Visualitzacions de User ID

Són un tipus especial de visualització d'informes que només inclou les dades del subconjunt de trànsit que té assignat un User ID.

Les visualitzacions de User ID inclouen una sèrie d'informes, anomenats Entre dispositius, que no trobareu en altres visualitzacions. Els informes Entre dispositius us proporcionen les eines necessàries per analitzar la manera en què els usuaris interaccionen amb el vostre contingut des de diferents dispositius en el transcurs de diverses sessions. La resta d'informes i d'eines estàndard també estan disponibles a les visualitzacions de User ID.

Les visualitzacions de User ID no inclouen totes les dades. Per analitzar-les totes, feu servir un altre tipus de visualització d'informes.

Les visualitzacions de User ID només estan disponibles a les propietats de Universal Analytics que tinguin activada la funció User ID i les ha de crear l'usuari, ja que no existeixen al compte de manera predeterminada.

Recursos relacionats