Beperkingen van dashboards

Dashboards zijn ontzettend handig, maar ze kunnen niet alles…

Dashboards hebben de volgende beperkingen en restricties:

Algemene limieten

  • U kunt maximaal twintig dashboards maken en elk dashboard kan maximaal twaalf widgets bevatten.
  • U moet over het toegangsrecht Bewerken beschikken om dashboards en gegevens met de huidige weergave te kunnen delen. Gebruikers met het toegangsrecht Lezen kunnen de dashboardsjablonen wel gewoon delen via een link of in de Solutions Gallery.

Limieten voor gekoppelde rapporten

  • Wanneer u een rapport aan een dashboard koppelt, kunt u alleen de dataweergave van het desbetreffende rapport insluiten. Als u een rapport met een andere dataweergave van de tabel probeert in te voegen (bijvoorbeeld 'Percentage', 'Prestaties', 'Vergelijking' of 'Draaitabel'), verschijnt er een waarschuwingspictogram. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram om het waarschuwingsbericht weer te geven. U kunt het rapport wel toevoegen, maar alleen de dataweergave wordt weergegeven.
  • Gekoppelde rapporten kunnen geen filters voor statistieken of secundaire dimensies bevatten. Als u een rapport met een filter voor statistieken of een secundaire dimensie probeert toe te voegen, wordt er een waarschuwingspictogram weergegeven. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram om het waarschuwingsbericht weer te geven. U kunt het rapport wel gewoon toevoegen, maar dit bevat dan niet het filter of de secundaire dimensie.
  • In gekoppelde rapporten worden alleen de eerste twee kolommen met statistieken uit uw rapporten weergegeven. Als uw rapport meer dan twee statistieken bevat, worden de aanvullende statistieken niet weergegeven in het dashboard.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen