Attribusjonsmodell

En regel eller et sett med regler som avgjør hvordan kreditt for salg og konverteringer blir tilordnet kontaktpunkter i konverteringstrakter.

En attribusjonsmodell er regelen, eller regelsettet, som avgjør hvordan kreditt for salg og konverteringer blir tilordnet kontaktpunkter i konverteringstrakter. Med Siste interaksjon-attribusjon tilordnes for eksempel 100 % kreditt til de siste kontaktpunktene (f.eks. klikk) som skjer rett før salg eller konverteringer. Første interaksjon-attribusjon tilordner 100 % kreditt til treffstedene som starter konverteringstrakter. Dette er to eksempler på attribusjonsmodeller.

Relaterte ressurser