Rapporter for referansemåling

Velg referansemålinger og se om området ditt overskrider eller underskrider disse.

Slik får du tilgang til rapportene for referansemåling: Gå til en rapporteringsvisning, velg Rapportering-fanen, og gå deretter til Målgruppe > Referansemåling. Du kan velge mellom tre rapporter:

  • I Kanaler-rapporten sammenlignes kanaldataene dine med referansemålinger for hver kanal i standardkanalgrupperingen: Sosialt, Direkte, Henvisning, Organisk søk, Betalt søk, Visning, E-post.
  • I Sted-rapporten sammenlignes lands-/regiondataene dine med referansemålinger for hvert land og hver region du får trafikk fra.
  • I Enheter-rapporten sammenlignes enhetsdataene dine med referansemålinger for trafikk på stasjonære datamaskiner, mobilenheter og nettbrett.

 

Sammenlign med referansemålinger

Bruk valgmenyene (øverst i hver rapport) for å definere referansemålingen du vil sammenligne dataene dine med.

  • Bransjevertikal (obligatorisk): Velg en av mer enn 1600 bransjekategorier.
  • Størrelse etter besøk per dag (obligatorisk): Velg mellom sju klassifiseringer for trafikkstørrelse. Dette gjør at du kan sammenligne området ditt med områder som har tilsvarende trafikknivåer i bransjen din.
  • Geografisk plassering (valgfritt): Begrens referansemålingsdataene til et bestemt land eller en bestemt region ved å velge en geografisk plassering.

Antallet områder som bidrar til de samlede referansemålingsdataene, vises øverst i rapporten.

Tolk rapporten

Verdiene i tabellen viser prosentandelen som et område overskrider eller underskrider referansemålingen med for hver beregning. En positiv verdi (f.eks. 67,80 %) betyr at området overskrider referansemålingen. En negativ verdi (f.eks. -25,25 %) betyr at området underskrider referansemålingen.

To visualiseringsvalg er tilgjengelige over tabellen:

Vis / ikke vis faktiske beregningsverdier i tabellen.
Vis / ikke vis varmekartfarger i tabellen. På varmekartet kan du se mørkere nyanser av grønt der et område overskrider referansemålingen i betydelig grad, og mørkere nyanser av rødt der området underskrider referansemålingen i betydelig grad.

 

Rapportene for referansemåling oppdateres hvert eller annethvert døgn.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?