Ознака

Фрагмент JavaScript-а који шаље информације трећој страни као што је Google. Кôд за праћење Google аналитике је пример ознаке.

Ознака је фрагмент JavaScript-а који шаље информације трећој страни као што је Google. Ознаке прикупљају податке, циљају огласне кампање, прате огласе и обављају друге функције. Кôд за праћење Google аналитике је пример ознаке. Ако не користите решење за управљање ознакама као што је Google менаџер ознака, морате да додате ове фрагменте JavaScript-а директно у изворни кôд сајта.

Сродни ресурси