Model d'atribució

Una regla, o un conjunt de regles, que determina quin valor té per a les vendes i les conversions cada punt de contacte del camí de conversió.

Un model d'atribució és una regla, o un conjunt de regles, que determina quin valor té per a les vendes i per a les conversions cada punt de contacte del camí de conversió. Per exemple, l'assignació Darrera interacció assigna el 100% del valor als punts de contacte finals (és a dir, als clics) que precedeixen immediatament les vendes o conversions. L'assignació Primera interacció assigna el 100% del valor als punts de contacte que inicien els camins de conversió. A continuació es mostren dos exemples de models d'atribució.

Recursos relacionats