danych wejściowych

W polu Wzór można szybko tworzyć i modyfikować wzory, korzystając z następujących danych wejściowych:

 • standardowe dane (np. Łączna liczba zdarzeń, Unikalni użytkownicy);
 • niestandardowe dane (np. Liczba członków, wyników, nagród lub punktów);
 • stałe (np. 3,93*Przychody w przypadku przeliczania waluty z dolarów na złotówki).
  Sprawdzona metoda to dodawanie wartości dziesiętnej ,0 do liczb całkowitych, np. 13,0.

Uwaga: łączenie w polu „Wzór” wartości będących walutami i niebędących walutami nie jest obsługiwane i może prowadzić do nieoczekiwanych wyników.

Korzystanie z obliczonych danych

Po utworzeniu obliczonych danych są one dostępne podczas przesyłania zapytania w następujących miejscach:

Uwaga: aby mieć dostęp do obliczonych danych poprzez interfejs API, trzeba mieć też dostęp za jego pośrednictwem do wszystkich danych składowych.

Przykłady użycia

Przykład 1: przychody na użytkownika

CalculatedMetricsRevenuePerUser
 • Nazwa: Przychody na użytkownika
 • Nazwa zewnętrzna: (wstawiana automatycznie)
 • Typ formatowania: Waluta (liczba dziesiętna)
 • Wzór: {{Przychody}} / {{Liczba użytkowników}}

Przykład 2: przeliczenie waluty

CalculatedMetricsGBPtoEUR
 • Nazwa: Przeliczenie przychodów z GBP na EUR
 • Nazwa zewnętrzna: (wstawiana automatycznie)
 • Typ formatowania: Waluta (liczba dziesiętna)
 • Wzór: {{Przychody}} * 1,27

Powiązane artykuły

Materiały dla programistów  google-developers-svg

Przy konfigurowaniu obliczonych danych korzystaj z instrukcji odpowiednich do danego środowiska znajdujących się w naszych przewodnikach dla programistów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false