Περίληψη αναφοράς

Μια λειτουργία των περιλήψεων ιδιοτήτων που συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλές ιδιότητες πηγής σε μία ιδιότητα.

Η Περίληψη αναφοράς είναι ένα ειδικό είδος αναφοράς που σας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσετε τα συγκεντρωτικά δεδομένα που υπάρχουν σε μια περίληψη ιδιοτήτων. Η Περίληψη αναφοράς είναι διαθέσιμη μόνο για λογαριασμούς Analytics 360 και λειτουργεί μόνο σε καθορισμένες περιλήψεις ιδιοτήτων.

Σχετικοί πόροι

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας