Zarządzanie segmentami

Importowanie, edycja, udostępnianie i usuwanie segmentów niestandardowych.

 

Tematy w tym artykule:

 

Importowanie segmentów

Segmenty możesz importować z Galerii rozwiązań Analytics. Galeria rozwiązań to miejsce, w którym można bezpłatnie publikować opracowane przez siebie rozwiązania (np. segmenty, które mogą przydać się innym użytkownikom Analytics) oraz pobierać rozwiązania przesłane przez innych.

Gdy importujesz segment z Galerii rozwiązań, importowana jest tylko jego konfiguracja. Nie są importowane żadne dane.

Aby zaimportować segment:

 1. Otwórz listę Segmentów.
 2. Kliknij Importuj z galerii...
  Lista segmentów z zaznaczonym przyciskiem importowania z galerii.

  ...aby otworzyć Galerię rozwiązań Analytics.
  Panel Galerii rozwiązań z włączonym filtrem, aby widoczne były tylko segmenty.


  Otworzy się panel z przefiltrowaną zawartością Galerii rozwiązań, aby widoczne były tylko segmenty. Na górze zobaczysz filtr Typ: Segmenty.
 3. Użyj opcji sortowania i filtrowania, aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie.
 4. Gdy znajdziesz odpowiedni segment, kliknij przycisk Importuj pod jego opisem...
  Galeria rozwiązań z zaznaczonym przyciskiem importowania segmentu.

  ...aby otworzyć panel importowania segmentu.
  Panel importowania segmentu z opcją wyboru docelowych widoków danych.
 5. Wybierz opcje importowania:
  • Wybierz Dowolny widok danych, aby segment był dostępny we wszystkich widokach, do których masz uprawnienia na danym koncie Analytics.
  • Wybierz drugą opcję, a następnie wybierz z menu konkretny widok danych, jeśli chcesz, aby segment był dostępny tylko w jednym widoku.
  • Nadaj segmentowi nową nazwę, jeśli jest taka potrzeba.
 6. Kliknij Utwórz.
  Otworzy się narzędzie do tworzenia segmentów z konfiguracją dodanego segmentu.
  Konfiguracja filtrowania zaimportowanego segmentu.
 7. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę segmentu, zmodyfikować istniejące filtry albo dodać nowe.
 8. Gdy segment jest już odpowiednio skonfigurowany, kliknij Zapisz.
  Zaimportowany segment pojawi się na liście segmentów.
  Zaimportowany segment na liście segmentów.

 

Edytowanie segmentów

Wszystkie segmenty niestandardowe (utworzone od zera, skopiowane, zaimportowane czy takie, które zostały Ci udostępnione) można edytować. Nie można za to edytować wstępnie skonfigurowanych w Analytics segmentów systemowych.

Aby edytować segment:

 1. Otwórz listę Segmentów.
 2. Znajdź segment, który chcesz edytować, i kliknij kolejno: Działania > Edytuj...
  Lista segmentów, otwarte menu Działania, dla segmentu Porzucenia koszyka wybrane polecenie Edytuj.

  ...aby otworzyć narzędzie do tworzenia segmentów z konfiguracją segmentu, który edytujesz.
  Narzędzie do tworzenia segmentów, filtry warunków dla segmentu Porzucenie koszyka.
 3. Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę segmentu, zmodyfikować istniejące filtry albo dodać nowe.
 4. Gdy segment jest już odpowiednio skonfigurowany, kliknij Zapisz.

 

Kopiowanie segmentów

Możesz skopiować istniejący segment i użyć go do utworzenia innego segmentu. Przykład: masz istniejący segment, który identyfikuje określoną kohortę, i chcesz go podzielić bardziej szczegółowo, by przeanalizować wybraną grupę wiekową w obrębie tej kohorty.

Aby skopiować segment:

 1. Otwórz listę Segmentów.
 2. Znajdź segment, który chcesz skopiować, a następnie kliknij Działania > kopiuj...
  Segmenty > menu Działania, polecenie Kopiuj.
  ...aby otworzyć narzędzie do tworzenia segmentów z konfiguracją segmentu, który kopiujesz.
  Narzędzie do tworzenia segmentów z konfiguracją kopiowanego segmentu.
 3. Zmodyfikuj konfigurację segmentu przez dodanie ewentualnych dodatkowych filtrów. Przykład: aby dodać do segmentu kohorty filtr wieku, kliknij Dane demograficzne i wybierz przedziały wiekowe, które chcesz przeanalizować.
  Narzędzie do tworzenia segmentów z dodanym filtrem wieku 35-44.
 4. Gdy już dodasz filtry, nadaj segmentowi nową nazwę, a następnie kliknij Zapisz.

 

Udostępnianie segmentów

Utworzone segmenty można udostępniać innym użytkownikom Analytics. Gdy udostępniasz segment, udostępniana jest tylko konfiguracja segmentu – nie są udostępniane żadne dane.

Aby udostępnić segment:

 1. Otwórz listę Segmentów.
 2. Znajdź segment, który chcesz udostępnić, i kliknij kolejno: Działania > Udostępnij...
  Lista Segmenty, otwarte menu Działania, dla segmentu Polecane artykuły wybrane polecenie Udostępnij.

  ...aby otworzyć panel udostępniania.
  URL udostępniania konfiguracji segmentu.
 3. Skopiuj adres URL i wklej go w e-mailu albo SMS-ie.

  Gdy odbiorca kliknie adres URL, otworzy się panel importowania segmentu z opcją wyboru widoków danych Analytics, w których segment ma być dostępny.
  Panel importowania segmentu z opcją wyboru docelowych widoków danych.

 

Ustawianie dostępności segmentów

Podczas tworzenia lub edycji segmentu możesz ustawić następujące opcje:

 • Mogę zastosować/edytować segment w dowolnym widoku danych (tylko bieżący użytkownik może zastosować segment do danych raportu i edytować konfigurację segmentu – w dowolnym widoku danych Analytics)
 • Mogę zastosować/edytować segment w tym widoku danych (tylko bieżący użytkownik może zastosować segment do danych raportu i edytować konfigurację segmentu – wyłącznie w bieżącym widoku danych Analytics)
 • Ja i współpracownicy możemy zastosować/edytować segment w tym widoku danych (bieżący użytkownik oraz każdy użytkownik z uprawnieniem do współpracy mogą zastosować segment do danych raportu i edytować konfigurację segmentu – tylko w bieżącym widoku danych Analytics)

Aby wprowadzić ustawienia tych opcji:

 1. W górnej części panelu Podsumowanie, gdzie wyświetla się aktualna opcja dostępności, kliknij Zmień.
  Panel Podsumowanie z aktualną opcją dostępności.
 2. Wybierz opcję dostępności, a następnie kliknij OK.
  Opcje dostępności.

 

Usuwanie segmentów

Wszystkie segmenty niestandardowe (utworzone od zera, skopiowane, zaimportowane czy takie, które zostały Ci udostępnione) można usunąć. Nie można za to usunąć wstępnie skonfigurowanych w Analytics segmentów systemowych.

Aby usunąć segment:

 1. Otwórz listę Segmentów.
 2. Znajdź segment, który chcesz usunąć, i kliknij Działania > Usuń.

 

 

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?