Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Περίληψη αναφοράς

Μια λειτουργία των περιλήψεων ιδιοτήτων που συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλές ιδιότητες πηγής σε μία ιδιότητα.

Η Περίληψη αναφοράς είναι ένα ειδικό είδος αναφοράς που σας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσετε τα συγκεντρωτικά δεδομένα που υπάρχουν σε μια περίληψη ιδιοτήτων. Η Περίληψη αναφοράς είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμούς Analytics 360 και λειτουργεί μόνο σε καθορισμένες περιλήψεις ιδιοτήτων.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false