Tento článek se týká služeb Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. října 2023.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu Google Analytics 4.

Správa segmentů

Import, úpravy, sdílení a smazání vlastních segmentů
Obsah tohoto článku:

 

Import segmentů

Segmenty můžete importovat z galerie řešení Google Analytics. Galerie řešení je bezplatné online tržiště, kam můžete přidávat vlastní řešení (například segmenty, které by podle vás mohly hodit i jiným uživatelům Analytics) a odkud můžete naopak stahovat řešení publikovaná jinými uživateli Analytics.

Když do galerie řešení importujete nějaký segment, importujete vlastně jenom jeho konfiguraci. Žádné údaje se neimportují.

Import segmentu:

 1. Otevřete seznam segmentů.
 2. Kliknutím na Import z galerie...
  Seznam segmentů se zvýrazněným tlačítkem Import z galerie.

  ... k přechodu do galerie řešení Analytics.
  Panel galerie řešení, filtr zobrazuje pouze segmenty.

  Otevře se panel Galerie řešení. Obsah už je filtrován tak, aby se zobrazovaly jenom segmenty. Všimněte si nahoře filtru Typ: Segmenty.
 3. Pokud chcete obsah ještě víc zpřesnit, použijte možnosti třídění a filtrování.
 4. Po nalezení požadovaného segmentu klikněte pod jeho popisem na Importovat.
  Galerie řešení se zvýrazněným tlačítkem Importovat.

  ... k otevření panelu importu segmentů.
  Panel importu segmentů a možnosti výběru cílových výběrů dat.
 5. Nastavte možnosti importu:
  • Pokud chcete, aby byl segment dostupný ve všech výběrech dat aktuálního účtu, ke kterým máte oprávnění, vyberte Libovolný výběr dat.
  • Pokud chcete, aby daný segment byl dostupný jen v jediném výběru dat, vyberte druhou možnost a v dalším kroku zvolte z nabídky konkrétní výběr dat.
  • V případě potřeby segment přejmenujte.
 6. Klikněte na Vytvořit.
  Spustí se nástroj k sestavování segmentů, který bude obsahovat konfiguraci segmentů.
  Konfigurace filtru u importovaného segmentu.
 7. Segment můžete přejmenovat, nebo můžete podle libosti upravovat stávající filtry či přidávat nové.
 8. Po dokončení požadované konfigurace segmentu klikněte na Uložit.
  Importovaný segment je dostupný v seznamu segmentů.
  Importované segmenty v seznamu segmentů.

 

Úpravy segmentů

Jakýkoli vlastní segment (vytvořený nově, zkopírováním, importem stávajícího segmentu nebo přijetím sdíleného segmentu) můžete také upravovat. Systémové segmenty, které jsou už v Analytics nakonfigurovány předem, upravovat nemůžete.

Úprava segmentu:

 1. Otevřete seznam segmentů.
 2. Vyhledejte segment, který chcete upravit, a kliknutím na Akce > Upravit...
  Seznam segmentů, u segmentu Opustili košík je vybraná nabídka Akce a příkaz Upravit.

  ... spusťte nástroj pro segmentaci. Nástroj bude obsahovat konfiguraci upravovaného segmentu.
  Nástroj pro segmentaci, Filtry podmínek pro segment opuštění odhlášení.
 3. Segment můžete přejmenovat, nebo můžete podle libosti upravovat stávající filtry či přidávat nové.
 4. Po dokončení požadované konfigurace segmentu klikněte na Uložit.

 

Kopírování segmentů

Již vytvořený segment lze zkopírovat a použít jako základ pro jiný segment. Můžete mít například již vytvořený segment, který určuje konkrétní kohortu, a chcete jej ještě více rozčlenit, abyste v rámci této kohorty mohli prozkoumat konkrétní věkovou skupinu.

Postup kopírování segmentu:

 1. Otevřete seznam segmentů.
 2. Vyhledejte segment, který chcete zkopírovat, a pak klikněte na nabídku Akce > Kopírovat...
  Nabídka Akce segmentů, příkaz Kopírovat.
  ...k otevření Nástroje pro segmentaci s konfigurací kopírovaného segmentu.
  Nástroj pro segmentaci s konfigurací kopírovaného segmentu.
 3. Upravte konfiguraci segmentu a přidejte další požadované filtry. Chcete-li například do segmentu kohorty přidat filtr Věk, klikněte na možnost Demografické údaje a vyberte věkové skupiny, které chcete prozkoumat.
  Nástroj pro segmentaci s přidaným filtrem Věk 35‒44.
 4. Až skončíte s přidáváním dalších filtrů, dejte segmentu nový název a pak klikněte na tlačítko Uložit.

 

Sdílení segmentů

Vytvořené segmenty můžete s ostatními uživateli Analytics sdílet. Když sdílíte nějaký segment, znamená to, že sdílíte jeho konfiguraci. Nesdílíte žádné údaje.

Nyní lze segmenty sdílet hromadně, až 20 segmentů najednou.

Postup nasdílení segmentu:

 1. Otevřete seznam segmentů.
 2. Najděte segment, který chcete sdílet, a kliknutím na Akce > Sdílet...
  Seznam segmentů; u segmentu Vybrané články (Featured Articles) je vybrána nabídka Akce a příkaz Sdílet.

  ... přejděte na panel sdílení.
  Adresa URL ke sdílení konfigurace segmentu.
 3. Adresu URL zkopírujte a vložte ji do e-mailu nebo textové zprávy.

  Když příjemce zprávy na tuto adresu URL klikne, otevře se mu panelu umožňující import segmentu. V něm tento příjemce nastaví, ve kterých výběrech dat Analytics má být tento segment dostupný.
  Panel importu segmentů a možnosti výběru cílových výběrů dat.

 

Nastavení dostupnosti segmentu

Při vytváření nebo úpravě segmentu můžete nastavit následující možnosti:

 • Mohu použít nebo upravit segment v libovolném výběru dat (segment může k vytvoření přehledu dat a úpravě konfigurace segmentu použít pouze aktuální uživatel, a to v libovolném přehledu dat služby Analytics).
 • Mohu použít nebo upravit segment v tomto výběru dat (segment může k vytvoření přehledu dat a úpravě konfigurace segmentu použít pouze aktuální uživatel, a to pouze v aktuálním přehledu dat služby Analytics).
 • Spolupracovníci a já můžeme použít nebo upravit segment v tomto výběru dat (segment může k vytvoření přehledu dat a úpravě konfigurace segmentu použít aktuální uživatel a libovolný uživatel s rolí analytika, a to pouze v aktuálním přehledu dat služby Analytics).

Postup nastavení těchto možností:

 1. V horní části podokna Souhrn, kde je zobrazena aktuální dostupnost, klikněte na tlačítko Změnit.
  Podokno Souhrn, s možností aktuální dostupnost.
 2. Vyberte požadovanou možnost dostupnosti a klikněte na OK.
  Možnosti dostupnosti.

 

Smazání segmentů

Jakýkoli vlastní segment (vytvořený nově, zkopírováním, importem stávajícího segmentu nebo přijetím sdíleného segmentu) můžete i smazat. Systémové segmenty, které už jsou v Analytics nakonfigurovány předem, smazat nemůžete.

Smazání segmentu:

 1. Otevřete seznam segmentů.
 2. Vyhledejte segment, který chcete smazat, a klikněte na Akce > Smazat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false