Služba Ad Exchange v Google Analytics

Přečtěte si o postupu propojení služby Ad Exchange se službou Google Analytics a o potenciálních nesrovnalostech.

Se službou Ad Exchange můžete vydělávat tak, že díky spolupráci s Obsahovou sítí Google budete na svém webu hostovat reklamy třetích stran, které jsou relevantní pro vaše uživatele.

Obsah tohoto článku:

Správa integrace Ad Exchange se službou Google Analytics

Pokud používáte Ad Exchange, můžete propojit účet Ad Exchange s účtem Google Analytics. Pak budete moci používat Analytics jako kontext pro údaje služby Ad Exchange a lépe zjistíte, jakých výkonů dosahujete. Chcete-li své účty propojit, je vhodné si zapamatovat několik věcí:

 1. Abyste si mohli účty propojit, musíte v Analytics i Ad Exchange použít stejnou e-mailovou adresu.
 2. U obou účtů musíte mít oprávnění k úpravám nebo oprávnění administrátora.
 3. U jednotlivých služeb Analytics se musíte rozhodnout, které výběry dat použijete pro přehledy.

Nesrovnalosti mezi údaji Ad Exchange a Google Analytics

Následující informace vám mohou pomoci vysvětlit podstatné nesrovnalosti mezi údaji v přehledech v účtu Ad Exchange a údaji v části Ad Exchange ve službě Analytics:

 • Služba Analytics zaznamenává data pouze pro reklamní jednotky Ad Exchange pro obsah. Nezahrnují odkazové jednotky, vyhledávací pole, mobilní reklamy ani další produkty Ad Exchange.
 • Aby si přehledy Analytics a Ad Exchange odpovídaly, je třeba umístit měřicí kód Analytics na všechny webové stránky s reklamními jednotkami Ad Exchange pro obsah.

Pokud je měřicí kód i účet nastaven správně, ale mezi údaji v přehledech Ad Exchange a Analytics se stále vyskytují nesrovnalosti, může to mít jednu z následujících příčin:

 • Prvky Iframe: Ad Exchange zobrazuje reklamy pomocí prvku iframe. U prohlížečů, které nepodporují značku <iframe>, nebude ve službě Analytics zaznamenáno zobrazení. Ve výsledku pak může být počet zobrazení stránky ve službě Analytics vyšší než počet zobrazení ve službě Ad ExchangeSense.
 • Bezpečnostní nebo jiný blokovací software: Zobrazení Ad Exchange může zablokovat také software, který blokuje obsah, např. firewally, programy pro blokování reklam nebo jiné programy třetích stran pro blokování obrázků. Uživatelé s těmito druhy instalací se sice ve službě Analytics počítají, ale zobrazení reklam a údaje Ad Exchange nebudou započítány do přehledů Analytics.
 • Nová integrace Ad Exchange a Analytics: Po propojení účtů Ad Exchange a Analytics může trvat až 24 hodin, než budou shromážděny údaje. Pokud jste nedávno konfigurovali kód Ad Exchange nebo Analytics nebo jste nedávno propojovali účty, může zobrazení dat v přehledech trvat až 24 hodin. Údaje Ad Exchange, které byly shromážděny před propojením účtů, nelze v Analytics zobrazit.
 • Nastavení časového pásma: Pokud si časová pásma v účtech Analytics a Ad Exchange navzájem neodpovídají, budou služby agregovat údaje za různá období, ačkoli se v přehledech zobrazí stejné datum. Časové pásmo lze v Analytics změnit tak, že upravíte službu.
 • Filtry výběrů dat Analytics: Služba Analytics vám umožňuje vytvářet různé výběry dat přehledů. Do výběrů dat lze přidat filtry a vyloučit tak konkrétní data, čímž lze personalizovat zobrazení údajů v přehledech. Údaje Ad Exchange přidružené k návštěvám, které jsou z výběru dat Analytics odfiltrovány, budou vyloučeny i ze všech přehledů Analytics v daném výběru. Další informace o filtrech v Analytics.
 • Chybějící data Analytics: Pokud nějaká data Analytics nebudou shromážděna, např. v případě, že se nespustí měřicí kód, nezobrazí se v přehledech Analytics ani údaje Ad Exchange přidružené k chybějícím datům Analytics.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?