Модел приписивања

Скуп правила или правило које одређује како се заслуге за продаје и конверзије додељују тачкама контакта на путањама до конверзија.

Модел приписивања је скуп правила или правило које одређује како се заслуге за продаје и конверзије додељују тачкама контакта на путањама до конверзија. На пример, приписивање Последња интеракција додељује 100% заслуге последњим тачкама контакта, тј. кликовима који непосредно претходе продаји или конверзији. Приписивање Прва интеракција додељује 100% заслуге тачкама контакта које иницирају путање до конверзије. Ово су два примера модела приписивања.

Сродни ресурси