Informes acumulatius

Són una funció de les propietats acumulatives que afegeix dades de diverses propietats de font a una única propietat.

Els informes acumulatius són un tipus d'informe especial que permet analitzar les dades que s'han afegit a una propietat acumulativa. Aquests informes només estan disponibles per als comptes d'Analytics 360 i només funcionen amb les propietats acumulatives designades.1

Recursos relacionats