Vytváření souhrnných přehledů

Funkce souhrnných služeb, které agregují údaje z více zdrojových služeb do jediné služby.

Vytváření souhrnných přehledů je speciální druh vytváření přehledů umožňující analýzu údajů v souhrnné službě. Vytváření souhrnných přehledů je k dispozici pouze v účtech Analytics 360 a funguje jen u určených souhrnných služeb.

Související zdroje