Kombinert rapportering

Dette er en rapportfunksjon som er tilgjengelig for sammendragsområder, og her blir data fra flere kilder samlet inn og lagret på ett område.

Kombinert rapportering er en spesiell type rapportering som muliggjør analysering av innsamlede data i et sammendragsområde. Kombinert rapportering er bare tilgjengelig for Analytics 360-kontoer og fungerer utelukkende med dedikerte sammendragsområder.

Beslektede ressurser