מודל ייחוס

כלל, או קבוצה של כללים, הקובעים כיצד קרדיט בגין מכירות והמרות יוקצה לנקודות מגע עם הלקוח בנתיבי המרות.

מודל ייחוס הוא הכלל, או קבוצת הכללים, הקובעים כיצד קרדיט על מכירות והמרות מוקצה לנקודות מגע עם הלקוח בנתיבי המרות. לדוגמה, הייחוס אינטראקציה אחרונה יקצה 100% מהקרדיט לנקודות המגע הסופיות (כלומר, קליקים) שבאות ממש לפני המכירות או ההמרות. הייחוס אינטראקציה ראשונה מקצה 100% מהקרדיט לנקודות המגע שהתחילו את נתיבי ההמרות. אלה שתי דוגמאות של מודלים של ייחוס.

משאבים קשורים