Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Zarządzanie segmentami

Importowanie, edytowanie, udostępnianie i usuwanie segmentów niestandardowych
Tematy w tym artykule:

 

Importowanie segmentów

Segmenty możesz importować z Galerii rozwiązań Google Analytics. Galeria rozwiązań to miejsce, w którym można bezpłatnie publikować opracowane przez siebie rozwiązania (np. segmenty, które mogą się przydać innym użytkownikom Analytics) oraz pobierać rozwiązania przesłane przez innych.

Gdy importujesz segment z Galerii rozwiązań, pobierasz tylko jego konfigurację. Nie są importowane żadne dane.

Aby zaimportować segment:

 1. Otwórz listę segmentów.
 2. Kliknij Importuj z galerii
   
  Lista segmentów z zaznaczonym przyciskiem importowania z galerii

  …aby otworzyć Galerię rozwiązań Analytics.
   
  Panel Galerii rozwiązań z włączonym filtrem wyświetlającym tylko segmenty

  Otworzy się panel z zawartością Galerii rozwiązań przefiltrowaną tak, aby widoczne były tylko segmenty. U góry zobaczysz filtr Typ: Segmenty.
 3. Aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie, użyj opcji sortowania i filtrowania.
 4. Gdy znajdziesz odpowiedni segment, pod jego opisem kliknij Importuj
   
  Galeria rozwiązań z zaznaczonym przyciskiem importowania segmentu

  …aby otworzyć panel importowania segmentu.
   
  Panel importowania segmentu z opcją wyboru docelowych widoków danych
 5. Wybierz opcje importowania:
  • Kliknij Dowolny widok danych, aby segment był dostępny we wszystkich widokach danych, do których masz uprawnienia na bieżącym koncie Analytics.
  • Wybierz drugą opcję, a potem wybierz w menu konkretny widok danych, jeśli chcesz, aby segment był dostępny tylko w nim.
  • W razie potrzeby nadaj segmentowi nową nazwę.
 6. Kliknij Utwórz.
  Otworzy się narzędzie do tworzenia segmentów z konfiguracją dodanego segmentu.
   
  Konfiguracja filtrowania zaimportowanego segmentu
 7. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę segmentu lub zmodyfikować obecne filtry bądź dodać nowe.
 8. Gdy segment jest już odpowiednio skonfigurowany, kliknij Zapisz.
  Zaimportowany segment pojawi się na liście segmentów.
   
  Zaimportowany segment na liście segmentów

 

Edytowanie segmentów

Wszystkie segmenty niestandardowe (utworzone od zera, skopiowane, zaimportowane czy też takie, które zostały Ci udostępnione) możesz edytować. Nie możesz jednak edytować skonfigurowanych wstępnie w Analytics segmentów systemowych.

Aby edytować segment:

 1. Otwórz listę segmentów.
 2. Odszukaj segment, który chcesz edytować, i kliknij Działania > Edytuj
   
  Lista segmentów, otwarte menu „Działania”, dla segmentu „Porzucenia koszyka” wybrane polecenie „Edytuj”

  …aby otworzyć Kreator segmentów z konfiguracją segmentu, który edytujesz.
   
  Kreator segmentów, filtry warunków dla segmentu „Porzucenia koszyka”
 3. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę segmentu lub zmodyfikować obecne filtry bądź dodać nowe.
 4. Gdy segment jest już odpowiednio skonfigurowany, kliknij Zapisz.

 

Kopiowanie segmentów

Możesz skopiować dotychczasowy segment i użyć go do utworzenia innego segmentu. Przykład: masz gotowy segment, który identyfikuje określoną kohortę, i chcesz go podzielić na mniejsze segmenty, aby przeanalizować wybraną grupę wiekową w obrębie tej kohorty.

Aby skopiować segment:

 1. Otwórz listę segmentów.
 2. Odszukaj segment, który chcesz skopiować, a potem kliknij Działania > Kopiuj
   
  Lista segmentów, menu „Działania” i polecenie „Kopiuj”
  …aby otworzyć Kreator segmentów z konfiguracją segmentu, który kopiujesz.
   
  Kreator segmentów z konfiguracją kopiowanego segmentu
 3. Zmień konfigurację segmentu poprzez zastosowanie ewentualnych dodatkowych filtrów. Przykład: aby dodać do segmentu kohorty filtr wieku, kliknij Dane demograficzne i wybierz przedziały wiekowe, które chcesz przeanalizować.
   
  Kreator segmentów z dodanym filtrem przedziału wiekowego 35–44
 4. Gdy już dodasz filtry, nadaj segmentowi nową nazwę, a potem kliknij Zapisz.

 

Udostępnianie segmentów

Utworzone segmenty możesz udostępniać innym użytkownikom Analytics. Gdy udostępniasz segment, udostępniana jest tylko jego konfiguracja, a nie dane.

Masz teraz możliwość udostępniania zbiorczego, np. 20 segmentów naraz.

Aby udostępnić segment:

 1. Otwórz listę segmentów.
 2. Odszukaj segment, który chcesz udostępnić, i kliknij Działania > Udostępnij
   
  Lista segmentów, otwarte menu „Działania”, a dla segmentu „Polecane artykuły” wybrane polecenie „Udostępnij”

  …aby otworzyć panel udostępniania.
   
  Adres URL służący do udostępniania konfiguracji segmentu
 3. Skopiuj adres URL i wklej go w e-mailu lub SMS-ie.

  Gdy odbiorca kliknie adres URL, otworzy się panel importowania segmentu z opcją wyboru widoków danych Analytics, w których ma być dostępny ten segment.
   
  Panel importowania segmentu z opcją wyboru docelowych widoków danych

 

Konfigurowanie dostępności segmentów

Podczas tworzenia lub edytowania segmentu możesz konfigurować te opcje:

 • Mogę zastosować/edytować segment w każdym widoku danych (tylko bieżący użytkownik może stosować segment do danych raportu i edytować konfigurację segmentu – w dowolnym widoku danych Analytics);
 • Mogę zastosować/edytować segment w tym widoku danych (tylko bieżący użytkownik może stosować segment do danych raportu i edytować konfigurację segmentu – wyłącznie w bieżącym widoku danych Analytics);
 • Współpracownicy i ja możemy zastosować/edytować segment w tym widoku danych (bieżący użytkownik oraz każdy użytkownik z uprawnieniami roli analityka mogą stosować segment do danych raportu i edytować konfigurację segmentu – tylko w bieżącym widoku danych Analytics).

Aby wprowadzić ustawienia tych opcji:

 1. U góry panelu „Podsumowanie”, gdzie wyświetla się aktualna opcja dostępności, kliknij Zmień.
   
  Panel „Podsumowanie” z aktualną opcją dostępności
 2. Wybierz opcję dostępności, a potem kliknij OK.
   
  Opcje dostępności

 

Usuwanie segmentów

Wszystkie segmenty niestandardowe (utworzone od zera, skopiowane, zaimportowane czy też takie, które zostały Ci udostępnione) możesz usunąć. Nie możesz jednak usuwać skonfigurowanych wstępnie w Analytics segmentów systemowych.

Aby usunąć segment:

 1. Otwórz listę segmentów.
 2. Odszukaj segment, który chcesz usunąć, i kliknij Działania > Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false