Σχετικά με τις μετρήσεις βάσει υπολογισμών [beta]

Αυτή η λειτουργία του Universal Analytics είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους που χρησιμοποιούν gtag.js ή analytics.js. Η χρήση του ga.js (Classic Analytics) θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας των Εξαιρέσεων παραπομπής.

Οι μετρήσεις βάσει υπολογισμών είναι μετρήσεις που καθορίζονται από τον χρήστη. Υπολογίζονται βάσει υπαρχουσών μετρήσεων και συμβάλλουν στην πιο συναφή ανάλυση, ενώ παράλληλα καθιστούν δυνατή μια πιο εμπλουτισμένη δυνατότητα πραγματοποίησης ενεργειών χωρίς απομάκρυνση από το προϊόν.

Σε αυτό το άρθρο:

Δημιουργία μετρήσεων βάσει υπολογισμών

Για να δημιουργήσετε μια νέα μέτρηση βάσει υπολογισμών στο Analytics, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην αναλυτική προβολή που θέλετε.
 3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στο στοιχείο Μετρήσεις βάσει υπολογισμών > ΝΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Στη συνέχεια, θα δείτε τη διεπαφή "Προσθήκη μέτρησης βάσει υπολογισμών":

Enhanced Ecommerce: Add Calculated Metric user interface

Για να δημιουργήσετε μια μέτρηση βάσει υπολογισμών, πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία και να κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία, όταν τελειώσετε.

 1. Όνομα – Καταχωρίστε ένα περιγραφικό όνομα (π.χ. Μέση αξία παραγγελίας). Θα εμφανιστεί στον επιλογέα μέτρησης για προσαρμοσμένες αναφορές.
 2. Εξωτερικό όνομα - Συμπληρώνεται αυτόματα με βάση την τιμή που καταχωρίστηκε στο πεδίο Όνομα και δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Μπορεί να αλλάξει από την πρόταση κατά τη διάρκεια της δημιουργίας, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει αφού δημιουργηθεί. Η τιμή Εξωτερικό όνομα πρέπει να είναι μοναδική.
 3. Τύπος μορφοποίησης:
  • Ακέραιος (με προσαρμόσιμες δεκαδικές θέσεις)
  • Νόμισμα (δεκαδική τιμή)
  • Ώρα
  • Κινητό στοιχείο
  • Ποσοστό (με προσαρμόσιμες δεκαδικές θέσεις)
 4. Τύπος - Αρχίστε να πληκτρολογείτε και θα δείτε μια λίστα προκαθορισμένων μετρήσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να δημιουργήσετε έναν τύπο. Στους αποδεκτούς τελεστές περιλαμβάνονται οι εξής:
  • Συν (+)
  • Μείον (-)
  • Διαιρείται με (/)
  • Πολλαπλασιάζεται με (*)
  • Παρένθεση
  • Θετικοί βασικοί αριθμοί (0-9), στους οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται δεκαδικοί
  Δεν υποστηρίζεται η χρήση του τελεστή μείον ως αρνητικού προσήμου (δηλαδή, το A-B υποστηρίζεται, αλλά όχι το -B+A). Για τους τύπους ισχύει περιορισμός 1024 χαρακτήρων. Σε επίπεδο αναλυτικής προβολής, υποστηρίζονται έως και 5 μετρήσεις βάσει υπολογισμών για το βασικό Analytics και έως και 50 μετρήσεις για το Analytics 360.

Σημείωση: Για τη δημιουργία μιας νέας μέτρησης βάσει υπολογισμών, δεν υποστηρίζεται η χρήση μιας άλλης μέτρησης βάσει προσαρμοσμένων υπολογισμών.

Χρήση του πεδίου Τύπος και παραδείγματα εισαγωγής

Το πεδίο "Τύπος" παρέχει έναν γρήγορο τρόπο δημιουργίας και τροποποίησης τύπων που χρησιμοποιούν τις ακόλουθες εισαγωγές:

 • Τυπικές μετρήσεις - (π.χ. Συνολικά συμβάντα, Μοναδικοί επισκέπτες)
 • Προσαρμοσμένες μετρήσεις - (π.χ. Αριθμός μετρήσεων, βαθμολογίες, βραβεία ή βαθμοί)
 • Σταθερές – (π.χ. 1.31*Έσοδα για μετατροπή νομίσματος από USD σε EUR)
  Η βέλτιστη πρακτική είναι να προστίθεται το τμήμα ".0" στους ακέραιους αριθμούς (π.χ. 13.0).

Σημείωση: Ο συνδυασμός νομισματικών και μη νομισματικών τιμών στο πεδίο Τύπος δεν υποστηρίζεται και μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα.

Χρήση μετρήσεων βάσει υπολογισμών

Οι μετρήσεις βάσει υπολογισμών διατίθενται κατά τον χρόνο ερωτήματος στις ακόλουθες τοποθεσίες:

Σημείωση: Για πρόσβαση μέτρησης βάσει υπολογισμών μέσω API, όλες οι επιμέρους μετρήσεις πρέπει, επίσης, να διατίθενται μέσω API.

Περιπτώσεις χρήσης

Παράδειγμα 1: έσοδα ανά χρήστη

CalculatedMetricsRevenuePerUser
 • Όνομα: έσοδα ανά χρήστη
 • Εξωτερικό όνομα: (συμπληρώνεται αυτόματα)
 • Τύπος μορφοποίησης: νόμισμα (δεκαδική τιμή)
 • Τύπος: {{Έσοδα}} / {{Χρήστες}}

Παράδειγμα 2: μετατροπή νομίσματος

CalculatedMetricsGBPtoEUR
 • Όνομα: έσοδα από GBP σε EUR
 • Εξωτερικό όνομα: (συμπληρώνεται αυτόματα)
 • Τύπος μορφοποίησης: νόμισμα (δεκαδική τιμή)
 • Τύπος: {{Έσοδα}} * 1.27

Σχετικοί πόροι

Πόροι προγραμματιστή  google-developers-svg

Για τη ρύθμιση των μετρήσεων βάσει υπολογισμών, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες για συγκεκριμένο περιβάλλον που διατίθενται στους Οδηγούς προγραμματιστών.

 • Παρακολούθηση ιστοτόπου: για το Universal Analytics (βιβλιοθήκη JavaScript του gtag.js)
 • Παρακολούθηση εφαρμογών για κινητά: για εφαρμογές για κινητά Android και iOS
 • API αναφορών
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;