Πηγή/Μέσο (Παρακολούθηση καμπάνιας)

Πηγή: η προέλευση της επισκεψιμότητάς σας, όπως μηχανή αναζήτησης (για παράδειγμα, google) ή τομέας (example.com). Μέσο: η γενική κατηγορία της πηγής, για παράδειγμα, οργανική αναζήτηση (οργανική), πληρωμένη αναζήτηση με κόστος ανά κλικ (cpc), παραπομπή ιστού (παραπομπή).

Η Πηγή/Μέσο είναι μια ιδιότητα που συνδυάζει τις ιδιότητες Πηγή και Μέσο. Παραδείγματα Πηγής/Μέσου είναι τα εξής: google/organic, example.com/referral και newsletter9-2014/email.

Σχετικοί πόροι