דיווח של רשימת נכסים

תכונה של מאפייני רשימה כללית, הצוברת נתונים ממקורות מרובים של נכסים ומציגה אותם בנכס יחיד.

דיווח של רשימת נכסים הוא סוג מיוחד של דיווח, שמאפשר לך לנתח נתונים נצברים הנכללים במאפיין רשימה כללית. דיווח של רשימת נכסים זמין רק עבור חשבונות Analytics 360, ופועל במאפייני רשימה כללית נבחרים בלבד.

משאבים קשורים