Ad Exchange v službe Google Analytics

Zistite, ako integrovať účty Ad Exchange a Google Analytics, a prečítajte si o potenciálnych nezrovnalostiach.

Ad Exchange vám umožňuje zarábať peniaze pomocou zobrazovacieho nástroja Googlu na vašom webe umožňujúcom hostenie reklám tretej strany, ktoré sú relevantné pre vaše publikum.

Obsah tohto článku:

Správa integrácie služieb Ad Exchange a Google Analytics

Ak používate službu Ad Exchange, môžete svoj účet Ad Exchange prepojiť s účtom Google Analytics. Pomocou služby Analytics tak môžete získať kontext pre dáta služby Ad Exchange a lepšie pochopiť svoju výkonnosť. Tu je niekoľko skutočností, ktoré treba vziať do úvahy pred prepojením účtov:

 1. Ak chcete prepojiť svoje účty, musíte používať rovnakú e‑mailovú adresu v službe Analytics aj Ad Exchange.
 2. V oboch účtoch musíte mať povolenie na úpravy alebo na správu.
 3. Musíte sa rozhodnúť, ktoré zobrazenia jednotlivých vlastníctiev služby Analytics budete používať na prehľady.

Nezrovnalosti v údajoch medzi službami Ad Exchange a Google Analytics

Ak pozorujete výrazné rozdiely v dátach medzi prehľadmi v účte Ad Exchange a prehľadmi v sekcii Ad Exchange v účte Analytics, vezmite do úvahy nasledujúce skutočnosti:

 • Analytics zaznamenáva iba dáta jednotiek obsahových reklám služby Ad Exchange a nesleduje odkazové jednotky, vyhľadávacie polia, mobilné reklamy ani iné produkty služby Ad Exchange.
 • Ak chcete, aby sa dáta jednotiek obsahových reklám v prehľadoch služieb Analytics a Ad Exchange zhodovali, kód sledovania služby Analytics musíte zahrnúť na každú webovú stránku, na ktorej je v prevádzke služba Ad Exchange.

Ak sú kód sledovania a účet nastavené správne a vy nachádzate nezrovnalosti v prehľadoch služieb Ad Exchange a Analytics, môže to byť spôsobené niektorou z nasledujúcich príčin:

 • Prvky iframe: Ad Exchange zobrazuje reklamy pomocou prvkov iframe. Prehliadače, ktoré nepodporujú značku <iframe>, nevykážu zobrazenie v službe Analytics. Môže to viesť k tomu, že počet zobrazení stránok zaznamenaných službou Analytics bude vyšší než počet zobrazení zaznamenaných službou Ad Exchange.
 • Bezpečnostný alebo iný blokovací softvér: Softvér, ktorý môže blokovať obsah, ako napríklad brány firewall, nástroje na blokovanie reklám alebo iné nástroje tretej strany na blokovanie obrázkov, môže blokovať aj zobrazenia služby Ad Exchange. V službe Analytics sa započítavajú používatelia s inštaláciami tohto druhu. Do prehľadov služby Analytics sa však nezapočítajú zobrazenia a dáta služby Ad Exchange.
 • Nová integrácia služieb Ad Exchange a Analytics: Po prepojení účtov Ad Exchange a Analytics môže prejsť až 24 hodín, kým sa začnú zhromažďovať dáta. Ak ste len nedávno konfigurovali kód služby Ad Exchange alebo Analytics alebo prepojili svoje účty, na zobrazenie dát v prehľadoch počkajte aspoň 24 hodín. Dáta účtu Ad Exchange zhromaždené pred prepojením účtov sa nemôžu zobraziť v účte Analytics.
 • Nastavenia časových pásem: Ak sa časové pásma v účtoch Analytics a Ad Exchange nezhodujú, pre ten istý dátum zobrazený v prehľadoch každá služba zhromažďuje dáta do odlišných časových období. Časové pásmo v účte Analytics zmeníte úpravou vlastníctva.
 • Filtre zobrazení služby Analytics: Služba Analytics umožňuje vytvárať rôzne zobrazenia prehľadov. Pridaním filtrov do zobrazení môžete vylúčiť konkrétne údaje a prispôsobiť tak údaje, ktoré sa zobrazujú v prehľadoch. Dáta účtu Ad Exchange pridružené k reláciám, ktoré sú odfiltrované zo zobrazenia služby Analytics, sú tiež vylúčené zo všetkých prehľadov služby Analytics v danom zobrazení. Prečítajte si ďalšie informácie o filtroch v službe Analytics.
 • Chýbajúce dáta v účte Analytics: Ak sa nezhromaždia žiadne dáta služby Analytics, napríklad v prípade, že sa nespustí kód sledovania, v prehľadoch služby Analytics sa nezobrazia ani dáta služby Ad Exchange pridružené k chýbajúcim dátam služby Analytics.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?