Vertailuraportit

Valitse vertailuarvot ja tarkista, kuinka paljon paremmin tai huonommin sivustosi pärjää niihin verrattuna.

Voit käyttää vertailuraportteja siirtymällä näkymääsi, valitsemalla Raportointi-välilehden ja valitsemalla sitten Yleisö > Vertailu. Valittavissa on kolme raporttia:

  • Kanavat-raportissa kanavan tietoja verrataan kanavien oletusryhmittelyn kunkin kanavan vertailutietoihin: sosiaalinen, suora, viittaus, maksuton haku, maksullinen haku, näyttö ja sähköposti.
  • Sijainti-raportissa maan/alueen tietoja verrataan kaikkiin niihin maihin/alueisiin, joista saat liikennettä.
  • Laitteet-raportissa laitteiden tietoja verrataan pöytätietokoneiden, mobiililaitteiden ja tablettien vertailuarvoihin.

 

Vertailuarvoihin vertaaminen

Käytä valintavalikkoja (kunkin raportin yläosassa) niiden vertailuarvojen määrittämiseen, joihin haluat verrata tietojasi.

  • Toimialan teema: voit valita sopivan yli 1 600 toimialaluokan joukosta.
  • Koko päivittäisten vierailujen mukaan: Valitse sopiva vaihtoehto seitsemän liikennemääräluokittelun joukosta. Näin voit verrata sivustoasi alan muihin vastaaviin sivustoihin, joissa käsitellään saman tyyppisiä liikennemääriä.
  • Maantieteellinen sijainti: voit rajoittaa vertailutiedot tiettyyn maahan tai alueeseen valitsemalla maantieteellisen sijainnin.

Vertailujen koontitietoihin sisältyvien sivustojen määrä näkyy raportin yläosassa.

Raportin tulkinta

Taulukon arvot näyttävät prosenttiosuuden, jota paremmin tai huonommin sivustosi pärjää kuhunkin vertailuarvoon verrattuna. Positiivinen arvo (kuten 67,80 %) tarkoittaa, että sivustosi menestyy vertailun kohdetta paremmin. Negatiivinen arvo (esimerkiksi –25,25 %) tarkoittaa, että sivusto menestyy vertailun kohdetta huonommin.

Taulukon yläpuolella on kaksi visualisointivalitsinta:

Näytä / älä näytä taulukossa mittareiden varsinaisia arvoja.
Näytä / älä näytä taulukossa lämpökartan värejä. Lämpökartta näyttää tummempia vihreän sävyjä, kun verkko-omaisuutesi menestyy merkittävästi vertailuarvoa paremmin, ja tummempia punaisen sävyjä, kun verkko-omaisuutesi menestyy merkittävästi vertailuarvoa huonommin.

 

Vertailuraportit päivitetään 24-48 tunnin välein.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?