Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Ετικέτα

Ένα απόσπασμα JavaScript που αποστέλλει πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, όπως είναι η Google. Παράδειγμα ετικέτας αποτελεί ο κώδικας παρακολούθησης του Analytics.

Μια ετικέτα είναι απόσπασμα JavaScript που αποστέλλει πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, όπως είναι η Google. Οι ετικέτες συλλέγουν δεδομένα, στοχεύουν τις διαφημιστικές καμπάνιες, παρακολουθούν τις διαφημίσεις και εκτελούν διάφορες άλλες λειτουργίες. Παράδειγμα ετικέτας αποτελεί ο κώδικας παρακολούθησης του Analytics. Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποια λύση διαχείρισης ετικετών, όπως το Διαχειριστή ετικετών Google, πρέπει να προσθέτετε αυτά τα αποσπάσματα JavaScript απευθείας στον πηγαίο κώδικα του ιστότοπού σας.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false