Attributionsmodell

En regel, eller uppsättning regler, som avgör hur kontaktpunkter längs konverteringsvägen tillskrivs försäljningar och konverteringar.

En attributionsmodell är en eller flera regler som anger hur försäljningar och konverteringar ska tillskrivas kontaktpunkter längs konverteringsvägen. Tillskrivningen Senaste klick ger exempelvis 100 % poäng till de kontaktpunkter (dvs. klick) som omedelbart föregår försäljningar eller konverteringar. Attributionsmodellen Första interaktionen tillskriver värdet 100 % till de kontaktpunkter som inleder konverteringsvägar. Detta är två exempel på attributionsmodeller.

Relaterade resurser