Boomdiagrammen in Google Ads

Verken een interactieve weergave van uw Google Ads-gegevens in Google Analytics

In het rapport 'Boomdiagrammen' kunt u op een visuele manier trends in uw Google Ads-gegevens ontdekken, zodat u op een snelle en intuïtieve manier hypothesen over uw advertentiecampagnes kunt ontwikkelen. Net als alle Google Ads-rapporten in Google Analytics bevat ook dit rapport zowel Google Ads-statistieken (zoals Klikken en CPC) als Analytics-statistieken (zoals Bouncepercentage en Opbrengst).

In boomdiagrammen worden de gegevens gepresenteerd als rechthoeken. De grootte en kleur van elke rechthoek staan voor verschillende statistieken, zodat u verschillende aspecten van uw gegevens kunt combineren in één visualisatie. Boomdiagrammen zijn een uitstekende tool om hypothesen mee te genereren, omdat ze het relatieve belang van en de relatie tussen verschillende entiteiten helpen bloot te leggen.

Het rapport 'Boomdiagrammen' gebruiken

Het rapport openen

Typ Boomdiagrammen in het zoekvak boven de rapportnavigatie en selecteer de resultaten. U kunt ook door de rapportnavigatie bladeren: Acquisitie > Google Ads > Boomdiagrammen.

Selecteren welke gegevens in het rapport worden weergegeven

Elk rechthoek in het rapport staat voor één account, campagne, advertentiegroep, zoekwoord of zoekopdracht (afhankelijk van het niveau van de Google Ads-hiërarchie die u weergeeft). Als u bijvoorbeeld een campagne bekijkt, staat elke rechthoek voor één advertentiegroep (het volgende niveau in de Google Ads-hiërarchie). De verschillende Google Ads-hiërarchieën kunnen niet worden gecombineerd in één boomdiagram.

Als u meerdere Google Ads-accounts aan Google Analytics heeft gekoppeld, worden standaard accountgegevens in het rapport weergegeven. Als u slechts één Google Ads-account aan Analytics heeft gekoppeld, worden standaard de campagnegegevens weergegeven.

Klik op een rechthoek om het volgende onderliggende niveau van de Google Ads-hiërarchie weer te geven in het rapport. Als u bijvoorbeeld campagnegegevens weergeeft, kunt u op een rechthoek klikken om de advertentiegroepen voor de desbetreffende advertentiecampagne weer te geven.

Aan de hand van de broodkruimels boven het rapport kunt u zien waar u zich in de Google Ads-hiërarchie bevindt. U kunt deze links gebruiken om naar bovenliggende niveaus in de hiërarchie te gaan. Als u zich bijvoorbeeld op zoekwoordniveau in het rapport bevindt, kunt u in de broodkruimels op 'Campagne' klikken om de gegevens op campagneniveau weer te geven.

Plaats de muisaanwijzer op een gedeelte in het rapport om de specifieke gegevens voor een statistiek weer te geven die wordt aangeduid met een rechthoek.

Het rapport lezen

Alle statistieken in dit rapport worden gestructureerd in een primaire of secundaire groep.

Primaire statistieken zijn volumestatistieken, zoals Sessies of Kosten, en worden aangeduid met een rechthoek.

Secundaire statistieken zijn relatieve statistieken, zoals 'CPC' of 'Bouncepercentage', en worden aangeduid met een kleur en de kleurverzadiging. Groen is positief en rood is negatief. Hoe donkerder groen, hoe beter de secundaire statistiek en hoe donkerder rood, hoe slechter de secundaire statistiek.

Als u bijvoorbeeld de campagnes voor één account bekijkt en u de primaire statistiek 'Opbrengst' en de secundaire statistiek 'Waarde per sessie' heeft geselecteerd, duidt een grotere rechthoek op een hogere opbrengst voor de desbetreffende campagne. Campagnes met een lage waarde per sessie bevinden zich op de rode kleurschaal en hoe donkerder rood, hoe lager de waarde per sessie. Campagnes met een hoge waarde per sessie zijn groen en hoe donkerder groen, hoe hoger de waarde per sessie voor de desbetreffende campagne. Op basis van deze twee gegevenspunten kunt u hypothesen vormen: welke campagnes moet u uitbreiden omdat de waarde per sessie hoog is of op welke campagnes moet u zich richten omdat ze het meest opbrengen (in absolute termen).

Gebruik de dropdown-menu's boven aan het rapport om de primaire en secundaire statistieken te selecteren. U kunt slechts één primaire en één secundaire statistiek tegelijkertijd selecteren.

Beperkingen en kanttekeningen

Dit rapport is alleen beschikbaar wanneer de Google Analytics-property aan een of meer Google Ads-accounts is gekoppeld. De visualisatie met het boomdiagram is momenteel alleen beschikbaar voor de Google Ads-rapporten in Google Analytics. U moet minimaal één Google Ads-account aan uw Google Analytics-account hebben gekoppeld om gegevens in dit rapport weer te geven.

Het rapport 'Boomdiagrammen' is alleen beschikbaar in webrapportageweergaven. Dit rapport is niet beschikbaar in andere typen rapportageweergaven, zoals dataweergaven voor mobiele apps. Meer informatie over dataweergaven.

Er worden maximaal zestien rechthoeken tegelijkertijd in het boomdiagram weergegeven. Als er meer dan vijftien entiteiten in de boomdiagram worden weergegeven, worden de eerste vijftien als afzonderlijke rechthoeken weergegeven en vormen de overige entiteiten één groep. In het rapport wordt de gegroepeerde categorie weergegeven als één rechthoek met het label Overige.

Segmentering wordt niet ondersteund in het rapport 'Boomdiagrammen'. Google Ads-statistieken zijn niet compatibel met de Google Analytics-segmentering. Omdat het rapport 'Boomdiagrammen' gebruikmaakt van Google Ads-statistieken, is segmentering niet beschikbaar.

Voor alle statistieken (met uitzondering van de secundaire statistieken 'CPC' en 'Bouncepercentage') geldt dat hoe hoger de waarde is, hoe beter het is. Voor de secundaire statistieken 'CPC' en 'Bouncepercentage' zijn hoge waarden niet goed. Hier wordt in dit rapport automatisch rekening mee gehouden door het kleurverloop van de overlay (van groen naar rood) voor deze statistieken automatisch om te keren. Bijvoorbeeld: hoe hoger het bouncepercentage, hoe donkerder de kleur rood. Hoe lager het bouncepercentage, hoe donkerder de kleur groen.

De kleurschaal is relatief ten opzichte van het gewogen gemiddelde voor alle entiteiten. Het kleurenspectrum loopt van rood naar groen en de intensiteit van de kleur die in elke rechthoek wordt weergegeven, is relatief ten opzicht van de andere waarden in uw rapport. Er zijn geen absolute of vaste waarden aan een kleur of kleurtint verbonden.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?