Segmenten beheren

Aangepaste segmenten importeren, bewerken, delen en verwijderen.

 

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

 

Segmenten importeren

U kunt segmenten importeren vanuit de Analytics Solutions Gallery. De Solutions Gallery is een gratis marktplaats waarop u oplossingen (zoals segmenten) kunt plaatsen die u zelf heeft ontwikkeld, en waarvan u denkt dat deze nuttig kunnen zijn voor andere gebruikers van Analytics. Ook kunt u hier oplossingen downloaden die andere gebruikers van Analytics hebben geplaatst.

Wanneer u een segment vanuit de Solutions Gallery importeert, importeert u alleen de configuratie voor het segment. U importeert geen gegevens.

Een segment importeren:

 1. Open de lijst met segmenten.
 2. Klik op Importeren uit galerij
  Lijst met segmenten met knop 'Importeren uit galerij' is gemarkeerd.

  …om de Analytics Solutions Gallery te openen.
  Deelvenster 'Solutions Gallery', gefilterd op weergave van segmenten.


  Er wordt een deelvenster geopend waarin de inhoud van de Solutions Gallery al is gefilterd op segmenten. Het filter Type:Segmenten is bovenaan zichtbaar.
 3. Gebruik de opties voor sorteren en filteren om de inhoud verder te verfijnen.
 4. Wanneer u het segment heeft gevonden waarnaar u op zoek was, klikt u op Importeren onder de beschrijving van het segment…
  Solutions Gallery, knop 'Segment importeren' is gemarkeerd.

  …om het deelvenster 'Segment importeren' te openen.
  Deelvenster 'Segment importeren' met opties voor bestemmingsdataweergaven.
 5. Stel de importeeropties in:
  • Selecteer Elke weergave om het segment zichtbaar te maken in elke dataweergave van het huidige Analytics-account waarvoor u toegangsrechten heeft.
  • Selecteer de tweede optie en kies vervolgens een dataweergave uit het menu als u wilt dat het segment alleen zichtbaar is in een bepaalde dataweergave.
  • Geef het segment indien gewenst een nieuwe naam.
 6. Klik op Maken.
  De functie voor het maken van segmenten wordt geopend met de configuratie van het segment.
  Filterconfiguratie voor het geïmporteerde segment.
 7. U kunt de naam van het segment wijzigen, bestaande filters aanpassen en nieuwe filters toevoegen.
 8. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met de configuratie van het segment.
  Het geïmporteerde segment is nu beschikbaar in de lijst met segmenten.
  Geïmporteerd segment in lijst met segmenten.

 

Segmenten bewerken

U kunt alle aangepaste segmenten die u heeft gemaakt, verder bewerken. Dit geldt voor geheel nieuwe segmenten, kopieën van bestaande segmenten en geïmporteerde of ontvangen gedeelde segmenten. De vooraf geconfigureerde systeemsegmenten van Analytics kunt u niet bewerken.

Een segment bewerken:

 1. Open de lijst met segmenten.
 2. Zoek het segment dat u wilt bewerken en klik op Acties > Bewerken
  Lijst met segmenten, Menu Acties openen, De geselecteerde opdracht voor segment 'Verlaten winkelwagentjes' bewerken.

  …om de functie voor het maken van segmenten te openen met de configuratie van het segment dat u gaat bewerken.
  Segmenten maken, voorwaardenfilter voor segment 'Verlaten betalingen'.
 3. U kunt de naam van het segment wijzigen, bestaande filters aanpassen en nieuwe filters toevoegen.
 4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met de configuratie van het segment.

 

Segmenten kopiëren

U kunt een bestaand segment kopiëren zodat u het kunt gebruiken als basis voor een ander segment. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een bestaand segment heeft dat een bepaalde cohort identificeert, en dat u nog verder wilt segmenteren om een bepaalde leeftijdsgroep binnen die cohort te onderzoeken.

Een segment kopiëren:

 1. Open de lijst met segmenten.
 2. Ga naar het segment dat u wilt kopiëren en klik op Acties > Kopiëren...
  Actiemenu voor segmenten, opdracht 'Kopiëren'.
  ...om 'Segmenten maken' te openen met de configuratie van het segment dat u kopieert.
  'Segmenten maken' met de configuratie van het gekopieerde segment.
 3. Pas de segmentconfiguratie aan als u extra filters wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld een leeftijdsfilter aan een cohortsegment wilt toevoegen, klikt u op Demografie en selecteert u de leeftijdsgroepen die u wilt onderzoeken.
  'Segmenten maken' met het filter 'Leeftijd 35-44' toegevoegd.
 4. Wanneer u extra filters heeft toegevoegd, geeft u het segment een nieuwe naam en klikt u op Opslaan.

 

Segmenten delen

U kunt de segmenten die u heeft gemaakt, delen met andere gebruikers van Analytics. Wanneer u een segment deelt, deelt u alleen de configuratie, niet de gegevens.

Een segment delen:

 1. Open de lijst met segmenten.
 2. Zoek het segment dat u wilt delen en klik op Acties > Delen
  Lijst met segmenten, Menu Acties openen, De geselecteerde opdracht voor segment 'Uitgelichte artikelen' delen.

  …om het deelvenster 'Delen' te openen.
  URL voor delen van segmentconfiguratie.
 3. Kopieer de URL en plak deze in een e-mail of tekstbericht.

  Wanneer de ontvanger van het bericht op de URL klikt, wordt het deelvenster 'Segment importeren' geopend met de opties om de Analytics-dataweergaven te selecteren waarin het segment zichtbaar wordt.
  Deelvenster 'Segment importeren' met opties voor bestemmingsdataweergaven.

 

Beschikbaarheid van segment instellen

Wanneer u een segment maakt of bewerkt, kunt u de volgende opties instellen:

 • Ik kan het segment in elke dataweergave toepassen/bewerken (alleen de huidige gebruiker kan het segment toepassen om gegevens te rapporteren en de segmentconfiguratie bewerken en kan dit doen in elke Analytics-dataweergave)
 • Ik kan het segment in deze dataweergave toepassen/bewerken (alleen de huidige gebruiker kan het segment toepassen om gegevens te rapporteren en de segmentconfiguratie bewerken en kan dit alleen doen in de huidige Analytics-dataweergave)
 • Bijdragers en ik kunnen het segment in deze dataweergave toepassen/bewerken (de huidige gebruiker en elke gebruiker met rechten voor samenwerken kunnen het segment toepassen om gegevens te rapporteren en de segmentconfiguratie bewerken en kunnen dit alleen doen in de huidige Analytics-dataweergave)

Deze opties instellen:

 1. Klik op Wijzigen boven aan het deelvenster 'Overzicht' waar de huidige beschikbaarheidsoptie wordt weergegeven.
  Deelvenster 'Overzicht', met huidige beschikbaarheidsoptie.
 2. Selecteer de gewenste beschikbaarheidsoptie en klik op OK.
  Beschikbaarheidsopties.

 

Segmenten verwijderen

U kunt alle aangepaste segmenten verwijderen die u heeft gemaakt. Dit geldt voor geheel nieuwe segmenten, kopieën van bestaande segmenten en geïmporteerde of ontvangen gedeelde segmenten. U kunt geen vooraf geconfigureerde systeemsegmenten verwijderen van Analytics verwijderen.

Een segment verwijderen:

 1. Open de lijst met segmenten.
 2. Zoek het segment dat u wilt verwijderen en klik op Acties > Verwijderen.

 

 

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?